buyume.gen.tr https://www.buyume.gen.tr Büyüme, Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, buyume.gen.tr Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 Sat, 28 Mar 2020 00:00:00 +0000 60 Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme https://www.buyume.gen.tr/hayvanlarda-ureme-buyume-ve-gelisme.html Thu, 08 Nov 2018 17:01:21 +0000 Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, Hayvanlar da diğer canlı türleri gibi ( insanlar ve bitkiler ve benzeri ) büyür, gelişir ve çoğalırlar. Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme durumunu etkileyin birçok etkin b Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, Hayvanlar da diğer canlı türleri gibi ( insanlar ve bitkiler ve benzeri ) büyür, gelişir ve çoğalırlar. Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme durumunu etkileyin birçok etkin bulunmaktadır. Bu etkenlerin gelişmesi doğrultusunda hayvanlar yaşamlarını devam ettirmeleri söz konusudur. Ancak bu durumun yaşanması için yani hayvanların büyüyüp gelişmeleri ve çoğalmaları için bir takım faktörler söz konusudur.

Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler

Hayvanların yaşamlarını devam ettirmeleri adına bir takım faktörlerin bulunması, uygun ortam ve çevrenin sağlanması halinde büyüyüp geliştiklerini gözlemlemek mümkündür. Bu olayların yaşanması için ise sürekli olarak bir hareketliliğin söz konusu olması gerekir. Özellikle yaşanan bu hareketlilik beraberinde hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi sağlamaktadır. Bu durum bir döngü halinde tabiatta kendisini göstermektedir. Hayvanlarda olduğu gibi diğer bütün canlılarda bu durumun yaşanması söz konusudur. Bu döngünün yaşanması için ise hayvanların büyümesini, gelişmesini ve üremesini etkileyen bir takım faktörler söz konusudur. Bu faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Uygun yaşam ortamları ( yaşanılan çevre )
 • İklim özellikleri
 • Beslenme şekilleri ve koşulları
 • Kalıtım ( canlının doğuştan gelen özellikleri )
 • Hormonlar

Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

Hayvanlarda Üreme

Hayvanların yaşamlarını devam ettirme ve ırkını sürdürmeleri için diğer canlılarda olduğu gibi kendilerinin de üreme ve çoğalmaları gerekir. Hayvanlarda ürüme şekilleri değişik yöntemler sayesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durumun sebebi ise bazı hayvanların omurga yapılarının bulunmasıdır. Bu sebepten ötürü üreme türleri ile farklılıklar yaşanması mümkündür.

Omurgaya sahip olmayan yani omurgasız hayvanlarda üreme eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olarak görülmesi söz konusudur. Eşeysiz olarak üreme ise tomurcuklanma ile üreme ve rejenerasyon yolu ile üreme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra omurgaya sahip olan hayvanlarda ise eşeyli üreme söz konusudur.

Hayvanlarda Büyüme Ve Gelişme

Hayvanlarda büyüme ve gelişmenin yaşanması için beslenmesi gerekir. Temel ihtiyaçları giderilmesi gereken hayvanlar ancak bu sayede ilerleyen zamanlarda büyüyüp gelişir. Ancak büyüyüp gelişmeleri için gerekli olan beslenme ihtiyaçlarını gidermeleri adına da avlanmayı iyi bilmeleri gerekir. Bunu öğrenmeleri ise daha küçük yaşlarda iken ailesinden almış olduğu eğitim sayesinde gerçekleşir. Yani anne ve babasının nasıl avlandığını takip ederek kendisi de ilerleyen süreçlerde avlanmayı öğrenir. Bu sayede beslenme ihtiyaçları giderilir ve beraberinde büyüme ve gelişme olayı meydana gelir. Örneğin yavru bir çıta anne ve baba çıtayı izleyerek onların nasıl avlandığı gözlemleyip yaşları büyüdüğünde ise kendileri avlanmaktadır.

Hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen en temel etkenin beslenme olduğu belirttik. Bunun yanı sıra hayvanların büyümeleri ve gelişmeleri için uygun iklim şartları gerekmektedir. Özellikle hayvanın yaşamış olduğu iklim ve coğrafi koşullar ilerleyen süreçlerde onun büyümesi ve gelişmesi de etkilemektedir. Bu durum aynı zamanda hayvanların çoğalmaları da etkilemektedir. Yaşanan bu döngü bütün gelişmelerin yaşanması için uygun zaman dilimi beklemektedir. Bu birliktelik belirli bir düzen içinde gelişir. Örneğin Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme yaşanması beraber gelişen ilişkiler olup birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Hayvanlarda Meydana Gelen Üreme, Büyüme Ve Gelişmenin Etkileri

Hayvanlarda Ürüme Büyüme Ve Gelişme birlikte gerçekleşen durumlar olup bir olayın yaşanması beraberinde diğer olayı etkilemektedir. Bunun sebebi ise sürekli]]> Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme https://www.buyume.gen.tr/bitki-ve-hayvanlarda-ureme-buyume-ve-gelisme.html Fri, 09 Nov 2018 00:51:05 +0000 Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme:Bugünkü yazımızda bitki ve hayvanlarda üreme konusu hakkında bilgi vereceğiz. Doğadaki bütün canlılar kendilerine benzer bireyler getirme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğe  ür Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme:Bugünkü yazımızda bitki ve hayvanlarda üreme konusu hakkında bilgi vereceğiz. Doğadaki bütün canlılar kendilerine benzer bireyler getirme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğe  üreme veya çoğalmada denir. Bu özellik tüm canlılara ait bir yetenek olmasına rağmen üreme canlının yaşayabilmesi için gerekli değildir. Canlılarda üreme eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki grupta incelenir. 

Eşeyli Üreme

Eşeyli üremede dişi ve erkek olmak üzere iki cinsiyet vardır. Bu olay iki canlı arasında genetik durumların birleştirmesi sonucu meydana yeni canlıların gelmesi ile oluşan üreme şeklidir.

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üremede cinsiyet yoktur. Yani bireyin kendisinden yeni canlılar oluşur. Bu üreme sonucu oluşan canlılar  ana canlı ile aynı özelliktedir. Eşeysiz üreme canlılarda çeşitliliğe neden olmaz. Hücrenin çoğalması ile meydana gelir. Bu üremede üreme hücreleri kullanılmaz. Üreme hızlı bir şekilde gerçekleşir. Daha çok ilkel canlılarda görülür. Yani mantarlarda ve bazı bitki, hayvanlarda görülür. Bu üremenin sonucunda tek canlıdan yeni canlılar oluşur.  Eşeysiz üreme, üreme çeşitleri bakımından beşe ayrılır. Birincisi, bölünmedir, tek hücreli canlıların ortadan ikiye ayrılmasına bölünerek çoğalma denir. Yeterli derece olgunluğa oluşan canlı ortadan ikiye bölünür. Bundan sonra yeni canlı oluşur. Oluşan canlı diğerinin tıpatıp aynısıdır. Bu şekilde çoğalan canlılara örnek verecek olursak ,bakteri, amip gibi canlılar bölünerek çoğalırlar. İkinci bir eşeysiz üreme şekli ise tomurcuklanarak üremedir. Bu üreme şeklinde ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı zamanla gelişerek ana canlıdan ayrılır. Bu şekilde üreyen canlılar ise bira mayası, hidra, deniz anası gibi canlılardır. Üreme şekillerinden biride yenilenerek üremedir. Bu üreme şekline rejenerasyonla üreme şeklide denir. Hayvanlarda kopan parçanın yeniden yerine gelmesi olayına yenilenerek üreme denir. Bu üreme şekli ise omurgası olmayan canlılarda görülür. Deniz yıldızı, yassı solucan, toprak solucanı bu türe örnektir. Dördüncü üreme şekli ise vejatatif üremedir. Bitkilerin dal, yaprak ve kök gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasıdır. Menekşe, söğüt, kavak, gül bitkiler bu üreme şekline örnek verilebilir. Beşinci ve son eşeysiz üreme şeklide sporla üremedir. Eğrelti otları, şapkalı mantarlar sporla ürer.

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve GelişmeBitkilerde Üreme Büyüme Ve Gelişme

Yukarıda hayvanlarda üreme konusu hakkında bilgi verdik. Şimdi ise bitkilerde üreme hakkında bilgi vereceğiz.Bitkiler çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki grupta incelenir. Çiçeksiz bitkilerin çiçeği bulunmaz ve tohum oluşturmazlar. Çiçekli bitkilerin üreme organı ise çiçektir. Bu üreme sonucunda çiçek tohum ve meyve oluşur. Çiçeğin sapı çiçeği bitkinin gövdesine bağlar. çiçeğin ise çiçeğin diğer kısımlarının üzerinde bulunduğu durumdur. Çanak yaprakta çiçeği tomurcuk halindeyken dış etkilere karşı korur. Taç yaprak çiçeğin renkli olduğu kısımdır. Erkek organ ise başcık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur. Dişi organ ise dişicik tepesi dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur.Bu üstte saydığımız tüm bölümler çiçekte varsa çiçeğe tam çiçek denir. Bazı çiçeklerde ise tüm kısımlar olmayabilir. Buna da eksik çiçek denir.

]]>
Guatr Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/guatr-buyumesi.html Fri, 09 Nov 2018 17:57:25 +0000 Guatr büyümesi, genellikle çocukluk yaşlarında başlayarak insanlarda etkili olan bir rahatsızlıktır. Guatr, aslında bir diğer adıyla tiroit bezidir. Normal koşullarda 15 ile 25 gram ağırlığında olan bu iç salgı bezleri, ins Guatr büyümesi, genellikle çocukluk yaşlarında başlayarak insanlarda etkili olan bir rahatsızlıktır. Guatr, aslında bir diğer adıyla tiroit bezidir. Normal koşullarda 15 ile 25 gram ağırlığında olan bu iç salgı bezleri, insanlarda boyun bölgesinde bulunur. Guatr, insanlarda hormon salgılanmasında görev almaktadır. Bu bölgelerde kanlanma aşırı fazla olduğu için kan üzerinde görülen en küçük sorunlar bile guatr büyümesi gibi rahatsızlıkların oluşmasına neden olmaktadır. Guatr bölgesinde kanlanmanın aşırı fazla olmasının nedeni ise tabi ki salgılanan hormonların direk olarak kan yoluyla vücuda yayılmasıdır. Guatr büyümesi, birçok farklı şekilde belirtiler göstermektedir. Bu belirtilerden bazıları estetiksel olarak bazıları da bir sağlık problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Guatr büyümesi, çok farklı şekillerde meydana gelmektedir.

1. Diffüz hiperplazi: Bu guatr büyümesi çeşidi aslında birçok guatr büyümesi çeşidinden çok daha iyidir. Çünkü bu tür büyümelerde sorun sadece büyüme şeklinde ortaya çıkar ve insanlarda estetik problemlerin haricinde ciddi rahatsızlıklara neden olmaz. Bu durum tiroit bezi içerisinde farklı oluşum ve patolojik durumlar bulunmadığı için çok basit bir şekilde tedavi edilebilir. Fakat insanlarda ciddi sorunlara neden olmaması nedeniyle birçok kişi tedavi bile olmaz. Bu durum genellikle denizden uzak bölgelerde yaşayan insanlarda tuz eksikliğine bağlı olarak oluşmaktadır. 
2. Nodüler Guatr: Bu guatr büyümesi, insanlarda tiroit bezleri içerisinde bulunan dokular üzerinde mercimek veya nohut büyüklüklerinde kitlelerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu kitleler bazen kötü huylu olabileceği için kesinlikle muayene edilmesi gerekmektedir. Genellikle yetişkinlerde bu guatr çeşidine rastlanmaktadır. Bu tür guatr büyümesi sorunları iyi huylu kitleler barındırsa bile zamanla çok daha ciddi olabilir. 

Guatr BüyümesiGuatr büyümesinin belirtileri:
 • Guatr büyümesi olan insanlarda meydana gelen en büyük belirtilerden bir tanesi tabi ki boğaz bölgesinde şişmelerin görülmesidir. Bu şişmeler ilk zamanlarda herhangi bir probleme neden olmasa bile ileri ki dönemlerde insanlarda ciddi sağlık sorunlarına ve estetik problemlere neden olacaktır. Birçok kişi bu belirtiye bakarak guatr büyümesi probleminin varlığını anlayacaktır. 
 • Bazı insanlarda boğaz şişmesine bağlı olarak nefes daralması meydana gelmektedir. Meydana gelen nefes daralması, şişen boğazın baskı yapmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bazen de bu daralmayla birlikte şiddetli ses kısıklıkları meydana gelir. Bu durum da direk olarak ses telleri üzerindeki baskılardan kaynaklanacaktır. 
 • Bazen insanlarda tesadüfen karşılaşılan hormonsal dengesizlikler nedeniyle yapılan derin araştırmalar sonrasında insanlarda guatr büyümesi rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Erkenden yapılan teşhisler sayesinde tedavilerden biraz daha olumlu sonuçlar alınabilmektedir. 
 • Son olarak guatr büyümesi sorunu yaşayan insanlar boğaz bölgelerine dokunduklarında bu bölgelerde küçük şişliklerin varlığını fark edebilirler. Bu belirti daha çok ikinci olarak söylediğimiz guatr büyümesi türünden etkilenen hastalarda görülmektedir. 
Guatr büyümesinin  teşhis ve tedavisi,

Guatr büyümesi sorunu şüphesiyle doktora giden insanlarda genellikle doktoralar elle yaptıkları muayenelerde bile kişilerde bu sorunun var olup olmadığını anlayabilirler. Bazen hastalarda sorunun çok daha net olarak anlaşılabilmesi için kan tetkikleri yapılabilir. Bu şekilde kandaki hormon miktarlarına bakılarak sorunun varlığı net olarak ortaya çıkar. Eğer kişideki guatr büyümesi bir kitleye bağlıysa bu durumda kitleden cerrahi operasyonla bir miktar parça alınır ve bu parça üzerinde araştırmalar yapılır. Araştırma sonuçlarına göre insanlarda kanser tedavileri yapılır. Eğer guatr büy]]> Meme Nasıl Büyür https://www.buyume.gen.tr/meme-nasil-buyur.html Sat, 10 Nov 2018 03:51:48 +0000 Meme nasıl büyür, birçok kadın tarafından merak edilir. Meme küçüklüğü bazı kadınlarda vücut yapısı gereğidir. Eğer 18 yaşına gelinmiş ise bilinmeli ki memeleriniz gelişimini tamamlamış durumda farklı çözümlere ba Meme nasıl büyür, birçok kadın tarafından merak edilir. Meme küçüklüğü bazı kadınlarda vücut yapısı gereğidir. Eğer 18 yaşına gelinmiş ise bilinmeli ki memeleriniz gelişimini tamamlamış durumda farklı çözümlere başvurulmalıdır.

Meme Nasıl Büyür

Kadın göğsünü oluşturan iki ana doku vardır. Birisi süt yapan meme bezleri, bir diğeri ise bu bezlerin arasında ve derinin altında birikmiş yağ dokusudur. Eğer bir protez kullanılmayacaksa, memeyi büyütmek için bu iki dokudan birinin artırılması gerekiyor. Yağ dokusunu artırmanın yolu kilo almaktır. Ama kişi kilo alırken vücudunuzun nerede yağ biriktireceğini bilemeyiz. Siz memeleriniz yağ toplasın istersiniz ama basenleriniz, veya karnınız yağ biriktirir genel olarak.

Memeyi oluşturan bir diğer doku olan süt bezlerini büyütmek ise ancak hormonlarla mümkündür. Hamilelikte vücut memelerini büyüten hormonlar salgılar ve o nedenle meme büyür. Doğum gerçekleşir, süt salgılatan hormonlar devreye girer. Emzirme sona erince bu hormonlar normal miktarına düşer ve memeler de tekrar küçülür. Eğer memeleri büyütmek için hormon kullanılmaya kalkılırsa rahim ve meme kanseri olma riskiniz çok artar. Hormon kullanımına bağlı olarak bir çok yan etki bir tarafa ilaç kullanımı kesilmesi durumunda göğüslerin tekrar küçülmesi durumu kaçınılmazdır. İşte bu sebeplerle ilaçlarla tedavi yapılamamaktadır.

Meme Nasıl BüyürMemeler Yağ ile Büyütülebilir mi

Örneğin 75 A beden olan iki göğsü ele alalım bunu en az 80 B ölçüsüne getirmek istiyoruz. Bunun için toplam olarak 400-500 cc hacme ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan yağ alma teknikleri herhangi bir insanın vücudundan bu kadar yağ almayı mümkün kılıyor, en zayıf kişilerde bile bir sorun yaşanmamaktadır.

Yağ dokusu oldukça narin bir dokudur. Yağ dokusunu zedelemeden almak neredeyse imkansız bir durumdur. Alınan yağ dokusunun konulduğu doku içinde canlı kalması ise yalnızca oradaki damarlardan beslenmeye başlaması ile mümkündür. Bunun için çok kalın bir yağ dokusu parçası kullanılmaz. Çünkü kalın dokunun ortasında kalan bölümdeki yağ hücreleri damarlarla kontakt kuramaz böylelikle ölürler ve erir giderler. O zaman alınan yağ dokusunu yalnıza ince tabakalar halinde göğüs içine enjekte ederek vermek gerekir. Bugün bu yapılıyor. Ancak ne yazık ki verilen yağ dokusu büyük oranda eriyor. O sebeple istenilen büyüklüğe ulaşana kadar tekrar ameliyat olmak gerekiyor. 

Memenin büyütülmesi için en çok kullanılan yöntem silikon protez yöntemidir. Bu yöntem diğerlerine göre daha kolay ve daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela silikon protezler yaklaşık 30 yıldır kullanılıyor. İyi ve kötü yönleri tamamen anlaşılmış durumdadır. Operasyon yapıldıktan sonra sonucu hemen görebiliriz, istenilen ölçüyü elde etmek teknik olarak çoğu zaman mümkündür. Kanser ve diğer hastalıklara yol açmadığı bilinmektedir. Silikonun dayanıklılığı sebebiyle çok uzun yıllar bozulmadan kullanılabiliyor. Bir sorun ortaya çıkarsa da çıkarmak ya da değiştirmek her zaman mümkündür. İyi bir yöntemle yerleştirilirse emzirme bozulmuyor, göğüs duyusu büyük oranda korunuyor. 

]]> Gözde Et Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/gozde-et-buyumesi.html Sat, 10 Nov 2018 13:42:19 +0000 Gözde et büyümesi, günümüzde özellikle yaşlı insanlarda meydana gelen bir problemdir. Oldukça yaygın olan bu durum genellikle insanlarda görme rahatsızlıklarının başlamasına neden olduğu andan itibaren önemsenmeye başlar. Gözde et büyümesi, günümüzde özellikle yaşlı insanlarda meydana gelen bir problemdir. Oldukça yaygın olan bu durum genellikle insanlarda görme rahatsızlıklarının başlamasına neden olduğu andan itibaren önemsenmeye başlar. Gözde et büyümesi, genellikle dışarıdan bakmayla da anlaşılabilen bir problemdir. Fakat ilk zamanlarda çok şiddetli ağrılara ya da görme zorluklarına neden olmadığı için gözde et büyümesi çok önemsenmez. Fakat gözde et büyümesi rahatsızlığının belli evrelerinde bu büyüme daha da hızlanacağı için kişiler bu evrelerde de önemseyerek doktora giderler. Tıbbi olarak gözde et büyümesi "Pterijium" olarak adlandırılmıştır. Ülkemizde yaygın olarak görülen bu rahatsızlık direk olarak göz içerisinde bulunan kornea adı verilen en ön tabaka üzerinde ortaya çıkar. Belli zamanlarda büyüyerek gözün diğer dokularının da zarar görmesine neden olur. Bu durumlarda kişide görme rahatsızlıkları ortaya çıkar. Genellikle gözün burun tarafında olan kısımlarında et büyümesi meydana gelir. Kadınlara nazaran erkeklerde çok daha fazla karşılaşılan bu problem, erkenden müdahale edilmediği zamanlarda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkar. Genellikle insanların önemsememeleri nedeniyle de bu ciddi sağlık problemleri sık sık ortaya çıkmaktadır. Gözde et büyümesi, genellikle dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Fakat bazı insanlarda çok farlı nedenlere bağlı olarak gözde et büyümesi rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. 

Gözde et büyümesi probleminin en büyük nedeni, insanların gözlerine dışarıdan gelen ultraviyole ışınlardır. Bu ışınlar, direk olarak insanlarda göz yapısına zarar vererek bu gibi değişimlerin meydana gelmesine neden olur. Günümüzde bazı mesleklerde bu sorun çok vardır. Özellikle kaynakçılık ve buna benzer mesleklerde çalışan insanlarda çok fazla süreler boyunca göz bölgelerinin ışına maruz kalması nedeniyle bu rahatsızlıklarla karşı karşıya kalırlar. Bunun için böyle mesleklerde çalışan insanların kesinlikle gerekli olan kişisel koruyucu donanımları kullanmaları gerekmektedir. Bunun yanında bazı insanlarda gözde et büyümesi, direk olarak insanların genetik yapılarında bulunan problemlerden kaynaklanmaktadır. İnsanlarda aile içerisinde diğer bireylerde de daha önceden görülmüş olan ya da görülmekte olan et büyümesi genetik bir özellik taşıyarak ailenin diğer bireylerinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yapılacak olan tedaviler de herhangi bir değişiklik olmaz. Aile içerisinde bu sorunu yaşamamış olan bireylerin bu konu hakkında bazı önlemler almaları onları meydana gelebilecek gözde et büyümesi probleminden koruyacaktır.

Gözde Et BüyümesiGözde et büyümesi belirtileri nelerdir
 • Gözde et büyümesinin en büyük belirtisi, direk olarak kızarıklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok insanda meydana gelen bu problemlerde buruna yakın olan bölgelerde kızarıklıklar meydana gelir. Bu kızarıklıklar bazen göz içerisinde de etkilere neden olur.
 • Meydana gelen bir diğer belirti ise göz içerisinde meydana gelen yanmadır. Yanma rahatsızlığı özellikle ışığa çıkıldığında daha da artabilmektedir. Bu belirtilerin şiddeti de hastalığa göre değişiklik gösterebilir. 
 • Gözde et büyümesi olan insanlarda bazen bu et gözde batma hissine neden olabilmektedir. Bu nedenle sorunun büyük olduğunu anlayabilirsiniz. 
 • Son olarak ortaya çıkan bir diğer belirti ise insanlarda tabi ki şiddetli göz ağrılarının ortaya çıkmasıdır. Bu ağrılar bazen sancı şeklinde de kendisini otaya çıkarır. 
Gözde et büyümesi tedavisi:

Bu hastalık için yapılacak olan tedaviler direk olarak göz içerisinde büyümüş ya da büyümekte olan etin büyüklüğüne bakılarak yapılmaktadır. Kişide estetik bir sorun olarak görülmeyen bu rahatsızlık için net olarak teşhis konulduktan sonra ilaç tedavileri yapılır. Genellikle göz damlası ve buna benzer ilaçlarda gözde et büyümesi tedavi edilir. Eğe]]> Et Beni Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/et-beni-buyumesi.html Sun, 11 Nov 2018 05:13:24 +0000 Et beni büyümesi: risk teşkil eden bir durumdur. Vücutta var olan benler bazen doğuştan bazende sonradan belirir. Vücutta var olan benlerin çoğu zararsızdır. Fakat büyüyen benler ihmal edilmemeli ve neden büyüdükleri araştır Et beni büyümesi: risk teşkil eden bir durumdur. Vücutta var olan benler bazen doğuştan bazende sonradan belirir. Vücutta var olan benlerin çoğu zararsızdır. Fakat büyüyen benler ihmal edilmemeli ve neden büyüdükleri araştırılmalıdır. Vücutta bulunan benler sayıcı artıyorsa büyüme gözlemleniyorsa ve bende renk değişiklikleri gözlemleniyorsa mutlaka doktor kontrolünden geçmek gerekmektedir. Et beni büyümesi bazı durumlarda hayati risk taşıyabilir fakat vücuttaki her renkli noktayı yada kabarıklığı ben olarak adlandıramayız. Vücuttaki benler deride bazen siyah bazen kahverengi bazende kırmızı renkte olabilir. Benler deride veren melanosit denilen hücrelerin bir araya toplanıp derinin üst tabakalarına göç etmesiyle oluşur. Benler vücutta doğuştan ve genetik oluşumlar dışında güneşten yada solaryum faktörlerinden de oluşabilir. Genetik faktörlerin etkili olduğu benler doğumda yada doğumdan fazla bir süre geçmeden ilk yıllarda vücutta kendini belli eder. Vücuttaki benler bazende ilerleyen yaşlarda açığa çıkmaktadır. Bunun sebebi ise çoğu zaman güneşte fazla geçirilen zaman ve güneşin vücuda olan etkisinden dolayı yanıklar oluşmasıdır. Güneş hem benlerin sayısının artmasında hemde şekillerinin bozulmasında önemli rol oynamaktadır.

Et Beni BüyümesiEt benlerinde büyüme dışında risk oluşturan durumlar:
 • Et benlerinde ani büyüme
 • Vücuttaki et benin renginde koyulaşma
 • Et benin üzerinde kanama oluşması
 • Et benin üzerinde yara oluşması
 • Et benin içinde bir kaç rengin birden var olması
 • Benin kenarlarında düzensizlik oluşması
 • Et benin yapısı asimetrik ise
 • Et ben olması gerektiğinden çok daha büyük bir çapta ise
 • Et benin üzerinde kaşıntı varsa
Yukarıdaki durumları vücudunuzdaki bende gözlemliyorsanız mutlaka doktora gitmelisiniz. Gerekli durumlarda şüphe arz eden et benin çıkarılıp patolojik incelemeye gönderilmesi ve incelenmesi gerekir. Vücuttaki et benler yada kişi kendince şüphelerde bulunduğu benlerini belli aralıklarla da olsa muayeneden geçirmelidir. Et benlerde yukarıdaki izlenimler gözleniyorsa kanser belirtileri kendini ben üzerinden gösteriyor olabilir. Bilinmelidir ki kanser türlerinden olan maling melanom lezyonlarının önemli bir kısmı ben üzerinde oluşuyor ve kendini belli ediyor. bu kanser türü oldukça tehlikelidir ve hızla vücuda yayılan bir yapıya sahiptir. Bu kanser türü çok hızlı bir şekilde vücuda yayıldığı için geç kalındığı takdirde tedavi şansı büyük ölçüde ortadan kalkar. Bunun için et benlerinde büyüme hissedildiği anda hemen doktora başvurmak gereklidir. Et beni büyümesi kanser yada herhangi bir rahatsızlık belirtisi ise ve erken aşamada anlaşıldı ise tedavisi mümkündür. Bu sebepten ötürü vücuttaki ben iyice incelenmeli ve farklılık gözlemlendiğinde doktora başvurup sebepleri araştırılmalıdır.
]]>
Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/lenf-bezi-buyumesi.html Sun, 11 Nov 2018 09:07:52 +0000 Lenf Bezi Büyümesi, lenf bezlerinin büyümesine lenfadenopati demektir. Sık karşılaşılan bir durumdur ve  bezlerinin büyümesi genellikle iyi huyludur. Büyümenin kötü nedenleri de vardır. Bu büyüme çeş Lenf Bezi Büyümesi, lenf bezlerinin büyümesine lenfadenopati demektir. Sık karşılaşılan bir durumdur ve  bezlerinin büyümesi genellikle iyi huyludur. Büyümenin kötü nedenleri de vardır. Bu büyüme çeşitli enfeksiyonlar ve kanser nedeniyle meydana gelir. Bu hastalığın önlenmesi için erken tanı oldukça önemlidir.

Lenf bezi büyümesinin belirtileri

Genellikle yeri, büyüklüğü ve zamanı oldukça önemlidir. Eğer büyüme 1 santimetrenin altında ise genellikle bir nedene bağlı değildir. Büyüme kulak önündeki bezlerde ise genellikle bu büyüme enfeksiyon nedeniyle oluşmuştur. Lenf bezi büyümesinin büyüklüğü arttıkça hastalık boyutu da artar. 
Belirtiler genellikle ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri olarak ortaya çıkar. Üst solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü deri hastalıkları ve diş eti hastalıkları lenf bezlerinin büyümesine neden olabilir.

Lenf Bezi BüyümesiLenf bezi büyümesi tedavisi

Tedavi genellikle nedenine bağlı olarak değişir. Üretilen virüs ve bakterileri yok etmek için antibiyotikler kullanılır. Sürekli olarak lenf bezlerinin büyümesi incelenmeli ona göre hastaya verilen ilaçlar ile kontrol altına alınır. Bazı büyüme problemlerinde cerrahi müdahale gerekir ve hastanın rahatsızlığı ortadan kaldırılabilir.
]]>
Göz Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/goz-buyumesi.html Sun, 11 Nov 2018 12:58:54 +0000 Göz Büyümesi, Göz bebeği iris adı verilen yapının gözün renkli bölümünün tam ortasında ye alan dairesel bir delikten oluştuğu bilinmektedir. Göz bebeğinde yer alan irisin yapısında bulunan fonksiyonel etkiler sayesi Göz Büyümesi, Göz bebeği iris adı verilen yapının gözün renkli bölümünün tam ortasında ye alan dairesel bir delikten oluştuğu bilinmektedir. Göz bebeğinde yer alan irisin yapısında bulunan fonksiyonel etkiler sayesinde ve küçük çaptaki kasların yardımı ile göz bebeğinin büyüklüğü ve boyutu ideal seviyede kontrolü sağlanır. Bu durum sayesinde de dışarından gelen ışığın gözün arkasında yer alan duyusal algıların bulunduğu alana ulaşmasına yardımcı olmakta ve bu işlemin gerçekleşmesinde kontrol mekanizması olarak işlemektedir. Göz bebeği gözün içine gelen ışığın soğurulmuş olması ve geriye doğru çıkamaması sebebi ile siyah ya da karanlık olarak gözükür. Normal bir büyüklükteki göz bebeği parlak ışığın yansıması ile beraber küçülür ya da kendini sınırlamak zorunda kalır. Eğer bahsetmiş olduğumuz bu ışık loş ya da düşük seviyede bir ışık ise daha çok ışığa ihtiyaç duymak adına göz büyür ya da genişlemeler meydana gelir. Göz Büyümesi olayı bu şekilde meydana gelmektedir. Yine benzer şekilde göz küçülme olayı da bu olayın tam tersi bir şekilde oluşmaktadır.

Göz Büyümesinin Nedenleri

Bunun yanı sıra Göz Büyümesi yalnızca ışıktan rahatsızlık duyan hassas durumlar için gelişmesi söz konusu değildir. Göz Büyümesinin bilinen birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında heyecan, korku, panik, stres ve tedirginlik gibi çeşitli bir takım duygular karşısında Göz Büyümesi olayı bir tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda göz büyümeleri sabit bir noktaya uzun bir süre bakılması ve gözün odaklanması halinde de meydana gelmesi söz konusudur. Böyle bir durumda göz bebeği boyutunda bir takım değişimler meydana gelebilir. Bu değişimler gözün (yani göz bebeğinin) büyümesinin yanı sıra tam tersi bir etki gösterip gözün küçülmesine de neden olduğu bilinmektedir.

Göz Büyümesine Sebep Olan Olumsuz Etkenler

Göz bebeği boyutunda yaşanan büyümelerin sebebi kullanılan çeşitli bir takım ilaçlar olabilmektedir. Kullanılan ilaçların yan etki göstermesi sonucunda göz bebeği büyümesi söz konusu olmaktadır. 

Göz Büyümesine Sebep Olan İlaçlar

 • Amfetamin
 • Kokain
 • Dekonjestanlar
 • Öksürük ilaçları
 • Soğuk algınlığı ilaçları
 • Liserjik asit dietilamid ( LSD )

Göz Büyümesi

Esrar gibi ilaçlar göz bebeği büyümesine sebep olan olumsuz etkenler olup bu ilaçların kullanılması halinde göz bebeği ve çevresinde büyümelerin yaşanması söz konusudur.

Çeşitli ilaçların kullanılmasının yanı sıra kimyasal nedenlerden kaynaklı ya da tüketmiş olduğumuz gıdalar sebebi ile meydana gelen zehirlenme olayları da bu durumu olumsuz etkileyen etkenler arasındadır. Özellikle gıda zehirlenmelerinin yaşanması durumu ile birlikte göz ve çevresinde büyümelerin yaşanmasının yanı sıra yüzde birtakım renk değişiklikleri görülmesi de mümkündür.

Göz Damlasının Dikkatsiz Kullanımı ve Göz Büyümesi

Göz rahatsızlığı yaşayan bireylerde kullanmış olduğu göz damlaları yan etki gösterebilme ihtimali söz konusudur. Bu durumda beraberinde Göz Büyümesi olayının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumun sebebi ise göz damlaları kullanan bireylerin dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Zira göz damlaları üretildiği sırada steril ortamlarda oluşturulduğu bilinmektedir. Ancak bu göz damlalarının şişelerini açılması ile birlikte 2 ya da 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde kullanılması gerekir. Aksi halde mikropların içine girme ihtimali oldukça yüksektir. Bu durumu çok dikkat etmemiz gerekir. Bunun yanı sıra damla kullanımı esnasında damlanın gözlere, kirpiklere ve göz bebeğine değdirilmesi de oldukça tehlikeli bir durumdur. Göz Büyümesi durumu bu damlanın mikrop kapması sonucunda meydana gelebilir.

Bu durumun yaşanmasında bir diğer sebep ise kullanılan göz damlalarının bir başkası tarafından kullanılmasıdır. Benzer rahatsızlığı ya]]> Bebeklerde Dalak Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bebeklerde-dalak-buyumesi.html Sun, 11 Nov 2018 19:39:37 +0000 Bebelerde dalak büyümesi, Midenizin arka kısmında sol kaburga boşluğunda yer alır. Dalak vücudumuz için gerekli temiz kanın arıtıldığı kan merkezimizdir. Dalak kanın süzülmesini sağlayan eski kan hücrelerini arındırır v Bebelerde dalak büyümesi, Midenizin arka kısmında sol kaburga boşluğunda yer alır. Dalak vücudumuz için gerekli temiz kanın arıtıldığı kan merkezimizdir. Dalak kanın süzülmesini sağlayan eski kan hücrelerini arındırır ve bakterilerin yok olmasına yardım eder. Dalakta bulunan beyaz kan adı ile bilinen lenfositler üretilir. Bu lenfositler bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve vücudun enfeksiyonlara karşı koyabilmesi için oldukça önemlidir. Günümüz şartlarında çocuklarda sıkça görülen dalak büyümesi ultrason veya doktor muayenesi olmadan fark edilemeyen bir hastalıktır. Bebeklerde dalak büyümesi el ile yapılan doktor muayenesinde tespit edilebilir. Vücudumuzda oldukça önemli bir yere sahip olan dalak bir yumruk kadardır. Bebeklerde dalak büyümesi sol tarafta dokunma ile hissedilir ise dalak normal boyutunun 2 katına çıkmış demektir. Bebeklerde dalak büyümesi lenfosit üretiminin azalmasına yol açar. Bu durum ise bebeklerin bağışıklık sisteminin zarar görmesine ve çok sık hastalanmasına sebep olabilmektedir.


Bebeklerde dalak büyümesi belirtileri,
 • En önemli belirti bebeklerde ortaya çıkan iştah kaybıdır. Büyüyen dalak mideye baskı yapar ve bu durum sonunda yeterli alan kalmadığı için yeterince beslenemez.
 • Kilo kaybı,
 • Karın boşluğunda oluşan ağrı ve kırın boşluğundaki şişlik.
 • Bebeğin sık sık hastalanması,
 • Yorgunluk ve bitkinlik hali,
 • Kan yetmezliği bunu bağlı bebekte solgunluk,
 • Yüksek ateş ve gece terlemesi,
 • Zayıf olan bağışıklık sebebiyle enfeksiyonlara sık yakalanmak.
Bebeklerde dalak büyümesi nedenleri,
 • Kan bozuklukları, Kan yapısında meydana gelen bozukluklar dalağın fazla çalışmasını sağladığı için dalağın büyümesine sebep olur.
 • Kırmızı kan hücrelerine zarar veren lenfositlerin üretilmesine sebep olan hastalıklar dalakta büyümeye sebep olur. Vücudun dalağı gereğinden fazla görev yüklemesi dalakta genişlemeye ve büyümeye neden olur.
 • Kalp rahatsızlığı, Hipertansiyonun ve karaciğer hastalıklarının sebep olduğu kalp akışının bozulması dalakta kan birikmesine ve basıncın oluşmasına yol açar. Bu durum dalakta büyümeye sebep verir.
 • Kan kanseri, Lösemi ve lenfoma gibi hastalıklar dalakta beyaz kan hücrelerinin çoğalmasına sebep olarak dalakta büyümeye yol açar. Sıtma, hepatit, verem ve anaplazmoz gibi virüsler ve bakteriler dalağın yapısını bozarak büyümeye sebep olurlar.
Bebeklerde Dalak BüyümesiBebeklerde dalak büyümesinin tedavisi, 

Bebeklerde dalağın büyümesine yol açan sebep erken teşhis ve tedavi ile öğrenilmelidir. Bu sebep meydana çıktıktan sonra ona göre tedavisi yapılabilir. Bebelerde dalak büyümesi  yol açan sebepler ortadan kaldırılınca dalak büyümesi de duracaktır ve normal boyutuna dönecektir. Geç teşhis edilmesi durumunda ise cerrahi müdahale yapılır. Bebeğinizde yukarıda saydığımız bu belirtilerden bir kaçını gördüğünüz takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun.
]]> Akciğerde Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/akcigerde-lenf-bezi-buyumesi.html Mon, 12 Nov 2018 05:17:36 +0000 Akciğerde Lenf Bezi Büyümesi, Lenf bezi, pirinç tanesi büyüklükten, zeytin tanesi büyüklüğüne kadar değişen boyutlara sahip bezdir. Vücudun her yanına yayılmıştır. Yüzeysel olanları kasık, boyun ve koltuk altındadır. Akciğerde Lenf Bezi Büyümesi, Lenf bezi, pirinç tanesi büyüklükten, zeytin tanesi büyüklüğüne kadar değişen boyutlara sahip bezdir. Vücudun her yanına yayılmıştır. Yüzeysel olanları kasık, boyun ve koltuk altındadır. Vücudumuzda bulunan bu bezler elbette bir sistem doğrultusunda işlev görmektedir. Bu sistem lenfatik sistemdir. Lenfatik sistem, lenfatik doku, Lenf damarları ve bezlerinden oluşan bir sistemdir. Lenf damarları bağışıklık hücrelerimizi taşıyıp kana karışmasını sağlarlar. Lenf bezinin baslica görevi ise Lenf sıvısını depolayarak zararlı maddelerin kana karışmasını önlemektir. Zararlı maddeleri öncelikle süzerek alıkoyar ve daha sonra yok eder. Lenf bezinin Büyümesi ise lenfadenopati olarak adlandırılır. Büyük oranda iyi huylu olsa da kansere yol açanları da vardır. Bu nedenle yakından takip edilir. Eğer Lenf Bezi 1.5 santimetre üzerinde ise dikkatle incelenmelidir. Lenf bezleri boyun, kasık, koltuk alta olabileceği gibi tüm vücuda yayılmış ta olabilir. Yaygın büyümeleri ciddi hastalıklara sebep olur. Diş çürükleri, iltihaplanmalar, üst solunum yolu enfeksiyonları da Lenf bezlerinde büyümeye sebep olur. Akciğerde Lenf Bezi BüyümesiAkciğerde Lenf Bezi Büyümesi ise sarkodioz olarak adlandırılır. Küçük iltihabı hücrelerin birleşmesi ile oluşan nodüller ortaya çıkar. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik olduğu düşünülmektedir. Her yaş aralığında görülebilen bu hastalık 40 yaş altı erişkinlerde daha çok görülmektedir. Ve ülkemizde bu hastalığa kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. 

Belirtileri 
 • Ateş
 • Gece terlemesi 
 • Deri lezyonu
 • Kilo kaybı
 • Çabuk yorulma
 • Eklem ağrısı 
Hastaların %50sinde akciğer grafisinde anormallik görülür. Evreleme ise şu şekildedir;
Evre 0: Akciğer grafisi
Evre 1: Lenf bezlerinde iki taraflı büyüme
Evre 2: Hastalığa dair gölgelenmeler 
Evre 3: Akciğer dokusunda gölgelenme 
Evre 4: Akciğer de büzüşme 
 
Akciğerde Lenf Bezi Büyümesi Seyri

Genellikle hastalığın seyri iyidir. %60'ında kendiliğinden gerileme görülür. Kalanında ise ilerleyici seyir izlenir. Ölüm oranı %1.5 civarındadır. Ölüm nedeni ise genellikle solunum yetmezliği kalp ve sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak gerçekleşir. 
]]>
Kemik Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/kemik-buyumesi.html Tue, 13 Nov 2018 04:48:33 +0000 Kemik Büyümesi, Kemik Büyümesi, bütün kadınlar özellikle gençliklerinde çok güzel ayaklarının olduğunu, fakat yaşlarının ilerlemesi ile meydana gelen kemik büyümesi sebebi ile ayak yapılarının bozulmasından dol Kemik Büyümesi, Kemik Büyümesi, bütün kadınlar özellikle gençliklerinde çok güzel ayaklarının olduğunu, fakat yaşlarının ilerlemesi ile meydana gelen kemik büyümesi sebebi ile ayak yapılarının bozulmasından dolayı oldukça şikayetçi olmaktadırlar. Ancak hemen her kadının kemik büyümesi şikayeti ile doktora başvurmasının esas nedeni ise, baş parmaklarında meydana gelen çıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ortapedi uzmanlarına en sık olarak bu sebep ile başvuran kadınların genelinde kozmetik açıdan oluşan rahatsızlık durumu iken, bazende bu kemik büyümesi kişinin ağrı hissetmesine neden olduğu için kesinlikle tedavisinin yapılması gereken bir rahatsızlıktır. Genellikle ayaktaki tarak kemiklerinin bir arada kalmasını sağlayan bağlar, gebelik esnasında hormonlarında etkisi ile ya da yaşın ilerlemesiyle gevşer ve bu bölgede bulunan kemiklerinin hem gelişmesine hem de yayılmasına neden olmaktadır. Bu durum bazen kalıtsal bazende yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklı olarak kemik büyümesi durumları ortaya çıkmaktadır.

Kemik Büyümesinin Belirtileri Nelerdir, 

Kemikler özellikle daha doğmadan anne karnında iken kıkırdak şeklinde biçimlenmeye başlar. İnsanların büyümesi ve gelişme evresinde vücuda alınan çeşitli mineraller ve diğer katışımlar sayesinde sertleşerek kemik olmasına yardımcı olmaktadır. Kıkırdak özellikle büyüme göstererek yetişkin bir insanın kemiğinin modelini kolaylıkla almasını sağlamaktadır. Kemik büyümesi çoğunlukla kemiğin bağlı olduğu merkezde başlamaktadır.  Ayrıca uzun bir kemik gövdesinin de tam ortasında bulunmaktadır. Kemik büyümesi genel olarak merkezi iliktir ve boşluğun etrafının hem yukarıya hem de aşağı tarafa uzanması şeklinde gerçekleşmektedir. Daha sonra kemiklerin her iki tarafında ikincik büyüme merkezleri de oluşmaktadır. İnsanlarda büyüme tamamlanana kadar, özellikle büyümekte olan kemiklerin bölümlerinin arasında mutlaka kıkırdak olan bölgeler mevcut olmaktadır. Bu bölgelere genellikle büyüme alanları ismi verilmektedir. Sağlıklı bir kemik büyümesini sağlamak için bütün vücudun tam anlamı ile düzenli olarak çalışması gerekmektedir. Çoğunlukla kişinin sağlıksız olarak beslenmesi, hastalık geçirmesi, uzun süreli olarak hareketsiz kalması ve yaralanmalar kemiklerin büyümesini olumsuz olarak etkileyebilmektedir.  Kemik Büyümesi

 Kemik Büyümesinin Tedavisi Nasıl Yapılır, 

Kemik büyümesi ile meydana gelen şekil bozukluğu yağılan cerrahi müdahale ile düzeltilebilmektedir. Cerrahi müdahale genellikle kişi ayakkabıyı giyemeyecek derecede meydana gelen bir şekil bozukluğu ve kemik büyümesi sorununun olması, hatta ayaklarında kemik büyümesinden dolayı ortaya çıkan dayanılmaz ağrılar olabilir. Bu durumda çoğunlukla cerrahi müdahale yapılması daha uygundur. Cerrahi müdahale yapılırken öncelikle hastanın baş parmağında meydana gelen kemik büyümesine müdahale edilir ve ardından yapılan küçük kesiler ile çıkıntı yaparak büyümüş olan kemik uygun olan ortapedik malzemeler kullanılarak kesilir. En son işlemde kesilmiş olan kemiğin üzeri tıraşlama yapılır ve işlem başarı ile tamamlanır.

]]>
Bitkilerde Büyüme https://www.buyume.gen.tr/bitkilerde-buyume.html Wed, 14 Nov 2018 03:34:30 +0000 Bitkilerde büyüme hücre büyümesi, hücre çoğalması, hücre farklılaşması, dokuların şekillenmesi ve organların şekillenmesi evreleriyle meydana gelir. Bitkilerin büyümesi genler tarafından kontrol edilmektedir. Fakat b Bitkilerde büyüme hücre büyümesi, hücre çoğalması, hücre farklılaşması, dokuların şekillenmesi ve organların şekillenmesi evreleriyle meydana gelir. Bitkilerin büyümesi genler tarafından kontrol edilmektedir. Fakat buna ortamın çeşitli faktörleriyle birlikte hormonal faktörler de etki eder. Bitkiler birçok çevre faktörlerinin bulunduğu ortamda gelişir ve büyürler. Bunların en önemlileri sıcaklık, ışık, nem, atmosfer su, rüzgar, toprak, atmosferdeki gazlar ve yer çekimidir.

Işık: Bitkilerde klorofil sentezi, fotosentez, stomaların açılması terleme gibi fizyolojik olaylarda görev alır.. Bazı bitkiler en iyi gelişme ve büyümeyi tam güneş ışığında yaparken bazıları düşük ışık şiddetinde yapmaktadır.

Sıcaklık: Bitkilerde gerçekleşen yaprak oluşturma, çimlenme, meyve verme, çiçek açma gibi olaylar ise sıcaklık arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. Bitkinin yaşıyabilmesi için en uygun sıcaklık derecesine optimum sıcaklık denir. Hiçbir bitki türü maksimumdan daha yüksek, minimumdan daha düşük sıcaklıklardaki ortamlarda yaşamını sürdüremez.

Su: Bitkilerde su maddelerin iletilmesinde rol alma, metabolik faaliyetlerde katalizör olarak görev alma, turgor basıncıyla gövdeye desteklik sağlama, sıcaklığı düzenleme gibi görevleri gerçekleştirir. Bitkiler ihtiyacı olan mineralleri suda erimiş olarak alırlar. Su, fotosentez için çok önemli bir maddedir.

Nem: Havadaki nem oranının azalması durumunda bitki terleme hızını arttırır. Hava neminin azalması durumunda hücrelerin turgor basıncı azalır ve buna sıcaklığın eklenmesiyle beraber uzun süreli bir pörsüme ortaya çıkar.

Rüzgar: Rüzgarın bitkilere olan etkisi mekanik ve fizyolojik olabilir. Fizyolojik etkisi terleme üzerinedir. Rüzgar terleme hızının artmasına yol açar. Rüzgar,sallanmaya neden olduğundan dolayı mekanik olarak da etki yapar. Fırtına halinde esen rüzgar bitkiye ciddi zararlar verebilir. Rüzgar, polenlerin ve meyvelerin taşınmasında rol oynayarak birçok bitkiye yarar sağlamaktadır.

Yerçekimi: Bitkinin büyümesinde hızlandırıcı etkiye sahip bir etmendir. 

Bitkilerde BüyümeBitkilerde Büyüme ve Hormonların etkisi

Bitkiler, kök ve gövde uçları, meyveler ve genç yapraklarda belirli kimyasal bileşikler salgılarlar. Bu kimyasal bileşikler vücudun diğer bir bölümüne iletilerek orada büyüme ve farklı fizyolojik olayları kontrol ederler. Bitkide değişik kısımların koordineli  şekilde çalışmasını düzenleyen bu kimyasal habercilere hormonlar denir. Bitki hormonların en önemlileri sitokininler, oksinler, giberellinler, etilen, absisik asittir.
]]>
El Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/el-buyumesi.html Wed, 14 Nov 2018 10:47:54 +0000 El Büyümesi, tıp dilinde akromegali olarak bilinen bu hastalık el, ayak ve burun gibi organların normal seviyenin dışında büyümesi olarak açıklanmaktadır. Çok nadir derece görülen bu hastalık genellikle ergenlik çağından so El Büyümesi, tıp dilinde akromegali olarak bilinen bu hastalık el, ayak ve burun gibi organların normal seviyenin dışında büyümesi olarak açıklanmaktadır. Çok nadir derece görülen bu hastalık genellikle ergenlik çağından sonra beyinde ortaya çıkan iyi huylu tümör sebebi ile bu büyüme sorunu ortaya çıkar. Bir milyonda 70 kişi içerisinde görülen bu hastalık, eğer erken teşhis ve tedavi olunmazsa ilerde diyabet ve kalp hastalıklarına neden olarak hastanın ömrünü 10 yıla kadar kısaltabilir. Akromegali hastalığı içinde en çok görülen büyümelerden biri de el büyümesidir
 
El büyümesi neden olur

Bu hastalığın nedeni tam olarak açıklanmasa da bazı araştırmalar sonucu öğrenilmiştir ki büyüme hormonlarının fazla derecede salgılanması sonucu el büyümesi meydana gelir. Bunun nedeni de beynin arkasında bulunan hipofiz bezinde iyi huylu tümörün salgıladığı fazla büyüme hormonudur. Buna hipofiz adenomu da denmektedir. Hatalık kalıtsal olarak görüldüğü gibi kalıtsal da olmayabilir. 

El büyümesi belirtileri

Hastalığın genel belirtileri arasında; eklem ağrıları, aşırı terleme, halsizlik, depresyon, horlama, baş ağrısı gibi belirtiler görülmektedir. Ayrıca hastalığın şeker hastalığını tetiklemektedir. Uykuda nefes daralması ve kalpte büyüme görülen belirtiler arasında yer alır.

El BüyümesiEl büyümesi tanısı ve tedavisi

Aslında erken tanı oldukça önemlidir ancak hastalar genellikle ellerindeki büyümeyi yaşlanmaya yormaktadır ve bu büyümenin üzerinde durmamaktadır. Bazen hekimler büyümeyi akromegaliye yormadığı için tanıda geç kalınır ve hastanın tedavisi de gecikir. 
tedavisi için ise ilk olarak hipofiz adenomunun alınması gerekmektedir. Bu cerrahi işlemde başarı oranı ise %75 civarındadır. İkinci tedavi ise ilaç tedavisidir. Diğer bir yöntem ise radyasyon tedavisidir. 
Ayrıca farkındalık amacıyla 15 Nisan tarihini akromegali günü olarak kabul etmekte ve bu günde projeler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
]]>
Kasık Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/kasik-lenf-bezi-buyumesi.html Wed, 14 Nov 2018 19:57:59 +0000 Kasık Lenf Bezi Büyümesi, lenf bezlerinin büyümesi genellikle iyiye yorulur. Bu bağışıklık sisteminin çok güçlü derecede olduğuna işaret eder. Ancak bunun yanında kötü yanları da bulunmaktadır. Birçok ciddi hastalığa yo Kasık Lenf Bezi Büyümesi, lenf bezlerinin büyümesi genellikle iyiye yorulur. Bu bağışıklık sisteminin çok güçlü derecede olduğuna işaret eder. Ancak bunun yanında kötü yanları da bulunmaktadır. Birçok ciddi hastalığa yol açmaktadır. Lenf bezleri normalde yarım santimetre civarındayken eğer bu bezler enfeksiyon kaparsa bezlerin olduğu bölgelerde şişmeler meydana gelmektedir. Burada beyaz kan hücreleri üretilir ve bağışıklık sistemi oluşturulup mikroplar ile savaşılır. Bazen bu bölgelerde de bu sebeple yaralar, şişmeler görülür. 

Kasık Lenf bezinin büyümesinin nedenleri

Beyaz kan hücrelerinin üretilmesi sonucu bezlerde şişler ve büyümeler meydana geldiği gibi bazı cilt ve solunum yolları hastalıkları sonucunda da kasık lenf bezi büyümesi görülebilmektedir. Cildin hassas bölgeleri olan kasıklarda temizliğe dikkat edilmeli ve burası kişinin kontrolü altında olmalıdır. Eğer enfeksiyonlar önlenemiyorsa hemen doktora başvurulmalı ve tedavi olunmalıdır. 
Ayrıca şeker hastalarında bu tür yaralara ve şişliklere rastlanılabilmektedir. Çocuklarda da sıkça görülen kasık lenf bezi büyümesi bazen de önemli bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle erken tanı için hemen bir hekime muayene olmakta fayda vardır. 

Kasık lenf bezi büyümesinin belirtileri
 • Kasıkta 1 santimetrenin üzerinde yaralar ve şişlikler görülmesi
 • Aşırı derecede gece terlemeleri 
 • Kilo kaybı
 • Kasık bölgesinde hafif ağrıların hissedilmesi
Kasık Lenf Bezi BüyümesiKasık lenf bezi büyümesinin tedavisi

Genellikle kasık lenf bezlerinin büyümesi çok dikkate alınmaz ve bu yüzden doktora başvurulmaz. Ancak bu gibi büyümeler oldukça önemlidir ve dikkat etmelidirler. 
Ayrıca üzerine bastırılınca kaybolan yaralar fıtık olarak kabul edilir ve kasık lenf bezi büyümesi ile karıştırılmamalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi yaraların önemli hastalıklara neden olabilmektedir. Özellikle bu hastalıklar arasında kanser vb. gibi hastalıkların olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer bir hastalık yoksa ve kasık lenf bezi büyümesinin nedeni enfeksiyonlar ise bu enfeksiyonların ilaç ve cerrahi yöntemler ile tedavisi gerekmektedir. 
]]>
Çocuklarda Büyüme https://www.buyume.gen.tr/cocuklarda-buyume.html Thu, 15 Nov 2018 03:03:54 +0000 Çocuklarda Büyüme, Büyüme kavramı çevresel ve genetik özelliklerdeki birçok etkene göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Özellikle de Çocuklarda Büyüme ile beraber oluşan gelişme olayı aydan aya farklılıkl Çocuklarda Büyüme, Büyüme kavramı çevresel ve genetik özelliklerdeki birçok etkene göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Özellikle de Çocuklarda Büyüme ile beraber oluşan gelişme olayı aydan aya farklılıklar göstermektedir. Çocukların doğum olayının gerçekleşmesinin ardından meydana gelen boy ile kilo ölçüleri ile de bağıntılı olarak büyümenin ve gelişmenin ne derecede yaşanıp yaşanmadığını takip edilmesi gerekir. Özellikle her ay çocuğunuzun gelişim evrelerini takip etmek adına büyüme tablosu çıkarıp boy ile kilo yönünden ilerlemelerini not etmek ilerleyen zamanlarda oldukça faydalı bir işlem olacaktır.

Çocuklarda Meydana Gelen Büyümenin Takip Edilmesi

Çocuklarda Büyüme ile beraber yaşana gelişmeler çocuğun cinsiyeti ve yaşına göre değişiklikler gösterir. Bu sebepten ötürü çocuklarda meydana gelen büyümenin takip edilmesi adına bu iki önemli etkeni göz ardı etmemek gerekir. Bu iki önemli etken doğrultusunda değerlendirmelerin yapılması daha sağlıklı sonuçlar almamıza yarayacaktır.

Çocuklarda Büyüme Konusunda Yaş Etkeninin Önemi

Özellikle yaş etkeni çocuklarda büyüme ve gelişme konusunda oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sebepten ötürü de çocuğun yaşı ölçüm yapılacağı esnada iyi tespit edilmesi oldukça önemli bir husustur. Çocuğun büyümesi tespit edilirken yaş konusunda örneğin 3 yaşını sürüyor gibi kaba taslak bir değerlendirmenin yapılması yerine çocuğun tam yaşını belirterek 3 yaş 4 aylık oldu gibi kesin bir yaş tespiti yapmak önemlidir. Bu durumun temel sebebi yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi Çocuklarda Büyüme olayının aydan ayda farklılıklar göstermesidir. Bu durumun temel sebebi ise büyüme ve gelişme evresinde çocukların yetişkinlere oranla daha çabuk ilerlemesidir. Zira yetişkinlerde yaşın ilerlemesi ile birlikte büyüme olayı da yavaş yavaş etkisini azalttığı bilinmektedir. Yetişkin bireylerde meydana gelen yaş etkeni 20’li yaşlara gelinmesi ile birlikte yavaş yavaş durmaktadır. Ancak büyüme olayının durması ile birlikte gerileme olayının yaşanması söz konusu değildir. Büyüme olayı çocukluk döneminde hızla ilerlerken yetişkinlik döneminde durmaktadır. Ancak yaşlılık döneminde gerilediğini söylemek mümkün değildir. Büyüme olayı yalnızca durduğu ile kalmaktadır. Büyümenin yaşanmayıp gerilenin olması durumu yalnızca nadir görülen rahatsızlıklar ya da hastalıklar neticesinde olması söz konusudur. Aksi halde böyle bir durumun yaşanması mümkün değildir.

Çocuklarda Büyüme

Çocuklarda Büyüme Konusunda Cinsiyet Etkenini Önemi

Çocuklarda büyüme olayında cinsiyetin önemi yadırganmayacak düzeyde fazladır ve oldukça etkilidir. Bu konuda genel bir kanıda bulunmak gerekir ise eğer erkeklerin büyüme grafiği kızların büyüme grafiğine oranla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde günümüz yüzyılı içerisinde kadınlarda meydana gelen büyüme oranı erkeklere oranla daha düşük olup bu durum çocukluk evresinde de aynı şekilde gözlemlenmiştir. Bu sebepten ötürü Çocuklarda Büyüme konusunda cinsiyet etkinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu büyüme grafiği beraberinde büyümenin etkisi ile birlikte kültürel olaylarda da kendini göstermektedir. Genellikle çocukların boylarında yaşanan büyümenin ilerleyen zamanlarda ergenliğe adın atması konusunda yine yaş etkenine bağlı olarak kendisini daha belirgin bir şekilde gösterdiği ve toplum normlarının da oluşturulması esnasında bu durumun göz ardı edilmediğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda çocuklarda yaşanan büyüme durumunun yaşanılan ülkenin genel yapısı ve iklimi ile de doğrudan etkili olmaktadır.

Çocuklarda Büyüme Konusunda İklimin Etkisi

Çocukların gelişiminde ve büyümesinde cinsiyet ve yaş faktörü etkili olup birlikte işleyen iki önemli husustur. Bu hususlar biri diğeri etkileyecek bir biçimde ilerlemektedir. Örneğin y]]> Alerjik Burun Eti Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/alerjik-burun-eti-buyumesi.html Thu, 15 Nov 2018 04:09:38 +0000 Alerjik Burun Eti Büyümesi: Burunda et olması kavramı genel olarak karıştırılan bir durumdur. İnsanlar genel olarak çocuklarda görülen ve burnun arka kısmında bulunan geniz adı verilen kısımdaki etin büyümesi olarak anl Alerjik Burun Eti Büyümesi: Burunda et olması kavramı genel olarak karıştırılan bir durumdur. İnsanlar genel olarak çocuklarda görülen ve burnun arka kısmında bulunan geniz adı verilen kısımdaki etin büyümesi olarak anlarlar fakat burun eti büyümesi bilindiği gibi değildir. Her insanın burnunda konka adı verilen etler vardır. Bu etler burunun her iki tarafında da 3'er tane olmak üzere 6 tanedir.Bu etlerin görevi burun içini nemlendirme ve ısıtmaktır. Konkaların büyümesi, burun eti büyümesi olarak hastaya anlatılır. Peki konkalar neden büyür. Burun içinde ki konkalar zaman zaman büyüyüp küçülebilir. Bunun nedeni bazen alerjik bazende iltihabi sebeplere bağlıdır. Bu türden büyümeler genel olarak alt konka da görülürler. Burun etinin büyümesinin belirtileri genel olarak tıkanıklık, geniz akıntısı, sinüzit veya alerji gibi rahatsızlıklardır. Burun eti muayenesinde teşhis konkaların büyümesiyle fark edilir. Konkaların boyutlarını görmek, sinüzit olup olmadığını kontrol etmek teşhiste önemlidir. Özellikle geceleri nefes alıp vermeyi zorlaştıran alerjik burun eti büyümesi zaman zaman hiçbir sebep yokken oluşabilir. Bunun yanı sıra alerjik nedenlerde burun eti büyümesine neden olabilir. bu nedenden oluşan burun eti büyümelerinde alerjinin tedavisi küçülmeyi sağlayabilir.


Alerjik Burun Eti BüyümesiAlerjik Burun Eti Büyümesi Tedavisi

Teşhis konulduktan sonra hastalığın tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanır. Bundan dolayı burun spreylerinin etkili olduğu görülmüştür. Bazense direk konkanın içine enjekte edilebilir. Alerjiden kaynaklanan konka büyümelerinde ilaç tedavisi tercih edilir. Fakat ilaç tedavisini sıklıkla kullanmak faydalı olmaz ameliyat gerekebilir. Konkaların küçülmesi için şimdiye kadar birçok ameliyat şekli denenmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi konkanın yakılmasıdır. Ancak burun eti büyümelerinde en etkili yöntem konkanın tamamen alınmasıdır. Ameliyattan sonra buruna tampon konur.  Ameliyattan sonra herhangi bir iz kalmaz. Ameliyatlarda görülen en büyük sorun kanamalardır. Kanlanması kolay bir bölge olduğu için şiddetli kanamalar görülür. Bunun dışında fazla sorunlara rastlanmaz. Hasta ameliyattan sonra rahatlar ve nefes alıp verme problemi uyku problemi gibi şikayetlerinden kurtulur. Bu durum çocuklarda görülürse zeka yavaşlığına neden olabilir. Bundan dolayı çocuklarda bu problem görüldüğünde hemen tedavi edilmelidir.
]]> Büyüme Kıkırdağı https://www.buyume.gen.tr/buyume-kikirdagi.html Thu, 15 Nov 2018 10:59:17 +0000 Büyüme kıkırdağı, Çocuklarda bulunan büyümelerinde etkili olan eklem bölgelerinde ki kıkırdaklara verilen isimdir. Büyüme kıkırdağı büyüme tamamlandıktan sonra durur. Bazı durumlarda o bölgenin hasar alması gelişimini Büyüme kıkırdağı, Çocuklarda bulunan büyümelerinde etkili olan eklem bölgelerinde ki kıkırdaklara verilen isimdir. Büyüme kıkırdağı büyüme tamamlandıktan sonra durur. Bazı durumlarda o bölgenin hasar alması gelişimini henüz tamamlamamış çocuk için olumsuz bir durumdur. Büyüme kıkırdağı zedelenmesi düzgün bir şekilde tedavi edilmezse ciddi ve kalıcı sorunlara yol açabilmektedir.

Büyüme kıkırdağı zedelenmesi sebepleri, 
 • Bisiklet kazaları,
 • Araba kazaları,
 • Duvardan veya ağaçtan düşme gibi kazalar sebep olmaktadır.
Büyüme kıkırdağı yaralanmaları, Yaz aylarında çocukların daha açık alanlarda oyun oynamalarıyla fazlalaşan bu yaralanmalar önemli bir kısmı kemik ve eklem yaralanmalarıdır. Büyüme kıkırdağı çocuklarda yetişkinlerinkinden çok farklıdır. Büyüme kıkırdağı olarak adlandırılan kemiğin yararlanması durumunda tedavisi geç yada uygun olmayan bir şekilde tedavi edilirse sonraki yıllarda o uzuvda eğrilik veya kısalığa sebep olur. Büyüme kıkırdağı yaralandığı durumlarda bu durum hayati tehlike taşımaz lakin çocuğun ileri yıllarda sağlıklı uzuvlara sahip olması bakımından çok önemlidir. Yapılacak olan cerrahi girişimde büyüme kıkırdağı doğru bir yöntemle tamir edilmezse bacak açılı yani eğri bir bacak olabilir. Çocuğun boyu uzamaya devam edeceğinden kemik büyümesini tamamlayana kadar eğrilik ve kısalık miktarı da artacaktır. Büyüme kıkırdağının 17-18 yaşına kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu sebepten çocuklarda kemik yaralanmaları dikkatle bu konuda uzman doktorlar tarafından değerlendirilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden tedavileri yapılmalıdır.

Büyüme KıkırdağıBüyüme kıkırdağı tedavisi, Güncel bir tedavi yöntemi olan "skopi" kırık bölgesini hiç açmadan bur röntgen cihazı altında hiç yaralanma olmamış gibi kırık parçalarını eski haline getirebilmesi kırık bölgesini hiç açmadan teller veya vidalar tarafından tespit eden bir cihazdır. Hastanın ameliyat sonrasında 4-5 tane vücudunda küçük delik izi kalmaktadır. Operasyon sonrasında çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk iyileşme göstermektedir. İyileşme süresi kemiğin çeşidine göre 4-8 hafta arasında değişmektedir. Kalça kırığı ortalama 6-8 haftada iyileşebilir. El bileği kırığı ise 4 haftada iyileşebilmektedir. Büyüme kıkırdağı yaralanmalarında çocuklar erişkinlere göre hem bedensel hemde ruhsal olarak adaptasyon yeteneklerinden dolayı tedai süreleri daha kısa olmaktadır. Çocukların dokuları yetişkinlere oranla daha çok elastik tir. Hem tedavi öncesi hemde tedavi sonrasında hayata geçiş döneminde çocuklar daha çabuk uyum sağlamaktadırlar. Buna bağlı olarak fizik tedavileri de kolay ve çabuk bitmektedir.

]]>
Lenf Nodu Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/lenf-nodu-buyumesi.html Fri, 16 Nov 2018 06:09:41 +0000 Lenf Nodu Büyümesi, Lenf nodları lenfatik sistemimizde dolaşan saydam sıvı olan lenfleri filtreleyen küçük bezeler halindedir. Enfeksiyon ve tümörlere şişerek cevap verirler. En çok bilinen lenf nodu bademcikler olup, lenf nodla Lenf Nodu Büyümesi, Lenf nodları lenfatik sistemimizde dolaşan saydam sıvı olan lenfleri filtreleyen küçük bezeler halindedir. Enfeksiyon ve tümörlere şişerek cevap verirler. En çok bilinen lenf nodu bademcikler olup, lenf nodları  boyunda, ensede kulak çevresinde, koltuk altında, kasıklarda, dirsek bölgesinde ve karın içi organlarda, göğüs boşluğunda bulunurlar. Lenf tüm vücudumuzda kan damar benzeyen kanallar içinde dolaşırlar. Lenf nodları işgal eden organizmaları öldürmekten sorumlu ak yuvarları gizleyen bizlerdir. Lenf nodları vücudun askeri kontrol mekanizması olarak bilinir. Virüsler, bakteriler ve normal olmayan hastalıklı hücreler lenf kanılında geçtikleri anlarda nodda bekletilir. 

Hastalık ve enfeksiyon durumunda lenf nodları hastalığın bakteriler ve hastalıklı ölü hücreleri bu tür kalıntıları biriktirir. Lenf nodları tüm vücutta ve boyun her iki tarafta, çene altında, her iki koltuk altında, Kasığın her iki tarafında ve köprücük kemiğin üzerinde olmak üzer cilt yüzeyin yakın yerlerde bulunmaktadır. Bu bölgelerde enfeksiyona bağlı şişlikler oluşur. Örnek vermek gerekirse boyundaki lenf nodları soğuk aldığında üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olur ve tepki olarak nodlar şişlik oluşur. Lenf nodları genelikle vücuttaki hastalığa ve enfeksiyona bağlı olarak şişerler. Bu durumda vücuttaki lenfatik sistemindeki vücuttaki sorumlu ajanların atmaya çalıştığının bir bulgusudur. Baş ve boyun bölgesin lenf nodlarının şişmesine neden olan hastalıklar, kulak enfeksiyonu, diş enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, cilt enfeksiyonu gibi durumlarda şişer. Tabii ki kanserler gibi ve immün sistem bozukluklukları gibi ciddi durumlarda vücuttaki tüm lenf nodlarının şişmesine neden olur. Lenf nodlarının şişmesi neden olan immün sistem bozukluğunun arasında lupus ve römatoid artritte olabilir. Vücuda yayılan bir kanserde lenf nodu büyümesi yapar. Vücutta herhangi bir yerden kanser varsa lenf nodlarının şişmesine neden olur. Eğer vücudun herhangi bir yerindeki kanser eğer lenf nodlarına ulaştı ise hastanın hayatını kaybetmesi daha çabuk olur. Lenfoma lenf sistemi kanserin dede lenf nodları şişer. Bazı ilaçların vücuda alerji yapma sonucu da lenf nodlarının  şişmesine neden olur. Sifili gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da kasık bölgesindeki lenf nodlarının şişmesine neden olurlar. Kasıkta şişmiş lenf bezi varsa yürürken ağrı yapar. Lenf nodlarının şişmesinde diğer belirtiler yorgunluk, öksürük, ateş, burun akması ve terlemedir. Bu belirtilerden her hangi biri de varsa ve lenf nodları ağrılı ve hassas bulgular varsa mutlaka doktora baş vurulmalıdır. Kanser gibi ciddi hastalığın belirtisi olabilir.

Lenf Nodu BüyümesiLenf nodu büyümesi tedavisi: Lenf nodu bazen tedavi gerektirmeden kendiliğinde küçülür. Bazen de hekim bunlara tedavi vermeden şiş nodları izlemek ister. Enfeksiyonlara  bağlı şişmiş olan lenf nodlarının neden olduğu durumu da tedavi etmek için antibiyotik ve antiviral ilaçlar kullanıla bilinir. Ayrıca doktorunuz ağrı ve enflasyonlarla savaşması için ibuprofen ve aspirin tedavisi verebilir. Kanserin neden olduğu şişen lenf nodlarının kanser tedavisi görmeden lenf nodlarının normal büyüklüğüne dönmediği görülebilir. Kanser tedavisi ameliyatla tümörün yada kanserli bir lenf nodunun çıkartılması olabilir. Yada tümörü küçültmek için kemoterapi ve ışında dahil olmak üzere tedavi edilebilir. yapılan tahliller sonrası sizin için hangi tedavinin daha uygun olduğunu doktorunuz karar verecektir.
]]>
Büyüme Hormonu İğnesi https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu-ignesi.html Fri, 16 Nov 2018 08:38:02 +0000 Büyüme hormonu iğnesi, doğal olarak insan bedeninde hormonal eksiklik olduğu zaman uzman hekimler tarafından önerilen ve kullanımı da yine doktor kontrolü çevresinde gerektiren ilaçlardır. Çünkü bu tip iğnelerin kullanıl Büyüme hormonu iğnesi, doğal olarak insan bedeninde hormonal eksiklik olduğu zaman uzman hekimler tarafından önerilen ve kullanımı da yine doktor kontrolü çevresinde gerektiren ilaçlardır. Çünkü bu tip iğnelerin kullanılması bilinçsizce yapılırsa ortaya çok tehlikeli istenmeyen durumların meydana gelmesi olasıdır.

Normalde büyüme için gereken hormon beyinde bulunan hipofiz salgı bezi tarafından gerçekleştirilmektedir. Büyüme için gerekli olan hormon bilimsel olarak "growt hormon" olarak adlandırılmaktadır. Büyüme hormonunun sentezi hipotalamus adı verilen bölgeden sentezlenen GHRH ile artar, yine aynı bölgeden sentezlenen somatostin adlı hormonun salgılanması ile artar.Yani büyüme hormonunun seviyesi bu iki hormon etkisinde kontrol edilmektedir denebilir. Büyüme hormonunun geceleri salgılanma miktarı artar gündüz azalır. Büyüme hormonunun çok fazla salgılanmasını sağlayan bir diğer neden mideden salgılanan Ghrelin ismi verilen bir hormondur. Ghrelin olarak adlandırılan hormon iştahın üzerinde kontrol sağlar. Büyüme hormonu stres durumunda, kan şekeri seviyesi azaldığında, kanın içeriğinde bulunan üre miktarında artma olursa ya da açlık halindeki gibi durumlarda çok fazla salgılanmaktadır.

Büyüme hormonu üzerinde etkisi olan ve en çok bilinen iğne steroiddir. İlacın içindeki etken madde madde somatropindir. Belirttiğimiz gibi somatropin büyüme hormonu iğnesi büyüme hormonunun salgılanma miktarını arttırmaktadır. Bu ilacı en fazla spor ile ilgilenen kimseler kullanmaktadır. Çünkü bu iğne ile vücuttaki kaslarda gelişme olmakta ve çok kısa zamanda kuvvet gelişimi olmasını sağlamaktadır. Sporcuların dışında cücelik problemi olan çocuklarda bu büyüme hormonu iğnesi kullanılabilmektedir. Cüce çocuklarda kullanılmasının yararlı olacağını iddia edenler bu ilacın vücuttaki yeterince gelişim gösteremeyen kısımlarında gelişme gösterdiğini savunmaktadırlar.

Büyüme Hormonu İğnesiBüyüme hormonu iğnesi (Growt hormonu)

Growt hormonu ilacı kullanılabilen bir diğer büyüme hormonu iğnesidir. Growt hormonu sentezini sağlayan ilaçlar bu hormonun işleyişini kontrol edebilmek içindir. Fakat yapılan araştırmalar bu hormonun tam olarak büyüme hormonuna etki etmediğini, bazı organları da etkileyerek hormon salgılamaları için etkilediğini göstermiştir. Özellikle karaciğerin bu konuda etkilenen bir organ olduğu belirlenmiştir. Fakat karaciğerin ne şekilde ve ne kadar etkilendiği tam olarak bilinmemektedir. Karaciğerde sınırlı miktarda üretim yapılabildiği biliniyor. 1980'li dönemlerde insan cesetlerinden elde edilen growt hormonunun daha beyinde oluşan ve ölümle sonuçlanabilen hastalıkla ilişkisi anlaşılınca bu ilacın üretimi durduruldu.

STH olarak bilinen bir ilaç yağ yakıcı olma özelliği taşıdığından dolayı kullanılmaya başlandı. Vücudun içerinde bulunan yağı enerjiye çevirmesi özelliğinden dolayı sporcular fazla yağ birikimi oluşmadan normalden çok daha fazla kalori alabiliyorlar. Buda kemiklerde, eklemlerde ve vücut içi bağlarda güçlenmeyi tetikliyor. Sonuç olarak kullanan sporcuyu daha kuvvetli yapan bir ilaçtır. Ancak bu ilacın olumlu etkilerinin yanında çok fazla olumsuz etkisi bulunmakta ve sırf bu ilacı kullandığı için sağlıklarını kaybeden çok  sayıda kişi bulunmaktadır. Bunun birde ciddi maddi boyutu bulunmaktadır. İlacın çok pahalı olması yeterli maddi imkanlar olmadığı zaman düzensiz kullanıma neden olmakta ve ilacın olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilen bir faktör olarak bilinmektedir.

]]>
Bebeklerde Karaciğer Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bebeklerde-karaciger-buyumesi.html Fri, 16 Nov 2018 11:02:06 +0000 Bebeklerde Karaciğer Büyümesi, Karın muayene edildiği zaman sol kaburganın altında uzman hekimlerce anlaşılacağı üzere ele gelmesiyle anlaşılabilir. Bu rahatsızlığın sebebi doğrudan karaciğere ait nedenlerden ya da bir ço Bebeklerde Karaciğer Büyümesi, Karın muayene edildiği zaman sol kaburganın altında uzman hekimlerce anlaşılacağı üzere ele gelmesiyle anlaşılabilir. Bu rahatsızlığın sebebi doğrudan karaciğere ait nedenlerden ya da bir çok sistematik hastalıkla beraber ortaya çıkabilir. Karın bölgesinin elle muayenesinde, ultrasyonagrafi ya da karın tomografisinde, karın röntgenlerinde saptanabilir. Çocukluk döneminde ya da yeni doğan döneminden itibaren başlayıp 18 yaşına kadar devam eder. Çocukluk döneminde görülen bu hastalığın üçte birinde yeni doğan zamanında sarılık hikayesi vardır. Yeni doğanlarda sarılık sık sık görülen bir rahatsızlıktır. Kan grubu uyuşmazlıklarından kaynaklanan ya da anne sütünün sarılığına dair bir çok nedeni olabilir. Ancak 2 ayını bitirmiş bebekte sarılık varsa buna uzamış sarılık adı verilir. Uzamış sarılık geçiren her bebekte karaciğer rahatsızlığı geçirmesi diğer bebeklere nazaran daha muhtemeldir. Bu nedenle bu bebeklere karaciğer rahatsızlığı için araştırma yapılmalıdır. 

Yeni doğan zamanında çıkan karaciğer rahatsızlıkları genellikle doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Bunların arasında karaciğerin yaptığı safrayı bağırsaklara taşıyan safra yollarında gelişme bozukluğu diğer bir deyişle safra yolları atrezisi önemli bir yer edinmektedir. Bu bebeklerde uzamış sarılığın yanında camcı macunu renginde dışkı olması, koyu renkli ya da açık renkli olması karakteristiktir. uzamış sarılığı olan bebeklerin dışkısı ailesi ve sağlıkçılar tarafından dikkatlice ve özenle izlenmelidir. Akraba evliliği ile sıklığı artan genetik hastalıklar ya da anne karnında geçirilen çeşitli enfeksiyonlar ciddi karaciğer rahatsızlığına yol açan diğer hastalıklardır. Ayrıca hormonal eksikliklerde bebeklerde karaciğer büyümesine yol açmaktadır. Çocuğun yaşı büyüdükçe yeni doğan döneminde oluşan ve genellikle kalıtsal yada doğumsal olan karaciğer rahatsızlığının yanına sonradan kazanılan karaciğer hastalıkları da eklenir. Sık kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler bazen çocuklarda karaciğer rahatsızlığına yol açmasına sebep olur. Günümüzde büyük bir problem olarak önümüze çıkan aşırı şişmanlıkta karaciğer yağlanmasına sebep olarak karaciğer hastalığına neden olabilir. Otoimmün hepatit özellikle kız çocuklarında daha çok görülür. Bu virüs, vücudun kendi hücrelerini yabancı bir hücre olarak algılayıp uzman hekim tarafından saptanabilir. Bazı takviyelerle alınabilen bakır depolamaları Wilson hastalığı gibi karaciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir. Karaciğerin safra yollarının sorunları ve damarsal tıkanıklığı sorunları da nedenler arasında sayılabilir. Bebeklerde karaciğer büyümesi yanında dalak büyümesinin de olup olmadığına uzman hekimlerce kontrol edilmelidir.

Bebeklerde Karaciğer BüyümesiBebeklerde Karaciğer Büyümesi Teşhisi: Yeni doğan döneminde kesin bir bulguya rastlanması güçtür. Ancak uzman hekimlerin kanaatleri ile yapılan muayene sonrası kan tahlilleri ile karaciğer büyüklüğü veya karaciğerin yaptığı enzimlerin fark edilmesi ile görülür. Bebeğinin sürekli hastalandığını gören aile çocuğu gözetim altında tutmalıdır. Eğer ki yeni doğan döneminde sık sık kızarıklık, uyku, ağlama, uyumama gibi sıkıntılar görüldüğü ve bu rahatsızlıkların devam etmesi bu rahatsızlığın belirtilerindendir. Bebeklerde karaciğer büyümesi fark edilmezse yeni doğanların yaşları ilerledikçe karaciğer yetersizliğinden kaynaklı zayıflama, karaciğerin K vitaminini yapamaması, sarılık, iştahsızlık, kusma gibi sebeplerin yanı sıra sindirim ve cilt sisteminde yıkımlar, kanamalar ve tahribat görülmektedir.

Bebeklerde Karaciğer Büyümesi Tedavisi: Bebeklerde sarılık yeni doğandan sonra görülmektedir. Ancak bu sarılık dönemi geçmiyorsa erken teşhis ve tedavi açısından uzman hekimlere kontrole götürülmesi gerekir. Uzman hekimlerin yapmış olduğu rutin tahliller ve kontroller sonucunda bebeklerde kar]]> Karaciğer Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/karaciger-buyumesi.html Sat, 17 Nov 2018 00:50:22 +0000 Karaciğer büyümesi, en büyük organlarımızdan biri olan karaciğer; vücudun en kritik ve en önemli görevlerini yerine getiren organdır. Karın bölgesinin sağ üst köşesinde bulunur ve iç organ olması itibari ile kaburgaların a Karaciğer büyümesi, en büyük organlarımızdan biri olan karaciğer; vücudun en kritik ve en önemli görevlerini yerine getiren organdır. Karın bölgesinin sağ üst köşesinde bulunur ve iç organ olması itibari ile kaburgaların altında yer alır. Kahverengi tonunda kırmızı renktedir ve 3 yüze benzeyen piramit şekli gibidir. Lastik kıvamında olan karaciğer insan için hayati bir öneme sahiptir. Vücudumuzdaki fazla şekeri depolayarak kan şekeri seviyesini dengede tutar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi, hormon üretimi, plazma ve protein sentezi gibi daha birçok işlevi olan karaciğer, aynı zamanda vücudun ileride ihtiyacı olacağı maddeleri de depolamaktadır.

Normal büyüklüğü cinsiyet ve yaşa bağlı olan karaciğerin tam boyutu 15 yaşına doğru oluşmaktadır. Üst sınırı 14 cm olan karaciğerin boyutu, kadın ve erkeklerde değişiklik gösterebilir. Tıpta 'Hepatomegali' denilen karaciğer büyümesi; içindeki yapısal ve hücresel elemanların sayı ve büyüklüğünde artış görülmesidir. Tek başına bir hastalık olmayabilir. Daha çok altında yatan başka bir hastalığın belirtisidir. Karaciğer büyümesi, her cinsiyette ve her yaş gurubunda görülebilen bir rahatsızlıktır.

Nedenleri: Direk olarak karaciğerle alakası olmayan bir çok nedeni olan karaciğer büyümesi; sağ kalp yetmezliği ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı gerçekleşmesi yüksek ihtimaldir. Siroz, hepatitler, alkollü veya alkolsüz karaciğer yağlanmaları, tümörler ve kistler, öd kesesinin doğru çalışmaması gibi karaciğer rahatsızlıkları karaciğerin büyümesine neden olabilir. Enfeksiyonlar, bakteriler, parazitler, anemiler ve metabolik bozukluklar sebebi ile karaciğer büyümesi görülebilir. Sıtma, sarılık, Q ateşi ve otoimmün hastalıkları, bazı ilaçlar, genetik bozukluklar, çok fazla aspirin ve bitkisel ilaç kullanılması da yine karaciğer büyümesine yol açabilmektedir.

Belirtileri: Karaciğer büyümesi eğer az ise hiçbir belirti göstermez. Ancak çok büyüdüğü zaman; karın bölgesinde rahatsızlık ve devamlı hissedilen şişkinlik ilk belirtiler arasındadır. Büyümenin sebebine göre, karın sağ üst bölgesinde ağrı hissedilebilir ve sararma olabilir. Kişinin kendini sürekli yorgun ve güçsüz hissetmesi, ayrıca kilo kaybetmesi karaciğer büyümesinin belirtisi olabilir. Sık sık mide bulantısı, kusma, karında gaz ve spazmlar belirtiler arasındadır. Göz altında sarılık, tüy dökülmesi ve idrarın koyulaşması gibi belirtiler  karaciğer büyümesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Karaciğer BüyümesiTeşhis ve Tedavi: Tedaviyi belirleyecek olan teşhis, ancak doktor tarafından yapılabilmektedir. Fiziki karın muayenesi ile de teşhis edilebilen karaciğer büyümesi; gerekli kan ve görüntüleme testleri ile kesin tanısı konur. Eğer doktorunuz gerek duyarsa karaciğer biyopsisi (doku örneği çıkarma) de yapılabilir. Teşhis sonrası altında yatan nedene bağlı olarak ilaç tedavisiyle karaciğer büyümesi kontrol altına alınabilir.

Alkol sebebi ile karaciğer büyümesi yaşayan hastaların acilen alkol tüketimini bırakmalıdırlar. Düzenli egzersiz ve kiloyu dengede tutma karaciğer büyümesini önleyici tedbirler arasındadır. Tıbbi ve bitkisel ilaç kullanırken mutlaka bu ilaçlar hakkında bilgi edinilmelidir. Kimyasal temizleyicilerden ve aşırı şekerli gıda tüketiminden uzak durulmalıdır. Tüm rahatsızlıklar gibi karaciğer büyümesinde de erken teşhis önemlidir. Yukarıda bahsettiğimiz nedenler çok ciddi olup, teşhis ve tedavisi geciktiğinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmakta yarar vardır.
]]> Burun Eti Büyümesi Ameliyatı https://www.buyume.gen.tr/burun-eti-buyumesi-ameliyati.html Sat, 17 Nov 2018 01:12:59 +0000 Burun Eti Büyümesi Ameliyatı, diğer bir adı da "konka hipertrofisi" burun eti büyümesine bağlı burundan girmiş olan hava direncinin giderek artmasına ve kişi uyurken ağzının açık kalmasına, burnunun tıkanmasına, gece uyu Burun Eti Büyümesi Ameliyatı, diğer bir adı da "konka hipertrofisi" burun eti büyümesine bağlı burundan girmiş olan hava direncinin giderek artmasına ve kişi uyurken ağzının açık kalmasına, burnunun tıkanmasına, gece uyurken ağız kuruluğu, özellikle gece terlemeleri ve ağızda meydana gelen koku şeklinde belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu ortaya çıkan belirtilerin şiddeti ise, burun etinin büyümesinden kaynaklı olarak meydana gelen belirtilerdir.

Burun Eti Büyümesi Ameliyatı Nasıl Yapılır, 

Çoğunlukla genel ya da lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Ayrıca doku direncini ölçen, dokulara fazla enerji verilmeden akımın kendiliğinden kesilmesi, modern olan radyofrekan aletleri (Gyrus, Celon, ArthoreCare) ile burun eti büyümesi ameliyatı oldukça kolay ve hiç bir komplikasyon meydana gelmeden yapılabilmektedir. Burun eti büyümesi ameliyatı özellikle bir kaç dakika kadar kısa bir sürede işlem tamamlanmaktadır. Ancak burun eti büyümesi ameliyatı ile beraberinde hastaya endeskopik sinüzit ameliyatı ya da kıkırdak eğriliği ameliyatları eklendiği zaman ameliyat süresi biraz daha uzun olmaktadır. 

Burun Eti Büyümesi Ameliyatı

Burun Eti Büyümesi Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılmalıdır, 

Kişide burun eti büyümesinden kaynaklı olarak meydana gelen şikayetler doğrultusunda bu ameliyat yapılmaktadır. Eğer hasta uzun süreli olarak burun açıcı sprey kullanmasından dolayı ortaya çıkan "Rhinitis Medicamentosa" durumlarında CPAP tedavilerinde hastanın toleransının arttırılması için bu ameliyat uygulanmaktadır. Burun eti büyümesi sorunu olan hastaların özellikle günlük yaşam kalitesini bozmaktadır, hatta kişi yürüyüş bile yaparken normalden daha erken yorulur, merdivenleri çıkarken zorlanır, boğazında sürekli olarak bir kuruluk hissi vardır, sık olarak farenjit enfeksiyonu meydana gelir ve gece uyku bölünmelerinden dolayı sabahları yorgun kalkma şikayetlerinden dolayı tedavi amaçlı olarak ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca bunun dışında kişide oluşan burun tıkanıklığı tedavisi amacı ile minimal bir travmatik büyümüş olan burun etinde küçültme Burun eti büyümesi ameliyatı yapılmaktadır.

]]>
Çocuklarda Dalak Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/cocuklarda-dalak-buyumesi.html Sat, 17 Nov 2018 17:26:41 +0000 Çocuklarda dalak büyümesi; röntgen veya ultrason olmadan fark edilemeyen bir hastalıktır. Günümüzde genellikle çocuklarda görülmektedir. Dalak insan vücudu için çok önemli bir organdır ve yaklaşık olarak bir yumruk kadard Çocuklarda dalak büyümesi; röntgen veya ultrason olmadan fark edilemeyen bir hastalıktır. Günümüzde genellikle çocuklarda görülmektedir. Dalak insan vücudu için çok önemli bir organdır ve yaklaşık olarak bir yumruk kadardır. Çocuklarda sol tarafta dokunma ile hissedilebilecek kadar dalak büyümesi meydana gelmiş ise, dalak normal boyutunun iki katına ulaşmış demektir.

Dalak, midenin arka kısmında sol kaburga boşluğunda yer almaktadır. Vücudumuz için gerekli temiz kanın arıtıldığı kan merkezi görevini üstlenmektedir. Kanın süzülmesini sağlayan dalak, eski kan hücrelerini arındırır ve bakterilerin yok olmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında dalakta beyaz kan adı verilen lenfositler üretilmektedir. Bu beyaz kan, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması oluşturabilmesi için oldukça önemlidir. Çocuklardaki dalak büyümesi lenfosit üretiminin azalmasına ve çocuklarda bağışıklık sisteminin zarar görerek sürekli hastalanmasına neden olmaktadır.

Çocuklarda dalak büyümesi belirtileri:
 • En büyük belirti çocuklarda meydana gelen iştahsızlıktır. Çünkü büyüyen dalak mideye baskı uygular ve bu durum yeteri kadar yemek yememesine neden olur.
 • Çocuklarda sol karın boşluğunda şişlik ve bu bölgede ağrı şikayeti.
 • Yorgunluk ve bitkinlik.
 • Yemek yememeye bağlı olarak kilo kaybı.
 • Çocuklarda sürekli ortaya çıkan rahatsızlıklar.
 • Yüksek ateş ve gece terlemesi.
 • Anemi ve buna bağlı olarak solgunluk.
 • Zayıflayan bağışıklıktan dolayı enfeksiyonlara sık yakalanma.
Çocuklarda dalak büyümesi nedenleri:
 • Kırmızı kan hücrelerine zarar veren ve lenfositlerin üretilmesine sebep olan hastalıklar dalakta büyümeye neden olur. Çünkü vücudun dalağa fazla görev yüklemesi dalakta genişlemeye ve büyümeye yol açmaktadır.
 • Kan bozuklukları, kanın yapısında meydana gelen bozulmalar dalağın daha fazla alışmasına neden olmaktadır.
 • Kalp yetersizliği, hipertansiyon ve karaciğer hastalıklarının neden olduğu kalp akışının bozulması dalakta kan birikmesine veya kanın ters yönde akışına neden olarak dalaktaki kan basıncını arttırır. Bu durum dalağın büyümesine yol açar.
 • Hepatit, verem, sıtma ve anaplazmoz gibi bakteri ve virüsler dalaktaki yapıyı bozarak büyümeye sebep olurlar.
 • Kan kanseri, lösemi ve lenfoma gibi hastalıklar dalakta beyaz kan hücrelerinin çoğalmasına neden olurlar.
Çocuklarda Dalak BüyümesiÇocuklarda dalak büyümesi tedavisi:

Çocuklarda dalak büyümesinin tedavisinde enken teşhis çok önemlidir. Aynı zamanda dalağın büyümesine yol açan nedenlerin de tedavide önemi büyüktür. Büyümeye yol açan nedenin ortadan kaldırılması ile dalak büyümesi ortadan kalkacaktır. Eğer dalak büyümesi geç teşhis edilmiş ve hastanın hayatını etkileyecek duruma gelmişse cerrahi müdahale gerekebilir.
]]>
Rahim Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/rahim-buyumesi.html Sun, 18 Nov 2018 17:25:50 +0000 Rahim büyümesi, kanser olmamış yaygın bir hastalık gurubu kadın üreme organlarını, döl yatağı, yumurtalıkları, fallop borularını ve vajinayı olumsuz etkiler. Birçok jinekolojik hastalık çeşidi (döl yatağı duvarın Rahim büyümesi, kanser olmamış yaygın bir hastalık gurubu kadın üreme organlarını, döl yatağı, yumurtalıkları, fallop borularını ve vajinayı olumsuz etkiler. Birçok jinekolojik hastalık çeşidi (döl yatağı duvarının iyi huylu büyümesi) uterus miyomları, (döl yatağı içi dokusunun kanser olmamış yayılımı) endometriyosis veya (döl yatağı sarkması) döl yatağı prolapsusu sürekli ağrıya, aşırı tane kanamasına ve diğer bulgulara yöntem açar . 

Rahim büyümesi, belirtilerini ortadan kaldıran ilaç tedavisinin ve diğer tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda henüz etkili ,kesinlikle ve uzunca süreli çözüm yaratmak adına histerektomi yani rahimin cerrahi yöntemle çıkartılması önerilir. Sonuç olarak histerektomi Amerika'da kadınların geçirdiği 2. en sık operasyondur. Amerika'da 60 yaşına kadar meydana gelen her 3 kadından bir tanesi histerektomi ameliyatı olmaktadır.   

Rahim büyümesi, fazla adet kanaması ile kendini gösterebilir. Yoğun ve uzun süren kanamalar birçok çeşitli nedenden kaynaklanabilir. Hormonal dengesizlik ve döl yatağı büyümeleri en sık karşımıza çıkan sebeplerdir. 
  
Endometriyozis: Adet döngünüz östrojen ve progesteron denilen hormonların kontrolündedir.Hormonlar balanslarını kaybettiğinde bu hormonlar aşırı kanamaya veya period harici ara kanamalarına sebep olabilirler. Hormonal dengesizliğin nedenleri aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir. 
 • Gençlerde ve menopoza uzak kadınlardaki hormonal değişiklikler
 • Diabet(şeker), tiroid hastalıkları ve diğer sağlık sorunları
 • Obezite
 • Psikolojik baskı 
 • Ağır egzersiz
 • Beslenme bozukluğu 
Yoğun Adet Kanamasını İyileştirme Seçenekleri 
Yoğun adet kanamaları hormonal rehabilitasyonla, cerrahi tedaviyle ya da her iki tedavinin kombinasyonuyla tedavi edilebilir. Rahatsızlığın derecesine göre iyileştirme planlanır.

Hormon rehabilitasyonu 
  
Hormon rehabilitasyonu adet kanaması döngüsünü imkan sağlayan estrojen ve progestinleri bloke eder veya kontrol altında tutar. Bu endometriyum dokusunun şişmesine ve implantların oluşumuna engel olur.   
 •  GNRH agonistleri FSH ve LH inhibitörleri estrojen ve progesteron hormonlarının oluşumunu durdurur veya azaltır. 
 •  Doğum kontrol ilaçları östrojen ve progesteron içerirler. Vücuttaki hormon seviyesini dengede tutarlar.
 •  Progestin denilen progesteron hormon çeşitleri östrojen düzeyinin aşağı seviyede tutulmasını sağlarlar.
 •  Danazol ise progesteron ve östrojen seviyelerini en aza indiren veya salınımını tamamen durduran bir hormondur.    
Rahim BüyümesiCerrahi Müdahale; 

Cerrahi müdahale, rahim büyümesi veya henüz kesinlikle bir iyileştirme olarak rahimin tamamının alınması yani histerektomiyi içerir. Cerrahi yöntem endometriyal ablasyonu, endometriyal rezeksiyon ve histerektomileri içerir.  
 •  Endometriyal ablasyon döl yatağı dokusunun tahrip edilmesidir. 
 •  Endometriyal ablasyon rehabilitasyonu aşırı veya uzamış adet kanaması gören kadınlarda uygulanan bir yöntemdir. Hamilelik  amaçlayan hasta kişilerde kontrendikedir. 
 •  Endometriyal rezeksiyon uterusu olan dokunun çıkartılmasıdır. 
 •  Histerektomi 
Histerektomi rahiminizin cerrahi olarak çıkartılması işlemidir. Rahatsızlığınızın durumuna göre yumurtalıklarınız, tüplerinizden çıkartılabilir.
]]> Göz Bebeğinin Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/goz-bebeginin-buyumesi.html Sun, 18 Nov 2018 19:59:01 +0000 Göz Bebeğinin Büyümesi, Göz bebeği gözün renkli kısmı olan ve iris adı verilen kısmın tam ortasında yani merkezinde yer alan bir yapı olup dairesel bir siyah delik olarak tanımlamak mümkündür. Bu yapı gözün yapıs Göz Bebeğinin Büyümesi, Göz bebeği gözün renkli kısmı olan ve iris adı verilen kısmın tam ortasında yani merkezinde yer alan bir yapı olup dairesel bir siyah delik olarak tanımlamak mümkündür. Bu yapı gözün yapısına etki eden ve boyutunda değişimlere sebep olan gözün en temel yapılarından birisidir. İrisin yapısında yer alan küçük kasların yardımı ile göz bebeğinin büyümesi kontrol altına alınır. Bu sayede de dış çevreden gelecek olan ışığın göz bebeğinin arkasında yer alan duyusal yapıların bulunduğu alana ulaşmasını sağlar ve bu durumunu kontrollü denetimini yapar. Herhangi bir aksaklık olması halinde sorunu gidermesi bakımında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle bu yapı Göz Bebeğinin Büyümesi konusunda etkin bir rol oynar.

Göz Bebeğinde Meydana Gelen Değişimler

Öncelikle göz bebeği hakkında bilmemiz gereken en temel nokta göz bebeğinin vücut yapısına göre değişiklik göstermesidir. Yani bireyin vücut yapısı büyüdükçe göz ve çevresinde yer alan yapılarında büyüdüğün söylemek mümkündür. Buna bağlı olarak göz bebeğinde büyümelerin yaşanması söz konusudur. Ancak Göz Bebeğinin Büyümesi durumu vücudunu büyümesi ile gerçekleşmesi hali uzun süreli meydana gelen bir olay olup fark edilmesi zor bir durumdur. Örneğin küçük yaşlardaki bir bebeğin göz ve göz bebeği büyüklüğü ile ilerleyen yaşlarda çocukluk devirlerine geldiği zaman ulaştığı göz ve göz bebeği büyüklüğü birbirinden farklı olacaktır. Ancak bu fark önemsenmeyecek derecede olup bireyin hayatını olumsuz etkileyebilecek bir sorun teşkil etmemektedir. Bu yüzden bu şekilde gerçekleşen göz bebeği büyümeleri önemsenmeyebilir.

Göz Bebeğinin Büyümesi

Göz Bebeği Büyümesi ve Işığın Etkisi

Bunun ile birlikte göz bebeği büyümelerinde ani vakaların yaşanması halinde meydana gelen büyümeler ya da küçülmelerin yaşanması da söz konusudur. Örneğin göz bebeğine dış çevreden bir ışık yansıtılması halinde göz bebeğinden küçülmelerin meydana gelmesi söz konusu olabilir. Bu durumda kısa vadede Göz Bebeğinin Büyümesi durumuna örnek verilebilir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus ise göz bebeğinin yapısının ışık karşısındaki duyarlılığıdır. Göz Bebeği Büyümelerinde ışığın etkisi yadırganamayacak derece yüksektir.

Normal boyuttaki bir göz bebeğine parlak bir ışık yansıtılması halinde küçülmeler meydana gelir. Bu durum göz bebeği büyümesini engeller, göz bebeğine birtakım sınırlılıklar koyar. Ancak bu durumun tam tersi düşünülür ise eğer farklı bir sonuç ile karşılaşmak mümkündür. Örneğin göz bebeğine loş ya da düşük seviyede olan bir ışık yansıtıldığı zaman ise göz bebeği daha çok ışığa ihtiyaç duyacağı için çevrede bulunan bütün ışıkların alabilmesi adına büyür. Göz bebeğinde yaşanan büyümelerin sebebi buradan kaynaklanmaktadır. Yani ışık göz bebeğinin ani durumlarda değişimlere uğramasında oldukça etkilidir. Örneğin karanlık bir ortamda uzun süre duran bir birey aniden ışığın bulunduğu bir ortama geldiği zaman sıkıntı yaşaması mümkündür.

Göz Bebeği Büyümesi Diğer Nedenleri

Göz bebeği büyümesinin en temel nedenini ışığın etkisi olduğu belirttik. Bunun anı sıra göz bebeğinin boyutunda yaşanan değişimlerin başka birçok nedeni bulunmaktadır. Örneğin gözün uzun süreliğine yalnızca bir noktaya odaklanması halinde de göz bebeğinde büyümelerin yaşanması söz konusudur. Bunun ile birlikte heyecan, korku, stres ve kaygı gibi çeşitli bir takım duygu durumları da bir tepki niteliğinde Göz Bebeğinin Büyümesi ya da küçülmesine neden olmaktadır.

Bu ve benzeri doğal durumlarda gerçekleşin göz bebeğinin büyümesinin yanı sıra birtakım olumsuz durumlardan kaynaklanan dış çevreli yapay durumlarda da göz bebeğinde büyümelerin yaşanması mümkündür. Örneğin hasta bir bireyin kullanmış olduğu ilaçlar neticesinde göz bebeğinde büyümeler meydana gelebilir. Özellikle de bu ilaçların yan etkileri arası]]> Bebeklerde Büyüme Hormonu https://www.buyume.gen.tr/bebeklerde-buyume-hormonu.html Mon, 19 Nov 2018 08:47:47 +0000 Bebeklerde Büyüme Hormonu, Büyüme hormonu, ön hipofizde salgılanan, hücre üretimi ve yenilenmesini uyaran hormondur. Growth hormon adı verilir. Büyüme hormonu salgısı geceleri artar, gündüzleri ise azalır. Uykunun başlangıc Bebeklerde Büyüme Hormonu, Büyüme hormonu, ön hipofizde salgılanan, hücre üretimi ve yenilenmesini uyaran hormondur. Growth hormon adı verilir. Büyüme hormonu salgısı geceleri artar, gündüzleri ise azalır. Uykunun başlangıcında hormon salgısı en yüksek seviyededir. Uyku, stres, açlık, kanda şekeri düşüklüğü olduğu durumlarda kanda büyüme hormonu artar. Yaşın büyümesi ile salgı azalır. Ayrıca kan şekerinin yükselmesi, şişmanlık gibi faktörler de salgıyı azaltır. Büyüme hormonu 0-5 yaş arasında çok önemlidir. Hormonun yetersiz salgılanması sonucu büyüme hızı yavaşlar.Bebeklerde Büyüme Hormonu 


Çocuklarda beyin gelişiminin %80'i 0-3 yaş arasında tamamlandığı bilinmektedir. Bu sebeple beslenme kadar uykuda bu dönemde önemli bir faktördür. Bölünmeyen ve rahat bir gece uykusu gelişimi olumlu etkiler ve hızlandırır. Gece uykusunda ve karanlıkta salgılanan büyüme hormonu vücudun biyolojik ritmini ayarlar. Yaşlanmayı geciktirici bir özelliğe de sahiptir. Çocuklar en geç saat 22.00'de uyuyor olmalıdır. Çocuğun büyümesine 3 katı fazla fayda sağlayan hormon bu saatte va karanlıkta salgılanmaktadır. 23.00 ve 05.00 saatleri arasında salgılanan hormon 02.00 ile 04.00 saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşır. Ve aydınlığın çıkması ile üretim durur. Büyüme hormonunun yeterince salgılanmaması durumunda vücut direncinde düşme görülür, hücreler yenilenemez. Eğer çocuğunuz uyurken illaki ışık kullanmanız gerekiyorsa bu solgun ve kırmızı ışık olmalıdır. Ayrıca büyüme hormonunun bulunduğu yiyecek ve içeceklerin akşam saatlerinde tüketilmesinde fayda vardır. Bunlar; vişne, lahana, badem, fındık, kızılcık, papatya, anason ve rezene çayı, ton balığı ve soya fasulyesinde bulunur. 
]]>
Boğazda Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bogazda-lenf-bezi-buyumesi.html Mon, 19 Nov 2018 14:39:03 +0000 Boğazda lenf bezi büyümesi, Boğazdaki lenf bezleri çoğu zaman enfeksiyondan kaynaklanan sebeplerden dolayı büyüme yapar. Lenf bezleri tüm vücuda yayılmış vaziyettedir ve vücudu dış dünyaya karşı koruma görevi üstlenmekte Boğazda lenf bezi büyümesi, Boğazdaki lenf bezleri çoğu zaman enfeksiyondan kaynaklanan sebeplerden dolayı büyüme yapar. Lenf bezleri tüm vücuda yayılmış vaziyettedir ve vücudu dış dünyaya karşı koruma görevi üstlenmektedir.  Boğaz lenf bezleri, vücudun her bölgesine yayılmış olan lenfatik sistem adlı bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Boğazdaki lenf bezi büyümesi kulak altında ve boyun bölgesinin her iki tarafında hissedilebilir. Boğazda lenf bezi şişmesi bademcikten kaynaklı enfeksiyondan, küçük kazalar sonucu boğaz bölgesinde oluşan hasarlardan yada ciddi hastalıklardan kaynaklanabilir. Bölgesel enfeksiyonlar çoğu zaman tehlike arz etmez fakat büyüme boğaz çevresine yaygın bir şekilde ilerliyorsa, gün geçtikçe büyüyorsa ve 1 cm çapından daha büyük bir hal aldıysa zaman kaybetmeden doktora gidilmeli ve sebebi araştırılmalıdır. Büyüme yapan lenf bezleri her nerede olursa olsun gözlem altında tutulmalıdır çünkü büyüyen lenf bezleri vücudun bir enfeksiyonla yada bir tür hastalıkla mücadele ettiğinin göstergesidir. Lenf bezleri vücudun en önemli bağışıklık sistemi parçasıdır. Baş bölgesinde boğaz ve boyun bölgesinde, çene altında veya vücudun herhangi bir bölümünde vücuda zarar verme potansiyeli olan bir durum varsa ve tehlike arz ediyorsa lenf bezlerinde büyüme oluşur. Bu durum lenf bezlerinin bir tepkisi olarak düşünülebilir. Vücutta lenf bezleri her yerdedir. Karın bölgesi, boğaz, boyun, kasık, kulak arkaları, diz arkası, koltuk altı bölgesi ve daha birçok yerde lenf bezleri vardır. Vücutta lenf sistemi, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleri lenfatik sistemi oluşturmaktadır. Lenf sistemi kan dolaşımı gibi doku ve hücrelerdeki artık maddeleri toplar ve yok eder. Lenf damarları renksiz lenf sıvısını taşımaktadır. Lenf sıvısı enfeksiyonlara karşı direnen ve lenfosit adı verilen hücreler içerir. Lenf sıvısı vücutta dolaşırken lenf bezindeki bağışıklık hücreleri vücuttaki bakterileri, virüsleri ve diğer zararlı maddeleri yakalar. Yakalanan maddeler beyaz kan hücreleri yani lenfositler tarafından yok edilir. Lenf bezleri kümeler halindedir ve bir nevi bağışıklık sistemi görevi üstlenmektedir. Boğazda lenf bezi büyümesi ile karşılaşıldığında zaman kaybetmeden doktora gidilmeli ve büyüme oranı gözlem altında tutulmalıdır. Büyümenin sebepleri ihmal edilmeden araştırılmalıdır.

Boğazda Lenf Bezi BüyümesiBoğazda lenf bezleri enfeksiyondan kaynaklı ise:
 • Boğazda büyüme yapan kısımda ağrı ve acı hissedilir
 • Boğazdaki büyüme yeni ortaya çıkmış ise
 • Boğazda büyüyen lenf bezlerinin üzerindekızarıklık olması
 • Elinizle muayene ettiğinizde büyüme bölgesinde sertlik bulunmaması ve yumuşak olması
 • Boğazdaki enfeksiyona sebep olan problemin görülebilir olması yani bademcik geniz eti sinüzit gibi problemler boğazda lenf bezi büyümesine sebep olmaktadır.
Boğazdaki lenf bezi büyümesinin kanser kaynaklı olması ihtimallerinde ki belirtiler:
 • Boğaz bölgesindeki büyümede ağrı hissedilmemesi
 • Hastanın yaşınn 40 üzerinde olması
 • Boğazda lenf bezi büyümesinin haftalar yada aylardır iyileşme göstermemesi
 • Büyüyen lenf bezinin sert olması
 • Boğazdaki lenf bezi büyümesinin kulak altı hizasında olması
 • Hastanın  geçmiş yıllarında alkol ve sigara tüketmiş yada hala tüketiyor olması
 • Birbirine yapışık gibi duran lastik kıvamında ve birden fazla büyüme oluşumu
]]>
Ben Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/ben-buyumesi.html Tue, 20 Nov 2018 14:10:15 +0000 Ben büyümesi, mutlaka dikkate alınması gereken bir konudur. özellikle hızlı bir şekilde benlerin şekilsiz ve ani büyümesi cilt kanseri belirtisi taşıyabilir.Benlerin büyümesinde bazı faktörler hızlandır Ben büyümesi, mutlaka dikkate alınması gereken bir konudur. özellikle hızlı bir şekilde benlerin şekilsiz ve ani büyümesi cilt kanseri belirtisi taşıyabilir.
Benlerin büyümesinde bazı faktörler hızlandırıcı etki yapabilir. hamilelik, güneş ışınlarına maruz kalma, geçlik dönemi buna örnek verilebilir.
Özellikle güneş etkisine dikkat etmek gerekir. Yüksek dozda UV ışını hem benlerin sayılarını arttırıyor hem de  benlerin yapılarını bozup dejenere olmasına sebebiyet verebiliyor. Uzmanların söylediklerine göre, eğer benleriniz aniden büyüme gösterdiyse, sayı olarak arttıysadikkatli olmakta fayda var. Özellikle 35 yaşından sonra oluşan benleri önemsemek gerekiyor. 

Şekilsiz büyüyen benler ne zaman cilt kanseri belirtisidir.
Biz ancak belli ölçülerde tanıyabiliriz doktor muayenesi şarttır elbette. Öncelikle benlerimizi kendi gözlemimiz altına almalıyız. Çok sık olmamakla birlikte kontrol edip değişimleri gözlemeli ve bu konuda bilinçli olmalıyız. 

Tabiki vücuttaki her renkli noktayı ya da kabarıklığı ben olarak adlandırmamak gerekiyor.  Bene benzeyen bir ta­kım lekeler vücutta görülebilir, mesala örnek olarak çillerdir; yüz, sırt ve omuzlar gibi güneş ışınlarına ma­ruz kalmanın en fazla olduğu bölgelerde görülür. Yine orta yaşlarda ortaya çıkan bene benzeyen daha çok gövde ve yüz bölgesinde görülen kahverengimsi siğillerdir. Birde kahverengimsi yaşlılık lekeleri vardır ki bunları da benlerle karıştırmamak gerekir. 

Rengi koyu olan benler, rengi homojen olmayan benler, bir benin içinde birden fazla renk bulunuyorsa bunlar da tehlike arz eder. Ayrıca normalde oval ya da yuvarlak olan benlerin sınırları düzgün değil, yani i girintili çıkıntılıysa bu da riskli bir durum. Benlerin kısa bir süre içerisinde renk değiştirmesi, şeklini değiştirmesi de riskli bir durum. Ayrıca benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi, Üzerinde yara olması, kanama ve kaşıntısının olması, ben çapının 6mm den büyük olması yine benlerin tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ben büyümesinin yarım santiminden sonrası kademe kademe tehlike boyutunu arttırır. Tüm bu bulgular kişinin dermotoloğa görünme durumunu doğurur.

Muayenede doktor genel olarak tüm benleri inceledikten sonra dermoskop denilen deri yüzey mikroskobisi ile tehlikeli gördüğü benleri detaylı olarak inceleme altına alır. Dijital dermoskop kullanılırsa görüntülerin fotoğraflanıp saklanması ve her kontrolde eski ve yeni durmunun karşılaştırması  ben büyümesinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibi daha sağlıklı olacaktır. Yapılan incelemenin sonucuna göre tehlikeli benin alınması ya da belli aralıklar ile takip edilmesi doktor tarafından önerilecektir.
 
Ben BüyümesiBenler kansere dönüşür mü
Cilt kanseri içerisinde en tehlikeli olanı ben büyümesidir. ben büyümesi ölümle sonuçlanabilir.  Bu yüzden büyüme başladıktan sonra operasyon le alınarak tahlil için patolojiye gönderilmeli. Çıkan sonuca göre tedavi edilmelidir.

Kimler riskli grupta bulunuyor
 • Beyaz tene sahip olanlar, renkli göze sahip olanlar, kızıllar, çilliler, güneşte sadece kızaranlar
 • Vücudunda çok sayıda beni bulunanlar
 • Ailesinde melanom olanlar
 • Daha önce melanom ya da diğer tür cilt kanseri geçirmiş olanlar
 • Benlerinin çapı 5 mm den büyük olanlar ve büyümeye devam ediyorsa
 • Çocukluk veya ergenlik çağında en az iki kere aşırı güneş ışığına maruz kalmış ciddi yanık geçirmiş olanlar melanom türü cilt kanseri riski ile yüz yüzedir ve normal koyu tene  sahip olan kişilerden daha çok dikkat etmek zorundadır.
Özellikle çok sayıda beni olanlar, beyaz tenliler, ailesinde benle ilgili sorun yaşayanlar, vücudunda ben büyümesi gözlemleyenler muhakkak benlerini kontrol ettirmeli, benlerin değişimini gözlemlemeli ve en az]]> Büyüme Hormonu İlaçları https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu-ilaclari.html Wed, 21 Nov 2018 06:51:13 +0000 Büyüme hormonu ilaçları insan vücudunda görülen hormanal eksikliği tedavi etmek amacıyla doktor tarafından verilen ilaçlardır. Bu tür ilaçlar ancak doktorlar tarafından verilir ve yine kullanımı da doktor kontrolünde yapılma Büyüme hormonu ilaçları insan vücudunda görülen hormanal eksikliği tedavi etmek amacıyla doktor tarafından verilen ilaçlardır. Bu tür ilaçlar ancak doktorlar tarafından verilir ve yine kullanımı da doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü doktor önerisi olmadan kullanılan bu tip ilaçlar hızlı değişime ve yan etkilere neden olduğu için riskli durumlar yaratması olasıdır. Özellikle büyüme hormonu ilaçlarının yan etkilerinin çok fazla olduğu belirlenmiştir.

Beyinde bulunan hipofiz salgı bezi büyüme için gerekli olan hormonu salgılamaktadır. Büyüme hormonuna tıp dilinde  "growt hormon" denilmektedir. Büyüme hormonunun salgısı hipotalamus denilen yerden salgılanan GHRH ile yükselir, yine aynı yerden salgılanan somatostin adı verilen hormonun salgılanması ile düşer. Bu iki hormon tarafından büyüme hormonu seviyesi kontrol edilmektedir.  Uykuya daldığımız anda büyüme hormonu maksimum dereceye çıkar. Ayrıca kan şekeri düştüğünde strese girdiğimizde, ya da açlık durumunda büyüme hormonu çok fazla salgılanmaktadır. Büyüme hormonun çok salgılanması durumunda akromegali hastalığı ortaya çıkar, az salgılanması durumunda ise boy kısalığı gerçekleşir.

Amerika ve Avrupa'da en çok tutulan ilaçlardan biri olan steroid büyüme hormonu ilaçlarından biridir. Steroidin etkin olan maddesi Somatropin'dir bu madde büyüme hormonu salgısını arttırır. Bu ilaç sporcuların kullandığı bir numaralı ilaçlardandır ve sporcular arasında büyük bir kullanılama payına sahiptir çünkü bu ilaç ile vücuttaki kaslarda gelişme sağlamakta ve çok kısa zamanda kuvvetin sağlamaktadır. Ancak bu ilaç elbette sporcular için sihirli bir değnek değildir %15 lik bir etki sağlarsa sporcu şanslı gruptadır.  Tüm profösyonel vücu geliştiriciler tarafından kullanılan bu ilaç  uygun dozajda kullanıldığında faydalı olacaktır. Ayrıca boy kısalığı olan çocuklarda kullanılmaktadır. Büyüme hormonunun eksik olduğu bölgelerde bu ilacın etki ettiği belirtilmektedir.

Bir diğer ilaç growt hormonudur. Bu ilaçlar büyüme hormonu salgılatırlar yani salgılama üzerinde etkisi direkt yoktur ancak bu salgıyı sağlayacak organları etkilerler. karaciğerde sınırlı miktarda salgı yaptırabiliyor bu ilaç. Ancak Grorwt hormon  yağı olamayan  kas kütlesi elde etmede steroidler kadar etki etmez. Grorwt hormon bilinçsizce kullanılırsa olumsuz sonuçlar doğurur ve yan etkilere yol açar. Bu ilacın yan etkilerinden biri kanser hücrelerini kötüleştirmesidir. Sporcuların kullanmış olduğu growth hormonu gibi yoğun hormonlar kişilerin sadece kaslarını değil tüm iç organlarını büyütebilmektedir. Kontrol edilmezse ve bilinmezse karaciğerden kalbe kadar büyütebilir. Bu hormonların en büyük yan etkisi organ büyümesi olacağı için geri dönüşü olmayacaktır. Ancak 1980'li yıllarda insan cesetlerinden bulunan growt hormonunun daha beyinde oluşan ve ölüme sebebiyet veren bir hastalıkla ilişkisi bulununca  bu ilaç üretimden tamamen kaldırıldı.

Başka bir ilaç ise STHdir. Bu ilacın etkisi yağ yakma özelliğidir. Vücutta bulunan yağı enerjiye çevirme özelliğinden dolayı sporcu kişiler çok fazla yağ birikimi yapmadan normalden daha fazla kaloriyi vucuda alabiliyorlar. Bu da kemiklerde, eklem yerlerinde ve vücut içi bağlarda güçlenmeyi destekliyor. Sonuç olarak bu ilacı kullanan sporcunun daha güçlü olmasını sağlayan  bir ilaçtır. Ancak bu ilacın olumlu tesirlerinin yanında olumsuz tarafı bulunmakta ve sırf bu ilacı kullandığı için sağlıkları bozulan çok fazla sayıda kişi bulunmaktadır. İlacın çok fazla pahalı olması yeterli maddi imkanlar olmadığında dengesiz kullanıma neden olmakta ve ilacın olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Büyüme hormonu ilaçları yan etkileri nelerdir

Büyüme hormonu ilaçları yan etkileri herkeste aynı etkiyi göstermez tabiki. Herkesin bünyesi farklıdır doğal olarak meydana gelecek yan etkilerde farklılık gösterebilir. Büyüme hormonu iğnesi insan vücudunda büyük bir yüklemeye neden olmakta ve kişi temizliğe dik]]> Büyüme https://www.buyume.gen.tr/buyume.html Wed, 21 Nov 2018 12:17:54 +0000 Büyüme, Canlı organizmalarda gerçekleşen bu olay zamana bağlı olarak canlı yapısının her bölgesinde ya da belirli bir kısmında meydana gelen değişimlerdir. Büyüme olayı belirli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan Büyüme, Canlı organizmalarda gerçekleşen bu olay zamana bağlı olarak canlı yapısının her bölgesinde ya da belirli bir kısmında meydana gelen değişimlerdir. Büyüme olayı belirli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan, kendini belli eder. Üstelik Büyüme olayının gerçekleşmesi ile birlikte bedende bir takım değişimlerin gözlemlenmesi söz konusudur. Bu bahsetmiş olduğumuz değişimler ise nitelik boyutta bir değişim olmayıp nicel veriler elde edilerek ulaşılan ve belirli bir kanıya varmamıza yarayan verilerdir. Nicel verilerde gözlemlenen değişimler neticesinde büyüme olayının gerçekleşip gerçekleşmediğini söylemek mümkündür.

Büyümenin Anlaşılması

Büyüme olayı bütün canlılarda meydana gelen bir durumdur. Yani canlı hayata adımını attığı andan itibaren büyüme olayı da gerçekleşir. Bu yüzden de bu canlı yapı daha farklı boyutlarda yeni bir yapıya ulaşır. Bu oluşan yeni boyut eski boyuta oranla daha büyük olması sebebiyle büyümenin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ancak Büyüme denildiği zaman herkesin aklına boy bakımından genişleme olayı gelmektedir. Bu durum doğru olmakla birlikte büyüme olayını yalnızca boyun uzaması şekilde tanımlamak yanlış bir tespit olacaktır. Zira büyüme yalnızca boy bakımından uzamak olmayıp aynı zamanda da enine büyümeler de söz konusudur. Bu durumunu yanı sıra hem en hem boy bakımından genişlemenin olması da büyüme olarak adlandırılabilir. Yani hacim bakımından gelişmelerde büyüme olarak nitelendirilir.

Büyümede gerçekleşen nicel değerlendirmeler belirli bir düzeyde yaşanması beklenmektedir. Örneğin daha 3 yaşında olan çocuğunuz boy ve kilo düzeyini ele alıp incelediğinizde ilerleyen yaşlarda meydana gelen büyüme grafiği çıkarıldığında düzenli bir büyüme artış evresinin yaşandığını görmeniz mümkündür. Çünkü büyüme düzenli bir biçimde gerçekleşen bir olgudur. Ancak bazı istisnai durumlarda olabilir. Bunun sebebi ise büyüme hormonun aşırı salgılanması ya da olması gerekenden az salgılanmasından kaynaklanıp kendini göstermektedir.

Büyüme

Büyüme ile Gelişme Arasındaki Temel Fark

Büyüme olayı genellikle gelişme kavramı ile sık sık karıştırılan bir tanımdır. Büyüme ve gelişme birbirine çok benzer kavramlar olup birbirleri arasında olan ilişkiyi tespit ederek hareket etmek ve tanımı yapmak daha doğru bir davranış olacaktır. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse her iki durumda yani hem büyüme olayında ve hem de gelişme olayında bedensel anlamda nicel veriler elde etmek mümkündür. Zaten büyüme ve gelişme olayını tespit etmek için nicel verilerden sık sık yararlanmamız gerekir. Bunun ile birlikte gelişmeyi büyümeden ayıran temel bir nokta ya da fark bulunduğunu belirtmek gerekir. Gelişme olayı Büyüme olayından farklı olarak nicel verilerle ifade edilmesinin yanı sıra nitel verilerin kullanılması da söz konusudur. Ancak büyümede böyle bir durum söz konusu değildir.

Büyümenin Gerçekleşmesi

Büyümenin gerçekleşebilmesi için canlı varlıkların dış çevreden elde ettikleri besinleri doğrudan ya da dolaylı yollardan alıp bu maddelerin kendi doku yapılarının bir parçası haline getirene kadar değişime uğratması neticesinde gerçekleşir. Yani dış çevreden elde edilen besin kaynakları gibi büyümeye etki eden maddelerin alınması sonucunda büyüme eylemi gerçekleşebilir. Bu besinler sayesinde birey daha çabuk bir şekilde büyür  ve gelişir. Büyümek için besin maddelerinin alınması hayati bir önem arz etmektedir. Örneğin hayvanların büyümelerine katkı sağlayan bir takım besinleri almaları halinde diğer daha küçük türdeki hayvanların ya da bitki türlerinin de dokularını bedenine alırlar. Bitkiler ise havada bulunan karbondioksiti, topraktan elde ettikleri suyu ve çeşitli mineral yapılarını alarak fotosentez adı verilen olayı gerçekleştirerek kendi dokularını oluşturur ve büyümeyi sağlarlar. Bu döngü kendini sürekli olarak devam ettirir. 

Büyüme Grafiği Tutmanın Önemi Prostat Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/prostat-buyumesi.html Thu, 22 Nov 2018 10:09:42 +0000 Prostat Büyümesi:  Prostat erkeklerde idrar kesesinin altında bulunan ve idrar idrar kesesinden idrarın atılmasını sağlayan kanalı çevreleyen bir salgı bezidir. Prostatın en önemli görevi, meninin sıvı olan yanını yok edip Prostat Büyümesi:  Prostat erkeklerde idrar kesesinin altında bulunan ve idrar idrar kesesinden idrarın atılmasını sağlayan kanalı çevreleyen bir salgı bezidir. Prostatın en önemli görevi, meninin sıvı olan yanını yok edip cinsel boşalma esnasında bu sıvının dışarı atılmasını sağlamaktır. Erişkin ve normal bir erkekte prostat bezi yaklaşık 25-30 gram ağırlığındadır. Ancak bazı kişilerde 40 yaşından sonra gittikçe büyümeye başlar. Genellikle prostatın iç kısmı büyür ve normalde kestane büyüklüğünde bulunan prostat bezi aşırı derecede büyüyerek bir elma büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu durum iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilinde BPH (bening prostatit hyperplasia) olarak adlandırılır. Günümüzde 60 yaşına varan erkeklerin yaklaşık yarısında, 80 yaşında olan erkeklerin ise yaklaşık % 90 nında prostat büyümesi sorunu görülmektedir. Prostat kanseri, prostat büyümesi ile karıştırılmamalıdır. Çünkü bu hastalıklar birbirinden ayrı hastalıklardır ve prostat büyümesi prostat kanserine neden olmaz. Ancak hastalık beraber nüksedebilir. İyi huylu prostat büyümelerinde prostat büyüyerek idrar yolunu tıkar ve idrarın çıkışını engellemeye başlar. Bu hastalık devam ederken tıkanıklığa bağlı olarak hastada idrar yapma sorunları başlar. Hastada idrar birikmesi ise idrardan kan gelmesi, idrar yolu iltihabı ve nadir de olsa böbrek yetmezliği gibi oldukça önemli olan rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu nedenle prostat büyümesi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.


Prostat büyümesi nedenleri, 

Bu rahatsızlık belli bir nedene bağlı değildir. İyi huylu prostat büyümesinde bir çok faktör etkili olabilmektedir. Prostat büyümesine etki eden en büyük faktör yaşlanma ve erkeklik hormonlarının var olmasıdır. Yani 40 yaşından sonra erkeklik hormonu olan testosteron da ve kadınlık hormonu olan östrojen arasında meydana gelen değişiklikler ve bunların etkileşmelerinden dolayı bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Prostat büyümesi oluşumunda genetik faktörlerin de rolü oldukça büyüktür. Birinci derecede yakınında bu hastalık görülen kişinin hastalığa yakalanma olasılığı artar. Prostat büyümesi ayakta işemeden kaynaklanmadığı gibi, fazla cinsel ilişkiye girmek ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Prostat BüyümesiProstat büyümesi belirtileri, prostat büyümesi belirtileri en çok işime ile ortaya çıkan şikayetler ile kendini belli eder.
 • İdrar akışının ve hızının azalması
 • İdrar yapmada zorlanma, zorlanma, ıkınma, bekleme, ağrı ve yanma hissi ve kesik kesik idrar yapma
 • Özellikle gece sık sık idrara çıkma
 • İdrar yaptıktan sonra kaçırma ya da damlatma
 • Ani idrar yapma isteği ve mesanenin tam boş almadığını hissetme
 • Tıkanmaya bağlı olarak idrarda kan görülmesi gibi belirtiler prostat büyümesinin belirtileri arasında sayılabilir.
Prostat büyümesi teşhisi, 

Orta yaş üzerindeki erkeklerde idrar yaparken ortaya çıkan bazı şikayetler prostat büyümesini gösteren ipuçları verir. İdrar şikayetleri ile hastaneye giden hastalarda prostat öncelikle makat yoluyla muayene edilir. Bu muayenede prostat kanseri başlangıcı olup olmadığı hissedilen sertlik ile kolaylıkla anlaşılabilir. Prostat büyümelerinde prostat kanseri de gelişebileceği düşünülerek genellikle prostat spesifik antijenik araştırılır ve rektal yolla yapılacak olan ultrasonografi ile prostat büyümelerinin iyi huylu olması ile birlikte kanser durumu varsa ortaya çıkmış olur.

Prostat kanseri tedavisi, 

Her prostat büyümesi mutlaka tedavi edilmek zorunda olmayabilir. Kişide meydana gelen şikayetlerin kişinin hayatını olumsuz  etkileyip etkilememesi, işemenin hızı, prostatın etrafındaki dokulara yaptığı etkileşim ve idrarın içeride kalıp kalmaması tedavi kararını etkileyecek olan temel bilgilerdir. Göğüs Nasıl Büyür https://www.buyume.gen.tr/gogus-nasil-buyur.html Fri, 23 Nov 2018 09:49:40 +0000 Göğüs nasıl büyür, Göğüs küçüklüğü bazı kadınlarda vücut yapısı gereğidir. Eğer 18 yaşında iseniz göğüsleriniz gelişimini tamamlamış durumdadır. 18 yaşını geçtiniz ve göğüsleriniz istediğiniz büyü Göğüs nasıl büyür, Göğüs küçüklüğü bazı kadınlarda vücut yapısı gereğidir. Eğer 18 yaşında iseniz göğüsleriniz gelişimini tamamlamış durumdadır. 18 yaşını geçtiniz ve göğüsleriniz istediğiniz büyüklüğe ulaşmadıysa önerilere göre neler yapacağınıza karar verebilirsiniz.

Göğüs nasıl büyür; kadın göğsünü oluşturan iki temel doku vardır. Birincisi süt yapmaya yarayan meme bezleri, ikincisi ise bu bezlerin arasında ve deri altında birikmiş yağ dokusu. Eğer bir protez kullanmayacaksanız, göğüsleri büyütmek için bu iki dokudan birini artırmanız gerekiyor. Yağ dokusunu artırmanın yolu kilo almaktır. Fakat kilo alırken vücudunuzun nerede yağ biriktireceğini bilmeniz mümkün değildir. Siz göğüslerinizin yağ toplamasını istersiniz ama basenleriniz, ya da karnınız yağ biriktirebilir. Göğüslere dışarıdan yağ takviyesi işlemi yapılabilir.

Memeyi oluşturan süt bezlerini büyütmek ise ancak hormonlarla mümkündür. Gebelikte vücut göğüsleri büyüten hormonlar salgılar ve göğüsler büyür. Doğum olur, süt salgılatan hormonlar devreye girer. Emzirme bitince bu hormonlar normal seviyesine iner ve göğüsler tekrar küçülür. Eğer göğüsleri büyütmek için hormon kullanılması rahim ve meme kanserleri olma riskiniz çok artar. Hormon kullanımına bağlı diğer bir sürü yan etki bir tarafa eğer ilacı keserseniz göğüslerinizin tekrar küçülmesi kaçınılmazdır.

Göğüs Nasıl BüyürGöğüs nasıl büyür, için başvuran bayanlara öneri silikon protez önerilir. Bunun için sağlam nedenler ve bilimsel pek çok veri vardır.

Silikon protezler 30 yıldır kullanılmaktadır. Ameliyat yapıldıktan hemen sonra sonucu görebilirsiniz, istediğiniz ölçüyü elde etmek teknik olarak çoğu zaman mümkündür. Kanser ve diğer rahatsızlıklara yol açmadığı, insan hayatı için ciddi tehditler oluşturmadığı 30 yıllık çalışmalarla ispatlanmış durumdadır. Silikonun dayanıklılığı çok uzun yıllar bozulmadan kullanılabiliyor. Bir sorun ortaya çıkarsa da çıkarmak veya değiştirmek her zaman mümkün ve kolay. İyi bir teknikle yerleştirilirse emzirme bozulmuyor, göğüs duyusu büyük ölçüde korunuyor. Hamilelikte bir soruna yol açmamaktadır.

Silikon 3 nedenle tercih ediliyor.

 • Sıvıdan katıya her şekle girebiliyor
 • Vücut silikonu yabancı bir cisim olarak görmüyor ve dışarıya atmaya çalışmıyor.
 • Dayanıklı ve uzun yıllar hiç bozulmadan kalabiliyor.

Silikon protezler şekline göre damla veya yuvarlak içeriğine göre serumlu veya silikon jelli, dış yüzey özelliğine göre pürtüklü veya düz olabiliyor. Bayanın sahip olduğu göğüse ve istenen şekle göre yuvarlak veya damla tercih ediliyor. Damla protez göğüslere daha iyi şekil verir diye düşünülüyor ama çoğu kez yuvarlak protezler daha iyi sonuç vermektedir.

Serumlu protezler göğüse boş bir silikon balon gibi yerleştiriliyor. Daha sonra bir hortumla içine serum dolduruluyor ve bu şekilde göğüs büyütülüyor. Yalnız silikon içindeki bu serum zamanla bir miktar buharlaşıp uçuyor. O zaman protez küçülüyor. O nedenle serum protezin kapasitesinin biraz üstünde dolduruluyor. Ancak daha önce silikon yırtılmasından ve silikon jelin vücut içinde dağılmasından korkulduğu için yasaklanmıştı. Ancak teknoloji bu korkuyu yendi. Şu anda yırtılsa bile içerde dağılmayan, “cohesive“ özellikli jelli silikonlar üretiliyor ve kullanılıyor. İşte bu nedenlerle plastik cerrahların ezici bir çoğunluğu jel ile doldurulmuş silikonlar kullanıyor. Bu silikonlar göğse hem daha iyi şekil veriyor, hem de daha dayanıklı.

]]> Dalak Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/dalak-buyumesi.html Fri, 23 Nov 2018 23:58:04 +0000 Dalak Büyümesi: Dalak uzun, yassı, üzeri zarla kaplı,yumuşak ve kırmızı renkte bir karın organıdır. Dalak vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Midenin arkasında yer alan ve bir yumruk büyüklüğündedir. Ayrıca dala Dalak Büyümesi: Dalak uzun, yassı, üzeri zarla kaplı,yumuşak ve kırmızı renkte bir karın organıdır. Dalak vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Midenin arkasında yer alan ve bir yumruk büyüklüğündedir. Ayrıca dalak büyümesi fark edilemeyen bir sorundur. Dalak büyümesi ciddi bir hastalığında belirtisi olabilir.

Dalağın Görevleri: Kırmızı kan hücreleri ve trombositler için adeta bir depo görevi görmektedir. Vücut her ihtiyaç duyduğunda dalaktan bunları temin eder.Kanı süzerek zarar görmüş olan kırmızı kan hücrelerini ve bakterileri ortadan kaldırmaya yarar. Bağışıklık sisteminin bir parçası olarak Lenfosit üretir. Bu lenfositlerde bir tür kan hücresidir. Lenfositler enfeksiyonlarla savaşırlar veya önlemeye yardımcı olurlar. Kanın kirlenmesine ve zehirlenmesine yol açan birçok mikroorganizmalar bulunur. Dalak hücreleri, atar damar yoluyla gelen kanda kirlenmeye ve hastalığa neden olan mikroorganizmaları emer, parçalar ve etkisiz hale gelmesine yardımcı olur.

Dalak Büyümesi Belirtileri: İnsanların çoğu dalağının büyüdüğünü anlayamaz, çünkü dalak büyümesi gözle görülen bir hastalık olmadığı ve insanlarda herhangi bir belirti göstermediği içinde  çoğu kez anlaşılamamaktadır. Dalak büyümesi ancak doktor muayenesinde veya röntgen, MR, ultrasyon veya karın tomogrofsi çekilerek anlaşılır.
Dalak midenin hemen arkasında yer aldığı için mideye baskı yapar bu da  dalak büyümesinin başlıca sebeplerinden biri olmaktadır. Karında şişlik veya ağrı hissi ve bu ağrıların sol omuza kadar yayılması, yorgunluk, kilo kaybı, sık sık enfeksiyon hastalıkları geçirmek, sarılık hastalığı, kansızlık, hıçkırık ve ateşte  dalak büyümesinin belirtileri olabilmektedir.

Dalak BüyümesiDalak Büyümesi Nedenleri: Vücut dalağın görevlerini yapmasına daha fazla ihtiyaç duyar. Bu durumda da dalak büyümeye başlar. Kanı temizlemek için daha fazla çalışır, bu sebeple de dalak gelişmeye başlar. Bu nedenle de kırmızı kan hücrelerine zarar veren lenfositlerin üremesine neden olan hastalıklar da dalağın büyümesine neden olur. 
Ayrıca orak hücre anemisi ve talasemi hastalığı olan hastalarda üretilen şekersiz kan hücreleri kılcal damarlarda ilerleyerek zarar görür. Dalak ta bu hücreleri temizlemek için çalışırken büyüme meydana gelmiş olur.
Ayrıca dalak siroz ve karaciğeri olumsuz etkileyen hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, sıtma hastalığı gibi parazit hastalıkları, anemi hastalığı, lösemi hastalığı gibi hastalıklarda dalak büyümesine sebep olan hastalıklardır.

Dalak Büyümesi Tedavisi: Öncelikle dalak büyümesinin sebepleri araştırılmalı ve ona uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Örneğin siroz gibi karaciğer hastalığından kaynaklanan bir dalak büyümesi meydana gelmiş ise dalak büyümesinden önce sirozun tedavisi yapılmalıdır. Çünkü siroz tedavi edilmiş ise dalak büyümesi de tedavi edilmiş olur.
Bu tedavi yöntemi diğer hastalıklar içinde geçerlidir. Öncelikle altta yatan sebepler araştırılmalı enfeksiyon ise antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Eğer kanserden kaynaklanan bir dalak büyümesi varsa da öncelikle kemoterapi tedavisi uygulanmalıdır.
Dalak büyümesi hayatı olumsuz etkileyecek seviyede değil ise ameliyat  olunmasında bir sakınca olmamaktadır. 
]]>
Akciğer Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/akciger-buyumesi.html Sat, 24 Nov 2018 19:45:29 +0000 Akciğer Büyümesi, Akciğer normalde ele gelmeyen bir organdır. Akciğerde oluşan büyümeyi ancak doktorlar tedavi ederek anlarlar. Akciğer genelde tümör, toksik durumlar, enfeksiyonlar, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları  ve meta Akciğer Büyümesi, Akciğer normalde ele gelmeyen bir organdır. Akciğerde oluşan büyümeyi ancak doktorlar tedavi ederek anlarlar. Akciğer genelde tümör, toksik durumlar, enfeksiyonlar, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları  ve metabolik durumlardan dolayı büyüme yapabilir. Sıkça rastlanılan sebepleri ise hepatit B, hepatit A, tümör, karaciğer kanseri ve kalp yetmezliği gibi birtakım hastalılardan kaynaklanabilir. Akciğer büyümesinin tabi kide daha başka sebepleri de vardır. Ancak bu sebeplerde kişinin yaşı, cinsiyeti rahatsızlığını tetikleyen sebepleri oluşum nedeni, iyileşme süreci olarak da farklılık göstermektedir. Akciğer büyümesi karında gözle görülür bir şişlik oluşturur. Karın bölgesinde sanki kistmiş gibi bir kütle oluşmaktadır. Bu durumda mutlaka uzmana başvurulmalıdır. Muayene esnasında fizik muayene ile tıbbı hikaye yapılmaktadır. Tıbbı hikaye sırasında şu sorular sorulur;
 • Kusma hiç oldu mu
 • Ne zamandan beri karnınızda bir kütle veya büyüme hissediyorsunuz
 • Sarılık hiç oldu mu
 • Karın şişmesinden harç daha başka belirtileriniz var mı
 • Karın ağrısı oluyor mu
Kişi bu tarz sorulan sorulara cevap vermektedir. Daha sonrasında da gerekli testler yapılır ve akciğer büyümesinin zararsız mı yoksa zararlı mı olduğunu anlamak için yapılması gereken testler de şunlardır;
 • Şüphe edilen şikayetlere yönelik yapılan testler (kişiden kişiye değişen test çeşitleri)
 • Karnın bilgisayarlı tomografisi
 • Karın filmi
 • Akciğer fonksiyon testleriAkciğer Büyümesi
Genelde kalp ve şeker hastalarında akciğer büyümesi sık görülür. Bu rahatsızlığın tedavi yöntemleri ise ameliyat veya fizik tedavidir. Ancak ameliyat daha çık tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu hastalığın eğer teşhisi konulmaz ise yada çok geç kalınmış ise akciğer büyümesi oldukça tehlikeli bir hal alır. Kişinin vücudundaki bazı organlara zarar verir. Ancak teşhisi erken konur ise ve tedaviye hemen başlanır ise hiçbir tehlikesi olmaz. Örneğin tedavi yönteminde ameliyat seçilir ise riski daha büyük olur ama bir daha yenileme olmaz. Eğer fizik tedavi yöntemi uygulanır ise iyileşme süreci uzar. Ancak sonucu iyi de olabilir kötüde net bir şey genellikle söylenmez. Ancak uzmanlar genelde kişinin akciğer büyümesinin tehlikesinin yüzde kırk beş civarında olduğunu söylerler.
]]>
Hamilelikte Göğüs Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/hamilelikte-gogus-buyumesi.html Sun, 25 Nov 2018 15:40:24 +0000 Hamilelikte göğüs büyümesi, hamile olan ve olmayan bayanların hormonları farklı çalışmaktadır. Bu sebep nedeni ile bir çok anne adayının hamileliğin başlarında hormon dengeler değişerek vücuda yansımaktadır. Bu gibi Hamilelikte göğüs büyümesi, hamile olan ve olmayan bayanların hormonları farklı çalışmaktadır. Bu sebep nedeni ile bir çok anne adayının hamileliğin başlarında hormon dengeler değişerek vücuda yansımaktadır. Bu gibi durumlarda ise hamilelikte ilk etkilenen bölge göğüsler olarak bilinir. Belirti olarak hamile olan kişide göğüs büyümesi başlayarak bebeğe hazırlık olan süt kanalları devreye girer. Süt kanalları devreye girmesi nedeni ile göğüslerde büyüme değişikliği başlar. Hamile olmadan beden numarası küçük olan anne adayında hamilelik sürecinde ve hatta emzirme aşaması ile uzun zamanlar büyük beden iç çamaşırı kullanmak zorunda kalınır. Bu durum oldukça normal olarak kabullenilir. Anne adayı aslında bir yandan göğüslerinin büyümesine üzülürken diğer bir yandan ise bebeğinin o büyüyen göğsünden süt emerek büyümesi oldukça etkileyecektir. Ayrıca hamilelikte göğüs büyümesi oldukça belirgin olarak ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı ilk üçüncü ayda belirgin olarak kişi kendini göstermektedir.
Hamilelikte büyüyen göğüsler ise uzun bir aradan, sonra hatta bebeğinizi sütten kesene kadar göğsünüz büyücektir. Süt bezelerinin anne adaylarının içeceği su ile göğüslerin büyüyüp hatta şişmesi durumunda rahatsız olan anne adayı bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Hassas bir dönem geçiren anne adayları düzgün olan fiziğinin bir an önce düzelmesi ve forma girmesi için çabalar gösterecektir. Hamilelikte göğüs büyümesinin ardından değişen göğüs ucu renkleri de oldukça ortaya çıkan siyah ve koyu olan renklerden oluşur. Bu durum karşısında oldukça göğülerinin büyümesi ve renginin değişmesi anneyi belki biraz etkileyebilir. Sonuç itibarı olarak unutulmamalıdır ki bu durum geçici olarak karşınıza çıkıp sonrada normale dönecek bir durumdur. Hamilelikte  göğüs büyümesi bazen anne adayı giyilen kıyafetlerde görsel olarak göğüslerinin büyük görünmesini sorun olarak görebilir. 
 
Hamilelikte göğüs büyümesinde ne gibi önlemler alınmalıdır: 

Kadınlarda hamile kalındığında göğüs büyümesi oldukça bilinen bir durumdur. Bu durum karşısında yapılması gereken ilk şeyin beden ölçülerini genişletmektir. Anne adayının içini garip korkular sararken bilinmelidir ki bebeğinizin emmesi oldukça mutlu olunacak bir durumdur. Bu nedenle hamilelikte büyüyen göğüsler için hiç strese girmeden rahat olunmalıdır. Alınması gereken durum büyük beden kullanılmalıdır. Ayrıca göğsünüzün üzerine yatılmamalıdır. Hamilelikte göğüs büyümesi anne adayını hassaslaştırır bu nedenle biraz daha gerin olma ihtimali olan anne adaylarının göğüs büyümesi esnasında ağrı olabilir. Doğum sonrası göğsünüzdeki büyüme durur. Sadece aldığınız gıdalar nedeni ile süt oluşarak göğüs kanallarında şişme olur. Bu durum ise bebeğinizin emmesi sonucu ortadan kalkar.

Ayrıca bebeğin büyümesi sonucu göğüslerde egzersiz yapılabilinir. Bu durum da bir herhangi zarar veya ağrı olmaz. Anne adayı daha kendisini iyi his ederken hamilelikteki yaşadığı göğüs büyümesinin geçici olması durumunu kabullenmiştir. Unutulmamalı ki anne olmak isteyip olamayan bir çok kadınlar böylesi bir duruma asla tepki göstermeden çekeceği acıyı ve değişikliği göz ardı edecektir. Sonuç itibari ile hamilelikte göğüs büyüme alınan önlemlerde anne rahatlayarak daha sakin bir hamilelik geçirir. Sonucu katlanılmaya değer doğrusu bebeğini kucağına alan anne adayı hamilelikte yaşadığı vücut hormon değişikliğinin normale dönmesini anlayarak mutlu olur. Hamilelikte göğüs büyümesinde oluşan, anne adayında yaşanılan gerginlik bebeği doğuncaya kadardır. Ayrıca hamilelikte oluşan göğüs büyümesinin geçici bir süreç olduğu unutulmamalıdır. 
 
Hamilelikte Göğüs BüyümesiHamilelikte göğüsteki değişiklik nasıl fark edilir:

Bazı anne adaylarında hamileliğin başında ilk aylarında oluşan sıkıntının hiç birini yaşamaz iken]]> Penis Nasıl Büyür https://www.buyume.gen.tr/penis-nasil-buyur.html Sun, 25 Nov 2018 22:22:39 +0000 Penis nasıl büyür: Penisi büyütmek çeşitli yöntemlerle mümkündür. Penis süngersi bir yapıya sahip bir organdır. Penis ereksiyon sırasında kanla dolar ve penis büyütme egzersizlerini doğru uyguladığınızda ereksiyon sıras Penis nasıl büyür: Penisi büyütmek çeşitli yöntemlerle mümkündür. Penis süngersi bir yapıya sahip bir organdır. Penis ereksiyon sırasında kanla dolar ve penis büyütme egzersizlerini doğru uyguladığınızda ereksiyon sırasında depolanan kan odacıkların çeperlerini büyütür. Çeperlerin büyümesi sonucunda odacıklara daha fazla kan dolar ve peniste büyüme gerçekleşir. Penisi geliştirmek için kişi çoğu zaman corpora cavernosa da egzersiz hareketleri tekniğine başvurulmaktadır. Peniste gelişimi ve büyümeyi sağlayan bir tekniktir. Peniste yapılan egzersizler penis gövdesindeki bağ dokusu hücrelerini genişletmektedir. Penisteki egzersizler sayesinde büyüme gözle görülür derecede gerçekleşir. Erkeklerde penis şikayetleri çözümsüz değildir. Penis kanla dolduğunda genişleyen hücrelere sahiptir. Bu hücrelere kan aralıkları yani blood spaces denir. Kan aralıkları sertleşme dokusu içinde yer alırlar. Penisin içindeki hücreler belli bir boyuttadır. Egzersiz yoluyla doğal yollarla boşlukların kanla dolmasına yol açarak yada penis üzerindeki eti esneterek penisin genişlemesi mümkün olabilir.

Penis 3 kısımdan oluşmaktadır:
 • Tıp dilinde corpora cavernosa yani penisin üst bölümünde 1 geniş çember
 • Alt bölümde daha küçük bir çember
 • Üst bölümde 1 çember
Penis büyümesi egzersizleri tehlikeli midir

Penis egzersizlerini doğru uyguladığınız takdirde zarar ve tehlikesi bulunmaz. Bu nedenle güvenli sayılmaktadır. Tabi kişinin kendine egzersiz sırasında nasıl davrandığı önemlidir. Bilinçsizce yapılan egzersizlerden kaçınmak için uzman yardımı alınarak egzersiz yapılması hem doğal yöntemlerle hemde istediğiniz sonuca sizi götürebilir. Fakat bazen ender durumlarda egzersiz yapılması uygun görülmeyebilir. Diyabet ve peronie hastalığı olan erkeklerde penis bölgesinde eğilme ve acı verici sertleşme durumları gözlemlenir. İşte bu durumlarda kişinin penis büyütme egzersizleri yapmasını doktor doğru bulmaz. Doğal yöntemlerle sadece egzersizlerle vücutta kol kasları geliştiği gibi penisinde egzersizlerle büyümesi son derece normal bir durumdur 

Penis Nasıl BüyürPenis büyütme ne kadar zamanda sonuç verir: 

Sonuçta tam olarak zaman bildirilemez çünkü her kişinin vücudu farklılık göstermektedir. Bazı insanlar doktor tavsiyesi altında egzersizlere başladıktan fazla bir süre geçmeden sonuç almaya başlar kimi insanlarda ise bu süre daha uzun olabilir. Bazı durumlarda bir kaç hafta içerisinde peniste gözle görülür büyüme olabilir. En geç sonuç alan kişi bile 1 ay sonunda istediği sonuca ulaşmaktadır.
]]>
Geniz Eti Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/geniz-eti-buyumesi.html Mon, 26 Nov 2018 04:42:31 +0000 Geniz eti büyümesi, geniz eti, diğer adı ile adenoid burun ile boğaz arasında bulunan üzüm salkımına benzeyen bir dokudur. Geniz etinin vücudumuzdaki görevi burundan soluduğumuz hava içerisindeki bakteri ve virüsleri yakalayarak Geniz eti büyümesi, geniz eti, diğer adı ile adenoid burun ile boğaz arasında bulunan üzüm salkımına benzeyen bir dokudur. Geniz etinin vücudumuzdaki görevi burundan soluduğumuz hava içerisindeki bakteri ve virüsleri yakalayarak vücudun bakterilerle savaşmasını sağlayacak olan antikorları üretir. Bu temizleme ve savunma  mekanizması burun için çok önemlidir.

Geniz boşluğu burnun arkasında bulunur. Burnumuzdan soluduğumuz hava geniz boşluğuna, geniz boşluğundan aşağıya doğru boğaza, boğazdan gırtlağa ve nefes borusuna ulaşır. Geniz boşluğunda orta kulağa hava taşıyan östaki kanalları vardır. Orta kulağa gelen havayı taşıyan östaki kanalları orta kulaktaki basınç değişiklerine orta kulağın ayak uydurmasını sağlar. Bu nedenle ağızların açık olması ve burundan havanın gelmesi orta kulak havalanmasın da önemlidir.

Geniz eti geniz boşluğunda bulunan bir avunma dokusudur. Çocuk yaşlarda daha aktif çalışan geniz eti boğazımızdaki bademcikle eşdeğer görevdedir. Yüzeyinin girintili çıkıntılı olması geniz etini daha geniş bir yüzey alanına sahip kılar ve buda onu zaten bulunduğu dar alanda mikroplara karşı daha mücadeleci olmasını sağlar. Geniz eti kendi bünyesinde bulundurduğu lenfosit adlı hücrelerin salgıladığı kimyasallarla savunmayı gerçekleştirirler.

Geniz eti büyümesi neden olur

Geniz eti çocuğun geçirdiği hastalıklardan, aileden gelen genlerden veya içinde bulunduğu yetiştiği ortamdan kaynaklanıyor olabilir. Genellikle çocuklarda çok sık tekrarlanan üst solunum yolları enfeksiyonları nedeniyle büyüme gösterebilir. Ancak her zaman sebebi ortaya koymak zordur.

Geniz eti büyümesi nelere yol açar
 • Burun tıkanıklığına sebep olarak burunun işlevlerinin bozulmasına sebep olur. Kalitesiz bir solunuma sebep olur. Bunu yaşayan çocuklar uyurken ağzı açık uyurlar, yemek yemekte zorlanır ve genelde salya akıtırlar.
 • Uyku kalitesi bozulur. Uykuda sık sık uyanır yada solunum durması dediğimiz uyku apnesi gerçekleşir. böyle çocuklar sabahları huzursuz uyanırlar. Dersleri olumsuz etkilenebilir. Uyku apnesi üst solunum yollarının tıkanması ile başlar ve ilerlemesi halinde beyin felci, kalp hastalıkları ve ani ölümlere yol açabilir. Üst solunum yolu tıkanıklığına yol açan ise çocukluk çağında bademcik ve geniz etidir.
 • İştahsızlık
 • Çocuklarda uykuda büyüme hormonunu etkileyerek büyüme-gelişme geriliğine sebep olur.
 • Üst-alt çene ilişkisinde bozulma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde temas bozukluğu, diş çürükleri de bu çocuklarda sık görülür.
 • Orta kulak hastalıkları
Geniz Eti BüyümesiGeniz eti büyümesi (Adenoid Hipertrofi) tedavisi nasıldır

İltihaplı geniz eti büyümesi önce antibiyotiklerle tedavi edilir. Eğer geniz eti iltihaplı değilse doktorunuz bir süre beklemenizi önerebilir çünkü çocuklarda geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Çocukta nefes alma güçlüğü, solunum zorluğu, konuşma bozukluğu, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı varsa ameliyata karar verilebilir.

Ayrıca bu noktada dikkat edilmesi gereken geniz etine eşlik eden diğer hastalıkların bilinmesi; yani  varsa çocuğun alerjik nezlesi de tedavi edilmelidir. Aksi durumda çocuğun ebeveynleri bu durumun devam ettiğini ve bu nedenle geniz etinin tekrarladığını düşüneceklerdir. Başarılı geniz eti ameliyatı geçirdiği halde burun tıkanıklığı ve kulak ile ilgili belirtileri devam eden bir çocuğun alerjik nezlesi de tedavi ediliğinde sorunların tekrarlama olasılığı azalabiliyor.

Geniz etinin alınması ameliyatı

Öncelikle burun içini ve geniz boşluğunu görmek için endeskopiyle bakılır. Böylece tanısı konur ve işlemlere başlanır. Bu ameliyat için herhangi bir kesi yapılmaz. Ağız bölgesini açık tutan bir metal gereç yerleştirilir, geniz eti kazına]]> Büyüme Hormonu Arttırma https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu-arttirma.html Mon, 26 Nov 2018 20:15:23 +0000 Büyüme hormonu arttırma, Büyüme hormonu arttırma doğal yollarla elde edilmelidir. Büyüme hormonuna HGH denir. Büyüme hormonu beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanmaktadır. Tıp dilinde büyüme hormonuna growth hormon adı ve Büyüme hormonu arttırma, Büyüme hormonu arttırma doğal yollarla elde edilmelidir. Büyüme hormonuna HGH denir. Büyüme hormonu beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanmaktadır. Tıp dilinde büyüme hormonuna growth hormon adı verilir. Büyüme hormonu salgısı gece artmaktadır gündüz ise azalır. Büyüme hormonunun yaşla birlikte azalmaya başlar. Büyüme hormonu HGH, kilo vermek ve kas oluşturmak için gereklidir. Yaşlandıkça vücudun büyüme hormonu azalmaya başlar vücutta kilo vermek zorlaşır. Vücutta var olan kol ve bacak bölgelerindeki kaslar azalma ve güç kaybına uğrar. Doğal yollarla büyüme hormonu arttırma doğal yollardan ve doğru beslenme ile arttırma sağlanabilir. Büyüme hormonu arttırma isteği duyan kişiler gün boyunca küçük öğünlerle 6 veya yedi öğün sağlıklı besinlerle beslenmelidir. Yediğiniz besinlerde şeker ve basit karbonhidrat içeriği düşük olması büyüme hormonu arttırma için fayda sağlayacaktır. Küçük ve sık öğünlerinizin her birinde kompleks karbonhidratlar ve yağsız protein birleştirilir. Öğün sonunda elma ve yağsız peynir büyüme hormonunu arttırır. Beslendiğiniz ürünlerde yağ miktarı çok az olmalıdır. 

Büyüme hormonu hipofiz bezinde üretilir. Öğünlerinizde beslenirken vücuda yüksek miktarda yağ aldığınızda büyüme hormonu salgısı büyük ölçüde azalır. Vücuda fazla miktarda yağ alımı olduğunda vücut yağları yakmak yerine daha sonra kullanmak için yağları vücutta depolar. Gün içerisinde egzersizlere başlamadan önce 2 saat içinde protein içeren yiyecekler yemelisiniz ve karbonhidrat tüketmelisiniz. Mesela tam tahıllı ekmek ve tavuk ızgara öğünü büyüme hormonlarını arttır ve egzersiz için enerji verir. Protein ve karbonhidrat içeren besinler egzersiz sırasında kas yapmaya yardımcı besinlerdir. Büyüme hormonunun atması için gerekli olan kurallardan biride yatma saatine yakın yemek yenmemelidir. Yendiği takdirde vücut yenen yemeği yakmak yerine vücutta yağ olarak depolar. Büyüme hormonunun artmasını sağlayan unsurlardan biride glisemik indeksi düşük olan meyve ve sebzelerdir. Elma, şeftali, tatlı, patates, mercimek ve yeşillikler bütün küçük öğünlerinizde tüketilmesi gereken yiyeceklerdendir.

Büyüme Hormonu ArttırmaBüyüme hormonunu arttırma için yiyecekler: Tavuk eti, mümkün olduğunca az yağlı kırmızı et, balık, az yağlı peynir,
az yağlı yoğurt, yağsız protein seçenekleri, elma, tam tahıllı ekmek, çilek, patates, mercimek, salata yeşillikleri beslenmeye kalite kazandıran ürünlerdir ve büyüme hormonunu arttıran besinlerdir.

Büyüme hormonu arttırma için yapılaması gerekenler
 • Yeteri kadar uyumak
 • İyi ve sağlıklı vitaminlerden eksik olmayan öğünler
 • Gecelik en az 6 normali 8 saat uyku
 • Haftada 3 kez vücut geliştirme egzersizleri
 Büyüme hormonunun kanda arttığı durumlar
 • Gece uykusu
 • Stres
 • Kan şekeri düşüklüğü
 • Açlık hissi
 • Kanda üre yüksekliği
 • Siroz
Büyüme hormonu arttırmak için ihtiyacınız olan şeyler
 • Yağsız protein
 • Sağlıklı yağlar
 • Kompleks karbonhidratlar
]]>
Koltuk Altı Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/koltuk-alti-lenf-bezi-buyumesi.html Tue, 27 Nov 2018 11:12:04 +0000 Koltuk altı lenf bezi büyümesi, vücutta olan bir enfeksiyon habercisidir. Lenf bezleri bütün vücudumuza yayılmış vaziyettedir.Koltuk altı lenf bezleri damarlar üzerinde yer edinmiş cisimlerdir. Koltuk altı lenf bezleri kolumuz i Koltuk altı lenf bezi büyümesi, vücutta olan bir enfeksiyon habercisidir. Lenf bezleri bütün vücudumuza yayılmış vaziyettedir.Koltuk altı lenf bezleri damarlar üzerinde yer edinmiş cisimlerdir. Koltuk altı lenf bezleri kolumuz ile omuz bölgesinin birleştiği yerde kolun iç kısmından başlar ve bayanlarda meme çevresine kadar devam eder. Koltuk altı lenf bezleri 3-5 cm'lik nodüller halinde olan yapılara sahiptir. Bu nodüllerde bazen büyüme gözlenebilir bu büyüme koltuk altı bölgesinde lenf bezlerinin o bölgedeki bir tehlikeye uyarısıdır. Koltuk altı bölgesinde oluşan büyüme sert ve üzerinde yaralar oluşuyorsa bu o bölgede iltihap ve enfeksiyon belirtisi anlamına gelir. Koltuk altı lenf bezi büyümesi savunma mekanizmasından kaynaklıdır. Koltuk altında, boyunda ve kasıkta gerçekleşen lenf büyümeleri içeriğinde beyaz kan hücreleri ve antikorlar ile dolmaktadır. Lenf bezleri boyutları değişkendir. Bazen pirinç tanesi bazende zeytin tanesi gibi değişken boyutları olan bezeler halindedir. Yüzeysel yada derin olarak vücudun her yerine dağılmışlardır. Yüzeysel olanları koltuk altı, kasık bölgesi ve boyundadır.  Koltuk altı lenf bezleri ve vücuttaki diğer lenf bezleri vücutta filtreleme görevi üstlenmektedir. Yani lenf bezleri lenf sıvısını filtre görevi taşıyarak zararlı madde ve hücrelerin kana karışmasına engel olurlar. Ayrıca süzerek kana karışmasına engel oldukları zararlı maddeleri yok ederler. 

Lenf bezleri, lenf damarları ve lenfatik doku lenfatik sistemi oluşturur. Lenf damarları lenf sıvısı içinde bağışıklık hücrelerini taşıyarak kan dolaşımına katılmasını sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlar üretirler. Koltuk altı lenf bezi büyümesi yakından takip edilmesi gereken bir husustur. Koltuk altındaki lenf büyümesinin çapı 1'cm den daha büyük olursa lenf düğümleri risk taşıdığı anlamına gelmektedir. Fakat 1 cm den daha küçükse tehlike arz etmeyen ama yinede kişinin kontrolü elden bırakmaması gereken bir durumdur. Koltuk altı lenf bezi büyümesi 1 cm den büyük durumda ise ve etrafa yaygın ve acısız yayılıyor ise kanser belirtisi kendini gösteriyor olabilir. Koltuk altındaki lenf büyümesinin süresi de oluşan büyüme kadar önemlidir. Koltuk altı Lenf bezi büyümesi 2 haftadan daha uzun süreli ise, ağrı yapmıyor ise ve büyüme üzerinde kızarıklık yok ise kansere işaret eden belirtilerden sayılır. Bu nedenle tedbir ve dikkati elden bırakmamalı ihmal edilmemelidir. Her hastalıkta olduğu gibi kanserde de erken teşhis hayat kurtarır. Koltuk altı lenf bezi büyümesinde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Koltuk Altı Lenf Bezi BüyümesiKoltuk altı lenf bezi büyümesinin bakteriyel durumlarından kaynaklanan problemler:
 • Enfeksiyonlar
 • Lenfadenit
 • Kedi tırmığı hastalığı
 • Lenfanjit
Koltuk altı lenf bezlerinin büyümesi viral enfeksiyonlardan kaynaklı problemler:
 • Su çiçeği
 • Enfeksiyüz mononükleoz
 • Zona
 • AİDS
Koltuk altı lenf bezleri büyümesi ciddi hastalıkları:
 • Lösemi
 • Hodkin lenfoma
 • Meme kanseri
 • Non hodkin lenfoma
 • Akciğer kanseri
Koltuk altı lenf bezi büyümesi mantara bağlı olan problemler:
 • Sporotrikoz
Koltuk altı lenf bezi büyümesi antialerjik büyümesi:
 • Çiçek aşısı
 • Tifo aşısı
 • Kızamık aşısı
 • Kabakulak aşısı
 • Alerjik reaksiyonlar
]]>
Ayakta Kemik Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/ayakta-kemik-buyumesi.html Tue, 27 Nov 2018 18:21:25 +0000 Ayakta Kemik Büyümesi, Ayaklarımız, vücudun tüm yükün taşıyan ve gün içinde belki de en çok yorulan organlarımız arasındadır. Pek çoğumuz yüzümüz, cildimiz saçlarımız için çok fazla çaba sarf ederken ayaklarımıza Ayakta Kemik Büyümesi, Ayaklarımız, vücudun tüm yükün taşıyan ve gün içinde belki de en çok yorulan organlarımız arasındadır. Pek çoğumuz yüzümüz, cildimiz saçlarımız için çok fazla çaba sarf ederken ayaklarımıza bakım yapmak ve ayaklarımız için özel bir zaman harcamayı aklımızdan bile geçirmeyiz. Elbette tırnak bakımları ve ayak temizliği için bakım yapan kadınlarımız var. Fakat burada özel ilgi dediğimiz sağlık açısından ayakların dinlendirilmesi, ayakkabıların şıklığından ziyade rahat ve ortopedik olmasından bahsedilmektedir. Ayakta kemik büyümesinin (Halluks valgus ), ağırlığın fazla olması yanlış terlik ve ayakkabı seçimi en büyük etkenlerdendir. 

Ayakta Kemik Büyümesi Sebepleri Nelerdir
 • Ayakların dar kalıplı, sivri burunlu ya da rahatsız edici ayakkabılara maruz kalması,
 • Uygun fiyatlı ve kalitesi düşük malzemelerle yapılmış ayakkabılar kadınlara cazip gelmektedir. Oysa uzun vadede kullanılması nedeniyle, hemen deforme olan bu ayakkabılar ayaklarınıza zarar verir. 
 • Ayak ölçüleri arasında uyumsuzluk olabilir. Bazı kişilerin ayaklarının ölçüleri birbiriyle aynı olmamaktadır. Bu nedenle buçuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz. 
 • Parmak arası terlikler de zarar veren ve şekil bozukluğuna neden olan terliklerdir. 
 • Ayaklarınızın çok uzun süre kapalı kalması ve ayaklara baskı uygulaması. 
Ayakta Kemik BüyümesiAyakta Kemik Büyümesi Tedavisi 
 • Ayakkabılarınızı ayıklamakla işe başlayın. Tüm ayakkabılarınızı deneyin ve rahatsız edici olanları bir daha giymemek üzere atın. 
 • Ayakkabı  ölçünüzü net bir şekilde öğrenin ve arada uyumsuzluk varsa bunu göz önünde bulundurarak ayakkabı alın. 
 • Parmak arası terlikler yerine iyi bir markadan hatta eczanelerden ortopedik ve rahat terlikler alın. 
 • Ayağınızda az da olsa bir kemik çıkıntısı varsa, doktora gidip muayene olmalısınız. En azından erken tedavi yoluyla ameliyat olmaktan kurtulabilirsiniz. Ayak parmağına özel şekli düzeltecek nitelikle üretilen ortopedik cihazlar ve malzemeler sayesinde şekil bozukluğu giderilir. Bu sayede ağrılarınızda hafifler. 
 • Ayaklarınıza zaman zaman masaj yapıp dinlendirin. İş yerinizde mola saatlerinde ayakkabı yerine terliği tercih edin. 
]]>
Büyüme Atakları https://www.buyume.gen.tr/buyume-ataklari.html Wed, 28 Nov 2018 05:36:21 +0000 Büyüme Atakları, bebeğiniz her zamankinden daha hızlı şekilde kilo alacak, boy atacak ve baş çevresi büyüyecektir. Ayrıca önemli gelişim dönemlerinden ya da temel becerilerden birini de kazanmış olacaktır. Çoğu anne Büyüme Atakları, bebeğiniz her zamankinden daha hızlı şekilde kilo alacak, boy atacak ve baş çevresi büyüyecektir. Ayrıca önemli gelişim dönemlerinden ya da temel becerilerden birini de kazanmış olacaktır. Çoğu anne bebeğinin büyüme atakları olduğunun en önemli belirtisinin iştahının oldukça açılması olduğunu söyler. Dolayısıyla bebeğinizin acıktığı zamanlara dikkat edin. Eğer bebeğiniz anne sütü alıyorsa, emzirme süreleri daha uzun sürer. Eğer biberon maması alıyorsa, mama bittikten sonra da halen doymamış olduğunu görürsünüz. Bazı bebekler de herhangi bir belirti göstermeden büyüme dönemlerinden geçerler. Bebeğinizin kilosunu ölçer ve üst persentile çıktığını görürsünüz ya da birden tulumu kısa gelmeye başlamıştır. Bebeğiniz büyüme döneminde ise, normalden daha fazla ya da daha az uyumaya başlayabilir. Araştırmalar da bebeklerin bu dönemlerde daha çok kucak istediğini, daha telaşlı ve tedirgin olduklarını göstermiştir. Bu durum da gündüz ve gece uykuları düzensiz olabilir.

Büyüme atakları ne zamanlar gerçekleşir ve ne kadar sürer

Büyüme atakları her zaman olabilir. Yeni doğmuş bebeklerde, genellikle bir ya da iki gün sürer. Daha büyük bebeklerde ise bir hafta sürebilir. Bazı doktorlar büyüme ataklarının genelde bebeğin ilk yılında belli zamanlarda olduğuna inanırlar. Bunlar: 2 -3- 6 haftalıkken, 3-6 aylıkkendir.

Büyüme atakları, beslenme atakları ile bağlantılıdır. Her bebeğin büyüme şekli farklılık gösterir. Dolayısıyla eğer bu zamanlarda Büyüme Ataklarıbüyüme atakları göremezseniz endişe etmeyin. Eğer mutlu ve huzurlu bir şekilde beslenmesi varsa ve kilo alımı devam ediyorsa, her şeyin yolunda gittiğini ve iyi büyüdüğünü anlamış olursunuz.  Beslenme atakları, bebeğinizin her zamankinden daha çok acıktığı zamanlardır. Bu büyüme ile bağlantılı olabilir de, olmayabilir de.

Beslenme bakımından yaşanan ataklarda, bebeğiniz daha uzun süre beslenecektir. Emzirme döneminde, memede daha telaşlı olabilir ve biberon ile besleniyorsa biberonda mama bittiğinde halen aç görünebilir. Belki sizde tecrübe etmişsinizdir, bazı zamanlar her zamankinden daha fazla emzirmek gerekebilir. 24 saat içinde 18 kez gibi.

Şaşırtıcı olarak, büyümenin beslenme ile ilişikli olduğu hakkında çok fazla araştırma yoktur. Ama bebeğin daha fazla kalori alması durumunda daha hızlı büyümesi kulağa hoş gelmektedir. Bundan dolayı bazı insanlar, büyüme ve beslenme ile aynı şeyi kastederler.

Büyüme atakları, hemen öncesinde, normalden daha fazla uykusu gelir. Geceleri daha az uyanması, gün içinde daha fazla dinlenmesi gibi belirtiler onun büyüme evresinde enerji topluyor olduğunu gösterir. Küçük bir araştırmada büyüme döneminde, bebeklerin bir iki gün boyunca normalden 4,5 saat daha fazla uyudukları ortaya çıkmıştır.

Tam olarak bunun neden olduğu çok net değildir. Ama uyku esnasında beyinde büyüme hormonu (HGH) denen bir protein üretilmektedir. HGH büyüme için çok önemlidir. Dolayısıyla uyku, bebeğinizin büyüme evresinde ihtiyacı olan yakıtı sağlamaktadır.

Bazı bebekler büyüme aşamasında daha az uyku uyurlar, böyle olursa bebeğiniz geceleri daha sık uyanacak ya da gündüz uykuları çok az olacaktır. Bebeğinizin rutinlerindeki bu değişimler sizin için yorucu ve karmaşık gelebilir. Eğer sabrınız tükeniyorsa kendinize bunun birkaç gün sonra geçeceğini hatırlatın. Çok geçmeden bebeğinizin uyku düzeni normale dönecektir.

]]>
Karında Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/karinda-lenf-bezi-buyumesi.html Wed, 28 Nov 2018 19:49:29 +0000 Karında lenf bezi büyümesi, Karında lenf bezi büyümesi özel muayene ile anlaşılmaktadır.Lenf sistemi kan dolaşımı doku ve hücrelerdeki artık maddeleri toplar vücuda zararlı olanları ise yok eder. Karındaki lenf bezi büyüm Karında lenf bezi büyümesi, Karında lenf bezi büyümesi özel muayene ile anlaşılmaktadır.Lenf sistemi kan dolaşımı doku ve hücrelerdeki artık maddeleri toplar vücuda zararlı olanları ise yok eder. Karındaki lenf bezi büyümesi çok sık rastlanan bir durum değildir. Lenf bezi şişmeleri daha çok boyun kasık ve koltuk altı bölgelerinde görülmektedir. Karında lenf bezi büyümesi vücudun enfeksiyon kapma durumunda lenf bezleri beyaz kan hücreleri üreterek zamanla büyür. Normalde karın lenf bezlerinin yarım cm'yi geçmemesi lazım iken enfeksiyon yada anormal olduğu durumlarda 1 cm kadar büyüyebilmektedir. Fakat 1 cm çapından daha büyük olduğunda tehlikeli hastalıklarında habercisi olma ihtimali taşır. Büyümüş lenf bezleri elle tutulur gözle görülür boyutlarda olup o bölgede ağrı yaşanmıyorsa tehlike teşkil ediyor olabilir. Büyüyen lenf bezleri genellikle vücudun hastalıklara, enfeksiyonlara ve dışarıdan gelen mikroplara karşı korunma mekanizmasının iyi çalıştığının göstergesidir.Lenf bezlerinin büyümesi o bölgede tehlikeli unsurlara karşı bir tepki olarak ta düşünülebilir. Fakat aynı zamanda ciddi hastalıkların habercisi de olabilir bunun için karında yada başka bir bölgedeki lenf bezlerinin büyüme oranını dikkatle takip etmek gerekir. Karında lenf bezi büyümesi diğer vücut azalarında ve iç organlarda hemen hemen her bölgeye yayılmış vaziyettedir. Çene altı, kulak arkası, kasık, koltuk altları, boyun ve karın akla gelebilecek her yerde lenf bezleri vardır.Lenf bezleri vücudun bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Karında lenf büyümesi karın bölgesinde ağrılara yol açabilir. Karında lenf büyümesine uzun süren ateş, gece uyurken terleme, iştahsızlık, zayıflama, vücutta kaşıntı ve aşırı yorgunluk hissi varsa mutlaka doktora gidip sebepleri nelerdir araştırılmalıdır.

Karında Lenf Bezi BüyümesiKarında lenf bezi büyümesi nedenleri:
 • Enfeksiyon
 • Toksoplazma
 • İnfeksiyöz mononükleoz
 • AIDS
 • Lenfoma
 • Kullanılan bazı ilaçlar
 • Romatizma
Karında yada başka bölgelerde lenf bezlerinin büyümesine sebep olan ilaçların bazıları:
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan fenitoin
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan penisilin ve sefalospirin
 • Hiper tansiyon tedavisinde kullanılan kaptopril olarak sıralanabilir.
]]>
Büyüme Hormonu https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu.html Wed, 28 Nov 2018 21:06:32 +0000 Büyüme hormonu, ön hipofiz bezinden salgılanan, peptit yapılı, insanlarda ve hayvanlarda büyüme, hücre üretimi ve yenilenmesini uyaran hormondur. Peptid türevi bir hormon olan ve hücre çoğalması, yenilenmesi ve de büyüme Büyüme hormonu, ön hipofiz bezinden salgılanan, peptit yapılı, insanlarda ve hayvanlarda büyüme, hücre üretimi ve yenilenmesini uyaran hormondur. Peptid türevi bir hormon olan ve hücre çoğalması, yenilenmesi ve de büyümesi gibi işlemleri yerine getiren büyüme hormonu aynı zamanda growth hormon, HGH, somatotropin olarak da adlandırılır.
Büyüme hormonu, stres durumunda vücudun bir yanıt olarak salgıladığı; normal olarak gün içerisinde düzeyi artıp azalan bir hormondur. Ön hipofizin somatotropik hücrelerinde 191 aminoasitlik bir zincir şeklinde üretilmektedir.

Büyüme hormonu sentez ve salınımı, hipotalamustan tarafından salgılanan Growth Hormone Relasing Hormone tarafından kontrol edilmektedir.Bunun yanında büyüme hormonu salınımı birçok etkenle değişir.
Vücuttaki birçok hücre üzerinde önemli etkileri olan büyüme hormonu ayrıca vücuttaki bazı önemli olayların meydana gelmesinde etkilir. Bunlar; çocuklarda kemik gelişimi ve mineralizasyon, protein sentezi, yağ yakımını hızlandırma, bağışıklık sistemini uyarma, kasların büyümesini sağlama, tiroid hormonlarından etkinliği düşük olan T4'ü bundan daha etkin olan T3'e çevirir.
Büyüme hormonunun salınımı birçok etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunlar; uyku, kan şekeri, kanda bulunan aminoasitler, stres, egzersis, diğer hormonlar ve tiroid hormonları.

Uyku
Uyku büyüme hormonunu artıran en kolay yollarından bir tanesidir. Büyüme hormonunun salınımı uykunun 3 ve 4. evrelerinde gerçekleşir. Uykunun bu evresine derin uyku durumu denir. Uyuma zamanı önemlidir.
Uyku esnasında büyüme hormonunun en çok salındığı saatler 12:00-13:00 ve 22:00-2.00'dir. 

Büyüme HormonuKan Şekeri
Basit şekerler kan şekerini oldukça hızlı bir şekilde yükseltir. bu ani yükselme bir anda büyüme hormonu üretimini 20 kata kadar azaltır. Kan şekeri düşük seviyede tutularak büyüme hormonundaki gereksiz düşmeler engellenebilir. Öğle saatlerinde kan şekerindeki düşme durumu büyüme hormonu salınımını uyarır.

Aminoasitler
Kanda bulunan aminoasit seviyesi yükseldikçe büyüme hormonu salınımı da artar
]]>
Hamilelikte Karın Ne Zaman Büyür https://www.buyume.gen.tr/hamilelikte-karin-ne-zaman-buyur.html Thu, 29 Nov 2018 15:31:11 +0000 Hamilelikte karın ne zaman büyür, her kadın anne olmayı ve evlilikte hamile olup çoluk çocuğa karışmayı ister. Fakat bazı bayanlarda ise hamilelikteki karın büyümesi biraz psikolojik olarak fiziğim bozuldu düşüncesi sarar. K Hamilelikte karın ne zaman büyür, her kadın anne olmayı ve evlilikte hamile olup çoluk çocuğa karışmayı ister. Fakat bazı bayanlarda ise hamilelikteki karın büyümesi biraz psikolojik olarak fiziğim bozuldu düşüncesi sarar. Kadınlarda hamilelikte alınan kilolar eklenen hamilelikle bazılarında ciddi kilolara yol açar. Normal olarak 9 ay içerisinde alınan kilo ilk aylarda kendini gösterir. Oysa 9 ay boyunca 12 kg alınmalıdır. Hamileliğin ilk 4 aylarında karın büyümez. Fakat kişi iri yapılı bir görüntüye sahip ise olduğundan daha karnı büyük görünür. Aslında hamilelikte karın büyümesi sevindirici bir durumdur. Bebeğinizin sağlıkla büyüdüğünün göstergesi olarak belirlenir. Normal bir kilo oranında olan bayanlarda 6 aylık olunca karnı büyümeye başlar. Dışarıdan bakılınca sanki hamile değilde normal bir kiloya sahip bir görüntüye sahip olan çoğunlukta bir çok kişi bulunmaktadır. Birçok bayanda ise doktorlarına bu soruyu yönelterek paylaşmak ister. Hamileliğim kaçıncı ayında karnım büyür, dışarıdan ne zaman belli olur hamileliğim gibi sorular sorarlar.

Aslında birçok gebe olan kadınlarda karın büyümesi, kişiye göre değişebilir. Çünkü bazı insanlarda gebelik çok farklı boyutlardadır. Kimi gebe olan kadınların dışarıdan bakılınca hamileliğin 4-5 ayında sanılır ki 9 aylık hamileymiş gibi görünürler. Oysaki gebeliğin daha yarısı bile olmamışken karnı oldukça büyümüştür. Bu genetik bir durum olabilir ayrıca bazı kadınlarda karın içi oldukça geniştir. Gebeliklerin başında başlayan karın büyümesi hamileliğin son evresine kadar iyice büyümektedir. Bu durum aslında doktorun kontrol altına almış olduğu hastasını takip ederek gebeliğin son dönemine kadar kontrol altında tutabileceği hastasıdır. Karın büyümesi erkenden başlamış ise anneyi ve bebeği etkileyecek bir faktör yoksa üzerinde durulması gereken bir konu değildir. Bazı hamileliklerde ise karın zamansız büyüyorsa doktor tarafından araştırılmalıdır. Genel olarak gebeliklerin çoğunda karın büyümesiyle bebeğin büyümesi aynı olmayabilir.

Hamilelikte Karın Ne Zaman BüyürHamilelikte karın büyümesi bebeğin sağlıklı olduğunu mu gösterir: gebeliğin bir çoğu erken veya geç büyüyen karınlarda bebeğinizin sağlıklı olup olmadığını görsel olarak bakıldığında hiç kimse bilemez. Hamilelik takibini yapan doktorunuz sizi yakından takibe alması sonucu sık sık vücudunuzda olan gelişmelerden haberdardır. Bu sebepten dolayı anne adayı daha rahattır. Çoğu gebelikler normal şekilde karın büyümesi olurken bir o kadarda sorunlu karın büyümesi erken yada geç karın büyümelerinde pek panik söz konusu olmaz. Karnı çok iri olan bir anne adayı ise sadece hareket kısıklığı yaşayarak strese girerek hamileliğini zor geçirir. Fakat karnı çok iri olup ta bebeği oldukça cılız doğan bebeklerde vardır. Tabii ki bunun aksi olanı çoğunluktadır. Hamilelikteki karın büyümesinin kadın doğum doktoru tarafından ultrason görüntüsü ile bebeğin sağlıklı olup olmadığını doktorunuz görmektedir. Hamilelikte karın ne zaman büyür stresine girilmemelidir. Doktor kontrolü altında gelişen hamilelikler ile ilerleyen tıpta ve tahlillerde yaşanılan olumsuzlukların önlemini doktorunuz ile karar vererek güzel hamilelikler yaşarsınız. 
]]>
Çoçuklarda Geniz Eti Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/cocuklarda-geniz-eti-buyumesi.html Fri, 30 Nov 2018 04:06:59 +0000 Çocuklarda geniz eti büyümesi: ihmal edilmeyecek bir konudur. Çocuklarda geniz eti büyümesi ihmal edildiği takdirde çocuğun zaman içerisinde geniz eti büyüdükçe yüz yapısı değişmektedir. Geniz eti burun ile boğaz arasına y Çocuklarda geniz eti büyümesi: ihmal edilmeyecek bir konudur. Çocuklarda geniz eti büyümesi ihmal edildiği takdirde çocuğun zaman içerisinde geniz eti büyüdükçe yüz yapısı değişmektedir. Geniz eti burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Geniz etine adenoid denir. Geniz eti üzüm salkımına benzer bir tipi vardır. Burun ile boğaz arasında olan bu doku vücuda burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları tutar. Geniz eti bakteri, virüs ve diğer çeşitli mikropların vücuda burun yoluyla girmesini engeller. Geniz etin vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeleri ve antikorları üretir. Çocuklarda geniz eti büyümesi gözlemlenebilir hatta geniz eti büyümesi kendini tekrarlayabilir yani çocuğun geniz etinde tekrar büyüme gerçekleşebilir. Çocuklarda geniz eti büyümesi sık görülen ve zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilen bir problemdir. Doğru tanı ve erken tedavi geniz eti büyümesinde başarılı sonuç ve mutlu son ile sonuçlanacaktır. Çocuklarda geniz eti büyümesi çocuğun gelişimini de aksatmaktadır. Çocuklarda geniz eti doğuştan var olan dışarıdan gelen mikropları öldürdüğü için bağışıklık sistemi organı sayılan geniz eti çocuğun büyümesine, gelişmesine, uyumasına ve nefes almasına zorluk çıkarır bu gibi durumlar kesinlikle ihmal edilmemelidir. Doktor tedavisine başlanmalıdır. Çocuklarda geniz eti büyümesi çocuğun yemek yemesini, uyumasını ve hatta nefes almasını kısıtlamasına sebep olur yani çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesine engel olur.

Çocuklarda geniz eti neden oluşur: Çocuklarda geniz eti mukoza altında yer alan ve burundan gelen mikroplarla savaşan pek çok sayıda lenfoid oluşumlar bulunur. Burundan gelen mikro organizmaların tekrarlayan temaslarına maruz kalma neticesi olarak bu lenfoid oluşumlar büyür ve geniz etinin de büyümesine yol açar. Anne babanın ve yakın aileden olan insanların çocuğun yanında sigara içmesi de çocukta geniz eti büyümesine sebep olmaktadır. Çocukta geniz eti büyümesi alerjik sebeplerden dolayıda oluşabilir.

Çoçuklarda Geniz Eti BüyümesiÇocuklarda geniz eti büyümesindeki etkiler:
 • Çocuğun boyun bölgesinde bezeler oluşabilir
 • Boğaz ağrısı ve yutkunmasında güçlük yaşayabilir
 • Burun tıkanıklığı oluşur
 • Burundan nefes almakta zorluk çekilir
 • Nefes almak zorlaştığından uykusuzluk ve rahat uyuyamama problemi başlar
 • Rahat uyuyamadığı ve sağlıklı nefes alamadığı için vücutta yorgunluk ve bitkinlik oluşur.
 • Uykuda horlama görülmeye başlar
 • Kulak problemleri gözlemlenebilir.
]]>
Gebelikte Böbrek Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/gebelikte-bobrek-buyumesi.html Fri, 30 Nov 2018 12:51:11 +0000 Gebelikte böbrek büyümesi: tıp dilinde hidronefroz olarak tabir edilir. Gebelikte böbrek büyümesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Anne adayları bu konuda doktorları tarafından bilgilendirilir ve panik yaşamamaları için gere Gebelikte böbrek büyümesi: tıp dilinde hidronefroz olarak tabir edilir. Gebelikte böbrek büyümesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Anne adayları bu konuda doktorları tarafından bilgilendirilir ve panik yaşamamaları için gerekli açıklamalar yapılarak yardımcı olunur. Gebelikte böbrek büyümesi özellikle sağ böbrekte gözlemlenir fakat yinede bazı gebeliklerde her iki böbrekte de büyüme gözlemlenebilir. Gebeliklerde böbrek büyümesi normal olarak kabul edilir. Böbreklerde büyüme anne adayında ağrı ve rahatsızlık yaşatmaz. Gebelikte böbrek büyümesi anne adayının vücudunda gebelikten dolayı hormonal değişimler sebebiyle oluşmaktadır. Anne adayının böbreklerine giden kan akımının gebe olmadan önceki haline oranla yaklaşık %30-50 arasında artmasından dolayı böbrek büyümesi gözlemlenir. Böbrekte büyüme bir miktarsa ağrı yaşatmaz fakat büyüme oranı yüksek  ise bu durum biraz daha farklıdır. Böbrekteki büyüme oranı fazla ise vücutta problem teşkil edeceği için ciddiye alınması gereken bir durumdur. Gebelikte böbrek ağrıları hissediliyorsa mutlaka ihmal edilmeden doktora başvurulmalıdır. Gebelikte böbrek büyümesi ultrasonla bakılması sonucunda anlaşılabilen ve tanı konulan bir rahatsızlıktır. Gebelikte böbrek büyümesi ultrasonla bakıldıktan sonra önemli bir durum teşkil etmediği doktor tarafından açıklanırsa anne adayları bilmelidir ki gebelik sonrasında çocuğun doğması ardından 1-2 ay sonra böbrekleri normal boyutlarına dönecektir.

Gebelikte Böbrek BüyümesiGebelikte böbrek büyümesi belirtileri:
 • Gebe kadının vücudunda devamlı bir yorgunluk gözlemlemesi
 • Anne adayında oluşan yüksek tansiyon
 • İdrarda değişmeler
 • Gebelik sırasında devam eden bulantı ve kusma
 • Anne adaylarının vücudunda kas krampları gözlemlenebilir
 • Vücutta kaşınma
 • Gebe olan kadının vücudunda sırt ve bel ağrısı
Gebelikte böbrekte büyümesi teşhisi koyulduysa:
 • Anne adayı bol su tüketmeli
 • Yatarken büyüme yapan böbreğin üstüne yatmamalı
 • Her 2 böbrekte büyüme gözlemlendi ise sırt üstü belden destekle başlayan ve yüksek yastıkta yatması tavsiye edilir.
 • Gebelikte böbrek büyümesi teşhisi koyulan anne adayı normal doğumla bebeğini dünyaya getirebilir.
 • Böbrek büyümesi saptanan anne adayı devamlı doktor kontrolünde olmalıdır.
]]>
Büyüme Gelişme https://www.buyume.gen.tr/buyume-gelisme.html Sat, 01 Dec 2018 11:38:32 +0000 Büyüme Gelişme, öncelikle döllenmeden sonra bebeğin anne karnında başlaması ile erişkin olana kadar geçen süre büyüme ve gelişme olarak kabul edilmektedir. Çocukları özellikle yetişkinlerden ayrılmasına yardımcı olan Büyüme Gelişme, öncelikle döllenmeden sonra bebeğin anne karnında başlaması ile erişkin olana kadar geçen süre büyüme ve gelişme olarak kabul edilmektedir. Çocukları özellikle yetişkinlerden ayrılmasına yardımcı olan en önemli olan özellik ise, çocukluk döneminde büyümenin ve gelişmenin görülmesi durumudur. Çoğunlukla büyüme ve gelişme terimi her zaman birbiri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Büyüme çocuğun hem vücut hacminde hem de kütlesindeki artışlara denilmektedir. Gelişmek ise, çocuğun biyolojik olarak olgunlaşma sürecini tam olarak ifade etmektedir. Özellikle çocuğun büyüme döneminde vücutta mevcut olan hücrelerin sayılarında ve hücrelerin hacimlerinde artış görülmektedir. Gelişme döneminde ise, vücuttaki dokularda ve hücrelerin yapılarında meydana gelen değişiklikler sonrasında biyolojik işlevlerin olgunlaşması ortaya çıkmaktadır. 

Büyüme Ve Gelişmenin Arasındaki Farklar Nelerdir, çoğunlukla çocuğun büyümesi, gelişmesi ve olgunlaşması özellikle öğrenmenin etkisi altında yer almaktadır. Bilgi ya da bilgilerin tamamının bellenmesi şeklinde tamamlanarak öğrenilmesi, çocuğun her yaşta büyümesi ve gelişmesi ile birlikte meydana gelmektedir. Özellikle büyüme ve gelişme birbiri ile farklı şekilde algılansa da, aslında tam anlamı ile birbiri ile bağlantılı olarak bu aşama süreci geçirilmektedir. Dünyaya gelen bebeklerin öncelikle ağırlıkları ve doğumları ile beraber belirli zaman aralıklarında sağlık personeli tarafından yapılan boy ölçümleri ve tartılmaları ve bazı farklı davranış özellikleri de kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu şekilde bebeğin hem gelişimi hem de büyümesi ile ilgili meydana gelebilecek bir durumun olup olmadığı belirlenebilir.

Büyüme Gelişme

Büyüme Ve Gelişmede Rol Oynayan Faktörler Nelerdir, insanların hem büyüme hem de gelişmelerinde birden fazla faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler arasında genetik, beslenme, hormonal ve fiziki çevre oldukça büyük rol üstlenmektedir. 

 • Genetik, özellikle annesine ve babasına ait olan bir çok özelliği genler ile taşınarak bebeğe geçmektedir. Ayrıca anne ve babadan geçiş yapmış olan genler bebeğin büyümesinde ve gelişimini de etkilemektedir. Mesela anne ve babası uzun boylu olan bir bebeğin belirli ölçülerde uzun boylu olmasını da yakından etkilemektedir. 
 • Beslenme, büyüme ve gelişmeyi etkileyen bir diğer faktör ise, beslenmedir. Bebek hem yeterli hem de dengeli olarak beslenmezse büyümesinde ve gelişmesinde gerilikler meydana gelmektedir.Genetik olarak bebeğin gelişimini ve büyümesini etkilerken yeterli ve dengeli olarak beslenmesi de gelişme ve büyümesini olumlu yönde etkilemektedir. Eğer beslenmesi yetersiz ve dengesiz bir şekilde olur ise, çocukta gelişim bozuklukları meydana gelmektedir. 
 • Hormonal, büyüme ve gelişmesinin genetiğin yanında hormonlarda büyüme ve gelişmede etkili olmaktadır. Tiroit, paratiroit ve hipofiz bezlerinden salgılanmış olan hormonlarda büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Mesela vücutta bulunan hipofiz bezinden salgılanmış olan büyüme hormonunun az ya da fazla olması kişinin gelişimini ve büyümesini oldukça etkilemektedir. Eğer büyüme hormonu az salgılanırsa cücelik, çok fazla salgılanır devlik meydana gelmektedir. 
 • Fiziki Çevre, büyüme ve gelişmede etkili olan diğer bir faktörde fiziki çevredir ve ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çoğunlukla fiziksel çevre olarak kabul edilen ışık, gürültü, barınak, radyasyon, hava, pis sular, çöplükler ve ısı sayılabilir. Fiziki çevre şartı kötü olan yerler kişinin sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle çevre kişinin hem gelişimini hem de büyümesini etkilemektedir. Ayrıca fiziki çevrede mevcut olan radyasyonda yine aynı şekilde büyüme gelişme olumsuz yönde etkilemektedir.
]]>
Erkeklerde Meme Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/erkeklerde-meme-buyumesi.html Sat, 01 Dec 2018 12:59:31 +0000 Erkeklerde meme büyümesi, jinekomasti olarak tanımlanan bir sorundur. Erkeklerde aynı kadın memesi gibi büyüme olması istenmeyen bir sorundur. Çeşitli etkenler bunda etkili olmaktadır. En fazla 13-15 yaşlarındaki ergen erkeklerde Erkeklerde meme büyümesi, jinekomasti olarak tanımlanan bir sorundur. Erkeklerde aynı kadın memesi gibi büyüme olması istenmeyen bir sorundur. Çeşitli etkenler bunda etkili olmaktadır. En fazla 13-15 yaşlarındaki ergen erkeklerde görülen bu sorun % 70-90 oranında 1-2 yılda kendiliğinden düzelir. Bu nedenle sorunun yaşanması halinde 1-2 yıl beklenmesi en doğrusudur. Ancak erişkinlik döneminde erkeklerde meme büyümesi olursa, mutlaka meme kanseri riski dikkate alınmalı ve değerlendirme yapılmalıdır.

Erkeklerde meme büyümesi neden olur

Bu sorunun yaşanması ergenlik dönemine girmekten, bazı ilaçların kullanılmasından, ilerleyen yaştan, bazı hastalıklardan, hormonal düzensizliklerden kaynaklanabilir. Hastalıklar nedeniyle ortaya çıkması genellikle testis hastalıkları, siroz, hepatit, tiroit bozuklukları, akciğer kanseri, uyuşturucu alışkanlığı, organ kanserleri nedeniyle olabilir. Ayrıca kilo alınması, kas yapma gibi etkenler nedeniyle kullanılan steroidler yüzünden de erkeklerde meme büyümesi olabilir. Hastalara ameliyat yapılmasına karar verilmeden önce bu tür etkenler değerlendirilmeli, karaciğer ve tiroit fonksiyonlarına bakılmalı, hormonları incelenmelidir.

Erkeklerde meme büyümesi türleri

Yapısal özelliklere bağlı olarak erkeklerde meme büyümesi üç şekilde gelişebilir.

Grandüler tip meme büyümesi: Böyle meme büyümesinde gerçek meme dokusu etken olmaktadır. Memeler sert bir dokuya sahip olur. Bunun tedavisi cerrahi olarak yapılabilir.

Yağlı tip meme büyümesi: Bu meme büyümesinden yağ dokusu sorumludur. Bunun tedavisinde liposakşın yani yağ aldırma yöntemi kullanılır.

Karışık tip meme büyümesi: Bu meme büyümesinde hem meme dokusu, hem de yağ dokusu etkili olur. Tedavisinde liposakşın ve cerrahi tedavi birlikte kullanılır.

Erkeklerde meme büyümesi tipinin tespit edilmesi için patolojik inceleme yapılır. Bazen cerrahiden önce yapılan ultrason ya da MR tetkikleri de kullanılır.

Erkeklerde meme büyümesi ameliyatı nasıl yapılır

Estetik cerrahi kapsamında erkeklerde meme büyümesi için uygun bir tedavi planlaması yapılarak, bazı değerlendirmeler yapılır. Değerlendirmeler arasında;
 • Cilt fazlalığının tespiti
 • Memedeki sert grandüler doku oranının tespiti
 • Meme ucundaki sarkma derecesinin tespiti
 • Meme başındaki kahverengi alanın büyüklüğünün belirlenmesi
 • Hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve öyküsünün değerlendirilmesi
 • Memedeki görünümün düzeltilmesi açısından hastanın ameliyattan beklentilerinin değerlendirilmesi
 • Hastanın isteklerinin dikkate alınma yer alır.
Bu değerlendirmeler sonucunda, uygulanacak tedavi planlanır. Ameliyat sayesinde estetik görünümü bozan meme dokusu çıkarılabilir. Ancak hastanın ergenlik döneminde başlayan meme büyümesinde 1-2 yıl beklenmesi daha uygundur. Cerrah bu konudaki değerlendirmeyi eldeki sonuçlara göre yapacaktır. Erkeklerde meme büyümesi tedavisinde hormon tedavisinin faydası olmaz. Mutlaka cerrahi girişim yapılmalıdır.

Erkeklerde Meme BüyümesiErkeklerde meme büyümesi ameliyatında kullanılan yöntemler

Meme büyümesinin bulunduğu evre, memedeki büyümeye neden olan dokunun tipine göre uygun ameliyat yöntemi tercih edilir. Bazen ameliyat yöntemlerinin birlikte kullanıldığı da olur.

Klasik liposakşın: Meme büyümesi yağ dokusundan kaynaklanıyorsa, bu yöntem tercih edilir. Erkeklerde meme büyümesi genellikle yağ dokusu kaynaklı olur. Bu durumda liposakşın yöntemi tedavide yeterli gelir. Eğer yağ dokusuyla beraber meme dokusunda fazlalık olursa, endoskopik teknikle kombine bir tedavi uygulanır.

Lazer liposakşın: Bu yöntemde ödem ve morluk]]> Bebeklerde Böbrek Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bebeklerde-bobrek-buyumesi.html Sun, 02 Dec 2018 09:54:24 +0000 Bebeklerde böbrek büyümesi, genelde anne karnında tespit edilebilen bir durumdur. Anne bebeğine hamileyken kadın doğum doktoru tarafından ultrasonda fark edilebilen bir durumdur. Kimi zaman kadın doğum doktorları bunu fark et Bebeklerde böbrek büyümesi, genelde anne karnında tespit edilebilen bir durumdur. Anne bebeğine hamileyken kadın doğum doktoru tarafından ultrasonda fark edilebilen bir durumdur. Kimi zaman kadın doğum doktorları bunu fark etmeyebilir, böyle durumlarda annenin rutin olarak gittiği ayrıntılı ultrason kontrollerinde radyoloji doktoru da fark etmiş olabilir. Bebeklerde sıklıkla karşılaşılabilecek bir durumdur. Ülkemizde yaklaşık olarak her 300 bebekten biri böbreğinde büyümeyle dünyaya geliyor. Özellikle erkek bebeklerde daha sık rastlanmaktadır.

Bebeklerde böbrek büyümesi
, böbreğin fazla geliştiği anlamında değildir. Böbrek büyümesi, böbreklerdeki idrar taşıma sisteminde genişleme olduğu anlamına gelir. Bir diğer adı da hidronefroz yada böbrek genişlemesidir. Bunun pek çok nedeni olabilmektedir. Bunlarda bazıları; böbrekten mesaneye giden idrar kanalında tıkanıklık veya daralma, mesaneye giriş kısmında darlık, bebeğin idrar yapmasında yaşadığı zorluk veya tıkanıklık. Bunun dışında mesaneye gelen idrarın bazı nedenlerden dolayı böbreklere geri kaçması bir diğer adıyla böbrek reflüsüdür.

Bebeklerde Böbrek BüyümesiBebeklerde böbrek büyümesinin geneli anne karnında veya doğumdan hemen sonra düzelmektedir. Eğer bu durum anne karnında tespit edilmişse, doğum gerçekleştikten hemen sonra bir çocuk doktorunun veya çocuk nefrolojisi uzmanının bebeği muayene etmesi gerekmektedir. Bebek düzenli olarak takibe alınarak böbreklerdeki büyümenin devam edip etmediği gözlenmelidir. Bu takip ultrason yardımıyla yapılmaktadır. Doktor gerekli durumlarda 3D ultrason, sondalı ilaçlı film yada sintigrafi gibi yöntemlere de başvurabilmektedir. Böbrek büyümesi gerçekleşen bebeklerin çok az bir kısmında cerrahi işleme gerek duyulmaktadır.

Bebek anne karnındayken yapılan ultrasonda, böbrek büyümesi derecesine göre sınıflandırılmaktadır. Pelvisin ön ve arka çapları ölçülerek yapılan tespitte, 0-4 mm genişlemeler istisna edilebilirlik derecesindedir ve birinci evre olarak adlandırılır. Genişleme miktarı daha fazla olup 5-9 mm arasında ise ikinci evre, hafif olarak bilinmektedir. 10-14 mm arasındaki evre üçüncü evre olarak bilinir ve orta dereceli bir genişlemedir. 15 mm ve üzerindeki genişlemeler dördüncü evredir ve genişleme miktarı ileri derecededir. Çok büyük bir problem meydana gelmediği sürece bu evrelerin hiçbirinde anne karnında müdahaleye gerek yoktur. Tek böbrekte genişleme görüldüğünde anne karnında müdahale gerçekleşmez. Erken doğuma sebebiyet vermemektedir. Ancak genişleme çift böbrekte gerçekleşmiş ise böbreğin asıl işlev yapan kısmı olan parenkimde çok fazla incelme görülmüşse, bebeğin 32. haftaya gelmesi beklenir ve bebek sezaryen ile alınır. 

Bu durumla karşı karşıya kalan ailelerin soğuk kanlılıklarını korumaları ve endişe ve stres etmemeleri gerekmektedir. Özellikle annenin ruhsal sağlığı bebeği çok fazla etkileyebileceğinden, heyecan ve stresten uzak durup sakin bir şekilde bebeğini dünyaya getirmesi gerekmektedir. Bebek doğduktan sonra da rutin kontrollerini ihmal etmemeleri ve bebeğin sağlığına özen göstermeleri gerekmektedir. Böyle durumlarda en büyük sorumluğun anneye düştüğü unutulmamalıdır.
]]>
Kalp Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/kalp-buyumesi.html Mon, 03 Dec 2018 08:59:37 +0000 Kalp büyümesi, kardiyomegali denilen önemli bir sağlık sorunudur. Koroner arterde meydana gelen hasar sonucunda, kalpte oluşan boşluklar yüzünden kalbin genişlemesiyle ortaya çıkan kalp büyümesi sırasında kalp kapakları büyü Kalp büyümesi, kardiyomegali denilen önemli bir sağlık sorunudur. Koroner arterde meydana gelen hasar sonucunda, kalpte oluşan boşluklar yüzünden kalbin genişlemesiyle ortaya çıkan kalp büyümesi sırasında kalp kapakları büyümez. Kalp boşluklarındaki büyüme fazla olmasa bile röntgen çekiminde kalp büyümesi teşhisi yapılabilir. Bazen ciddi hastalıkların sonucunda, bazen de önemsiz durumlarda kalp büyümesi ortaya çıkabilir. Erken aşamada teşhis edilen kalp büyümesi ve altta yatan etkenin tedavisi ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu sayede kalp büyümesinin ilerlemesine engel olunur.


Kalp büyümesi neden olur

Kalp büyümesi farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Özellikle yüksek tansiyon kalp büyümesinin en önemli sebepleri arasındadır. Ailede yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin kontrol altında olması gerekir.
 • Genetik olarak aile bireylerinde kalp büyümesi varsa, bu herkes için risk anlamına gelir.
 • Kalbin kanla beslenmesini koroner damarlar sağlar. Eğer koroner damarlarda sorun olursa, kalbin çalışması zorlaşır. Koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp büyümesi ortaya çıkabilir.
 • Kişinin önceden kalp krizi geçirmiş olması da, kalpte büyümeye yol açabilir.
 • Kanda alyuvar sayısının azalması yani kansızlık sorununun olması durumunda, kalp ritminde düzensizlikler olur. Bu durum kalbin oksijenini azaltır, kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Kalp büyümesi bu yüzden de gelişebilir.
 • Vücuttaki demirin fazlası kalp kaslarında depolanır. Bu yüzden kalp kaslarındaki kasılma artar ve kalp büyümesi meydana gelir.
 • Akdeniz ateşi hastalarının vücudunda amiloidoz gibi maddelerin birikmesine yol açan protein atılamaz. Bu kalbin fonksiyonlarında bozulmaya neden olur ve kalpte büyüme oluşur.
 • Doğuştan kalp hasarı olması
 • Tiroit bezi hastalıkları
Kalp büyümesi belirtileri nelerdir

Kalp büyümesi bazen hiç belirti vermeyebilir. Ancak bazı hastalarda nabız düzensizliğine, nefes darlığına, baş dönmesi, göğüs ağrısı, öksürük, kol ve bacaklarda, akciğerlerde sıvı birikimine bağlı ödeme neden olabilir. Uzun süre devam eden göğüs ağrısının nitrogliserinle geçmemesi halinde, ağrı keskin ya da belirsiz özellikte olabilir. Hastalarda tek bşına göğüs ağrısı olabileceği gibi, buna eşlik eden göğüste daralma, hazımsızlık, soğuk terleme, sıkışma ağrısı gibi başka belirtilerde olabilir.

Kalp BüyümesiKalp büyümesi nasıl teşhis edilir

Teşhis için hastalara yapılacak tetkikler arasında elektro kardiyogram, göğüs röntgeni, eko kardiyogram, stres testi, kan testleri, MR, kan damarlarından alınan parça için biyopsi yapılması gibi yöntemler bulunmaktadır. Hastanın öyküsü dinlenerek, gereken tetkiklerin ardından kalp büyümesi tanısı konur.

Kalp büyümesi tedavisi

Kalp büyümesi tedavisinde öncelikli hedef büyümenin azaltılmasıdır. Hastanın kalp büyümesine neden olan etkenlerin araştırılması ve tedavi edilmesi bundan sonraki aşamadır. Kalp büyümesine neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde kalp büyümesi engellenemez. Bunların yanında ilaç tedavisi, yaşam tarzının düzenlenmesi, beslenmede tuzun azaltılması, uygun yiyeceklerin tüketilmesi ve hastanın dinlenmesi gibi önlemlerde uygulanır. Bazen tedavi kapsamında hastalara kalp pili de takılabilir.

Kalp büyümesi olan hastalarda alınması gereken önlemler

Hastalar öncelikle ilaçlarını düzenli olarak kullanmalıdır. Doktorun tavsiyelerine uyulmalı, yaşam tarzı yeniden düzenlenmeli, tansiyon kontrol altında tutulmalı ve periyodik doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir. Eğer sigara ve alkol alışkanlığı varsa mutlaka bunlar bırakılmalıdır. Kan şekeri ve kolesterol seviyelerine dikkat edilmeli, düzenli hafif egzersizler yapılmalı, yürüyüş programı düzenle]]> Böbrek Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bobrek-buyumesi.html Mon, 03 Dec 2018 17:57:30 +0000 Böbrek büyümesi, böbrekler kandaki pis maddelerin atılması için bir filtre görevi görür ve bu maddeleri üreye çevirerek vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Böbrek büyümesi ya da genişlemesi böbreklerin norma Böbrek büyümesi, böbrekler kandaki pis maddelerin atılması için bir filtre görevi görür ve bu maddeleri üreye çevirerek vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Böbrek büyümesi ya da genişlemesi böbreklerin normal büyüklüğüne göre anormal bir şekilde daha büyük olmasıdır. Böbrek büyümesi her yaştan kişide görülebilir hatta hamile kadınlara yapılan ultrason sonucu doğmamış bebekte bile tespit edilebilir.

Böbrek büyümesi belirtileri;
 • Yorgunluk, böbrek büyümesinin en fazla nedenlerinden biridir ve genellikle bu yorgunluk kansızlıktan dolayıdır. Yorgunluk hastaların hayat kalitesine önemli ölçüde zarar verir.
 • Yüksek Tansiyon, böbrek büyümesi görülen hastalarda yüksek kan basıncı oldukça yaygındır ve hastalığın daha ilk zamanlarında kendini göstermeye başlar. Böbrek büyümesi hastalarında yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
 • İdrarda değişmeler, böbrek büyümesi hastalarında idrarda renk değişimi, sürekli geceleri idrara çıkma ve idrarda köpük oluşumu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Bulantı ve kusma, hastalarda sindirim sistemi ile ilgili en yaygın hastalıklar bulantı ve kusmadır.
 • Kas krampları, böbrek büyümesi hastalarında sinir ve kas sistemleri ile ilgili birçok belirti ortaya çıkabilir. Kaslarda gerilme ve kramplar bunlardan en belirginidir.
 • Kaşınma, böbrek büyümesi hastalarında oldukça fazla görülmektedir. Bunun da hastanın kanında atıkların birikmesi, elektrolit dengesizliği ve ilaç alerjisi gibi nedenleri vardır.
 • Sırt Ağrısı, böbrek büyümesinin en karakteristik belirtilerinden biridir çünkü böbrek büyümesi dokulara baskı uygulayarak sırt kısmında ağrılara yol açar.
Böbrek büyümesi nedenleri ve tedavi şekillerinden bir kaçını inceleyecek olursak;

Polikistik Böbrek Hastalığı
Böbrekler polikistik böbrek rahatsızlığından(PKD) dolayı böbrek büyümesi meydana gelir. PKD böbrek içinde kistler oluşumu ve bu kistlerin suyla dolmasıdır. PKD böbreklerde görevini yapamama hatta böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastalığın böbreklerin büyümesiyle birlikte uyuşukluk, yüksek kan basıncı, eklemlerde ağrı, baş ağrısı, sırt ağrısı, idrara kan karışması ve idrar yolu enfeksiyonları gibi belirtileri de vardır.
Tedavisi: Orta şiddetteki PKD belirtilerinde kan basıncını dengeleyici ilaçlar kullanılır. Rahatsızlığın daha şiddetli seyrinde ve kistlerin ağrılara neden olduğu durumlarda ise ameliyatla kistler kurutulur ya da alınır. PKD tedavisi için yapılmış bir ilaç yoktur fakat kistlerin alınması hastanın daha rahat hissetmesini sağlar. Daha ciddi durumlarda ise böbreğin alınması en son tercihtir.

Böbrek BüyümesiHidronefroz
İdrar yolu kanalları bloke olduğunda böbrekler şişmeye başlar. Bu duruma hidronefroz denir. İdrar böbreklerden mesaneye aktarılamazsa böbrekte birikir ve böbreğin büyümesine neden olur. Orta şiddetli hidronefroz da sırt ağrısı, ağrılı idrar çıkışı, bulanık idrar ve ateşlenme yaygın belirtilerdir.
Tedavisi: Ultrasonda idrar yollarında anormallikler görülürse sorun ameliyatla çözülür. Çoğu hidronefroz vakalarında antibiyotik tedavisi çözüm getiren tedavi şeklidir. Genellikle günlük olarak düşük dozda antibiyotik alınır.

Piyonefroz
Piyonefroz hidronefrozun daha da ilerlemiş dönemidir ve bazı durumlarda böbrek içinde iltihap oluşumu gözlenir. Hastalığın teşhisi ultrasonla yapılır. Piyonefroz hastalarında ateş, üşüme ve ağrılar görülür.
Tedavisi: Böbreklerden deri altından uygulanan su tahliyesi meydana gelir. Bu yöntemde dokulara ve organlara ulaşmak ve böbreğe zarar vermemek için deriyi kesmek yerine bir iğne vasıtasıyla operasyon gerçekleştirilir.
]]> Burun Eti Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/burun-eti-buyumesi.html Tue, 04 Dec 2018 12:55:48 +0000 Burun eti büyümesi; burun tıkanıklıklarının en sık karşılaşılan sebeplerinden biridir. Burun eti; alt, orta ve üst burun etleri olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Alt burun etlerinin büyümesi sonucunda, nefes almada g Burun eti büyümesi; burun tıkanıklıklarının en sık karşılaşılan sebeplerinden biridir. Burun eti; alt, orta ve üst burun etleri olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Alt burun etlerinin büyümesi sonucunda, nefes almada güçlük ve burun tıkanıklığı ortaya çıkar. Orta burun eti büyümesin de, kronik sinüzite yatkınlık ve tekrarlayan sinüzit atakları gelişmektedir.

 Burun vücudun kliması gibi çalışır. Koku almanın dışında pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlar; solunan havayı, tozlardan filtre eder, mikroplardan arındırır, ısıtır vücut sıcaklığına getirir, nemlendirir ve sonunda akciğerlere tertemiz ideal havayı gönderir.

Burun etleri ortamın sıcaklığına göre büyür veya küçülür. Soğuk havalarda kan damarlarının içi kanla dolar ve şişerler. Sıcak havalarda kan damarlardan çekilir ve etler küçülür. Ayrıca bu etleri ve burun içini döşeyen mukoza denilen doku tabakası içinde salgı hücreleri vardır. Bunlar sümük denen sıvıyı salgılarlar. Bu salgılar solunan havadaki toz ve mikropları tutarak temizler.

Burun eti neden büyür

Burunda en çok çalışan ve burunun en altında bulunan alt konka denen organdır. Alerjisi olanlarda alerjik maddeler yani toz, polen, küf ve mantar gibi maddeleri soluduğunda en fazla alttaki et şişer. Bunların yanında; burun iltihapları, sinüzit, burun kemik eğriliği, hava kirliliği ve sigara burun etlerinin şişmesine neden olabilir.

Burun eti büyümesinin belirtileri nelerdir

Burun eti büyümesinde alınan hava yetmediğinden, ağız istem dışı açılır ağızdan soluk alınır. Bu nedenle ağızdan alınan hava ağzı ve üst solunum yollarını kurutur. Bu durum uyku halinde belirginleşir. Burun solunumu yeterli olamadığı için akciğerler yeterli havayı alamaz, bunun içinde vücut yeterli oksijen sağlayamaz. Bunun sonucunda vücut yeterince dinlenemez ve sabahları yorgun uyanma olur.  Ayrıca ağız kuruluğu ve tat bozukluğu olur.

Burun Eti BüyümesiTedavi yöntemleri nelerdir

Burundaki etlerin küçültülmesi ilaç tedavisiyle uzun sürebilir. Kortizonlu burun spreylerinin uzun müddet kullanılması gerekir. Fakat bu uzun kullanımlarda burunda kuruma, kanama gibi yan etkilere neden olabilir. Tedavi yöntemi et şişmesine sebep olan durumun belirlenmesine bağlıdır.

Çevresel etkenlere ve sigaraya bağlı olanlarda sigaranın bırakılması, yaşam ve çalışma ortamının düzeltilmesi iyileşme sağlayabilir.

Alerjisi olanlarda, alerjiye sebep olan madde belirlenirse ondan uzak durmalı ve alerjiyi önleyen burun spreyleri faydalı olur.Ayrıca alerjik olmayan kıyafetlerin tercih edilmesi, tozdan uzak durulması, toz üreten yünlü halı gibi eşyaların kaldırılması, evcil hayvanlardan uzak durulması alerjik bünyelerde burun etlerinin devamlı  uyarılmasını ve büyümesini önleyici tedbirlerdir.

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ameliyat tercih edilir. Burun etleri anormal bir şekilde büyüdüğünde ameliyatla küçültülerek orijinal boyutuna getirilmesi gerekir. Eskiden burundaki etleri tamamen alınacak ameliyatlar yapılırdı. Ancak bu durum burunda kabuklanma, kuruluk, teneffüs edilen havayı hissedememe, burun açık olduğu halde tıkanıklık hissetme gibi yan etkilere yol açtığı anlaşılmıştır. Günümüzde bu etler lazerle veya radyofrekans yöntemleriyle küçültülüp tedavi edilmektedir. Burun eti büyümesi çok fazla olduğu durumlarda 2-3 seans uygulama gerekir.
]]>
Bağırsakta Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/bagirsakta-lenf-bezi-buyumesi.html Wed, 05 Dec 2018 09:37:58 +0000 Bağırsakta Lenf Bezi Büyümesi, Bağırsaklarımız vücudun içine döşenmiş ve vücudun ayrıştırdığı yiyeceklerin atıldığı bir boru hattı gibidir. Nasıl makinelerde boruların içi kir ve pas tutabiliyorsa, dikkatli beslenm Bağırsakta Lenf Bezi Büyümesi, Bağırsaklarımız vücudun içine döşenmiş ve vücudun ayrıştırdığı yiyeceklerin atıldığı bir boru hattı gibidir. Nasıl makinelerde boruların içi kir ve pas tutabiliyorsa, dikkatli beslenmez ve sağlığımıza dikkat etmezsek bağırsaklarda enfeksiyonlara maruz kalabilmektedir. Bağırsakta lenf bezi büyümesi, temelde bakteri ve virüslerin bağırsaklara yerleşmesi sonucu oluşur. Tedavisi olan bir rahatsızlık olmasına karşın tedavisi ihmal edildiğinde ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. 

Bağırsakta Lenf Bezi Büyümesi Belirtileri 
 • Karın ağrısı,
 • Ateş Yükselmesi,
 • İshal,
 • Kusma ve mide bulantısı,
 • Halsizlik,
 • Bazen üşüme bazen terleme, 
 • İştahsızlık. 
Bağırsakta Lenf Bezi Büyümesinin Nedenleri 
 • Bağırsakların enfeksiyona maruz kalması ilk nedendir. Özellikle sebze ve meyvelerin çok temiz yıkanmaması, etlerin tam pişmemesi dolayısıyla bakterilerin çiğ et yoluyla bulaşmasına neden olur. 
 • Ellerimiz en çok kirlenen organlarımızdır. Yine beslenme dışında ellerimizle dokunduğumuz her yerden mikropları vücudumuza taşıyabiliriz. 
 • Strese dayalı olarak bağırsak sendromunun gelişmesi de farklı bir sebeptir. 
 • Alkol, sigara gibi zararlı maddelerin vücuda alınması, 
 • İdrar yolu enfeksiyonunun iç kısma kadar ilerlemiş olması. 
Bağırsakta Lenf Bezi BüyümesiBağırsakta Lenf Bezi Büyümesinin Tedavi Yolları 
 • Bağırsakta  lenf bezi büyümesinde öncelikle kişinin temizliğini yapması ve ellerini bolca suyla sabunlaması gerekir. Ardından ilk iş olarak doktorunuza giderek antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Antibiyotikler vücudunuzdaki zararlı bakterilerin vücuttan atılmasını sağlayacaktır. 
 • Kişinin eve geldiği andan itibaren kesinlikle dinlenmesi ve iyi beslenmesi gerekir. Sürekli su tüketmelisiniz. Günde en az iki buçuk litre su içilmelidir. 
 • Çok fazla sebze yememeli, bolca yoğurt ve yağsız pirinç yiyebilirsiniz. Haşlanmış patates de bağırsaklara ve özellikle ishale iyi gelecektir. Çünkü enfeksiyonlar ishale neden olmaktadır. 
 • Acılı, baharatlı ve nasıl ortamda hazırlandığını bilmediğiniz hiç bir şeyi yemeyiniz. 
 • Bulunduğunuz ortamın kimyasallarla eğil, sirkeli su ile dezenfekte edilmesi gerekir. Aynı zamanda sık sık odanızı havalandırın. 
 • Üzerinize rahat giysiler giyin. Dar ve sizi sıkan kıyafetlerden uzak durun. 
]]>
Büyüme Hormonu Eksikliği https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu-eksikligi.html Wed, 05 Dec 2018 19:34:10 +0000 Büyüme Hormonu Eksikliği, Vücudumuzun yapısında organların birbiri ile haberleşmesini sağlayan ve güncel olan hücre faaliyetlerini düzenlemekle görevli olan aracı (ulak) moleküller mevcuttur. Bu moleküllere de hormon denir. B Büyüme Hormonu Eksikliği, Vücudumuzun yapısında organların birbiri ile haberleşmesini sağlayan ve güncel olan hücre faaliyetlerini düzenlemekle görevli olan aracı (ulak) moleküller mevcuttur. Bu moleküllere de hormon denir. Büyüme hormonu da vücudumuzda bulunan birçok hormondan sadece biridir. Bu hormonun üretim ve düzenlemesi beyin içerisinde bulunan hipotalamus ve hipofiz bölgelerinde gerçekleştirildikten sonra kana karıştırılır. Büyüme hormonunun asli görevi kemik yapısının ve kas organlarının büyümesini, gelişmesini kontrol etmektir. Büyüme hormonu eksikliği, hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu üretememesi sonucunda gerçekleşir. Bu eksiklik durumu bazen çok ağır (tama yakın), bazı durumlarda ise kısmi (hafif) olur.

Büyüme hormonu eksikliği belirtileri nelerdir

Büyüme hormonu eksikliği tanısı koyulan çocuklarda görülen en önemli bulgu, boyun kısalığı ve yıllık olarak uzama miktarının yaşına oranla düşük olması. Normal olarak yıllık uzama miktarı yaşa göre değişiyor olsa da, 4-9 yaş arası çocuklarda ortalama 5 cm ve üzerindedir. Ayrıca çocuğun büyüme oranının yaşına göre %3'ün altında olması, pantolon ve elbiselerin boylarının, bedenlerinin değişmemesi gibi belirtiler ve bulgular kendisini gösterebilir. Büyüme hormonu eksikliği rahatsızlığında çocuğun kilosu genel olarak boyuna oranla gayet iyi durumda olur. Eğer bu rahatsızlığın sebebi kafa içerisindeki durumlar ise, baş ağrısı ve görme sorunları bunun yanı sıra gelebilir.

Büyüme Hormonu EksikliğiBüyüme hormonu eksikliği tanısı nasıl konur

Boy kısalığı durumunun bir çok nedeni vardır ve boy kısalığından şikayetçi olarak doktora başvuran çocukların sadece belirli bir kısmına büyüme hormonu eksikliği tanısı konur. Büyüme hormonu eksikliği görülen çocukların tanısı koyulurken öncelikle çocuk belirli bir süre izlenir ve yıllık büyüme hızı bulunur. Büyüme eksikliği tanısı koyulan çocukların hepsine sık bir şekilde beyin manyetik rezonans incelemesi yapılarak eksikliğin nedenleri araştırılır.

Büyüme hormonu eksikliği tedavisinin devamlılığı neden önemlidir 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, büyüme hormonunu her gün düzenli olarak alan çocukların çocukların büyüme hızları daha iyi olmaktadır. 
]]>
Büyüme Hormonu Zararları https://www.buyume.gen.tr/buyume-hormonu-zararlari.html Wed, 05 Dec 2018 20:39:29 +0000 Büyüme hormonu zararları, hormonların vücudumuzda salgılanma şekli ve miktarına bakıldığında, dışarıdan alınabilecek büyüme hormonu vücudumuza oldukça zararlıdır. Büyüme hormonu doğumdan ergenlik döneminin sonuna Büyüme hormonu zararları, hormonların vücudumuzda salgılanma şekli ve miktarına bakıldığında, dışarıdan alınabilecek büyüme hormonu vücudumuza oldukça zararlıdır. Büyüme hormonu doğumdan ergenlik döneminin sonuna kadar yüksek miktarda vücutta salgılanan bir hormondur.

Büyüme hormonunun yetişkinlerde faydası; İnsanın fiziksel ve psikolojik sağlığının devamı için hipofiz bezinden büyüme hormonunun salgılanması gerekir. Büyüme hormonu eksikliği olan erişkinlerde metabolizmadan, uykuya, psikolojik hastalıklardan kan şekeri düşüklüğüne birçok belirti ortaya çıkacaktır.  Yetişkinlerde büyüme hormonu hücrelerin kendi kendini yenilemesi, ölen hücrelerin yerine genç hücrelerin oluşması, iç organların eskiyen bölgelerinin yeniden yapılanması için önemlidir.  Büyüme hormonu bu özelliklerini karaciğerde bulunan insülin benzeri büyüme faktörü adı verilen IGF-1 maddesinin sentezlenmesini uyararak gerçekleştirir.

Gelişim için çok önemli olan büyüm hormonu dışarıdan alımı ile büyüme hormonu zararları da ortaya çıkarmış ve son zamanlarda büyük bir tartışmaya yol açmıştır. Büyüme hormonun dışarıdan bir enjeksiyon yardımı ile alınması belli bir yaş üstü kişilerde dokuları yenileyici, protein sentezini artırıcı ve daha genç gösterici olması sebebiyle tercih edilmektedir. Birçok kişi bu hormon ile birkaç yaş genç görünebilmektedir. Büyüme hormonu zararlarından dolayı çoğu doktor tarafından asla onaylanmasa da yaptıranların kitlesi çoğalmaktadır. Elbette bu işlem bir estetik operasyon kadar değildir. Kaliteli işinde uzman kişiler tarafından yapıldığında miligramlarla verilecek hormonun vücuda enjekte edilmesi çok pahalı olmakla beraber milyarlara sebep olmaktadır.
 • Büyüme Hormonu Zararları
  Büyüme hormonu almak bir kez ile sınırlı kalmamaktadır
  . Hormonların vücudumuzdaki etkileri uzun sürelidir sürekli devam eden bir salgılanma özelliği vardır. Fakat dışarıdan enjekte yöntemi ile yapılan hormonda bir süreklilik söz konusu olamamaktadır. Bu yüzden sürekli bir enjeksiyon ihtiyacı doğmaktadır.
 • Kanser riskine sebep olmaktadır. Bu konuda birçok uzmanın ortak görüşü olan büyüme hormonun zararları arasında bir tanesi de enjeksiyon ile alınması tam olarak kesin veriler olmasa bile kansere yakalanma riskini artırdığı düşünülmektedir.
 • Kalp kaslarına hasar verir. Büyüme hormonu gelişme çağındaki insanlarda kalp kaslarını geliştirmektedir. Enjeksiyon yolu ile belli bir yaştan sonra alınan büyüme hormonu kalp kaslarını oldukça yorucu özellik göstermektedir.
 • Fiyatı sebebiyle geri bırakmak çöküntüye sebep olmaktadır. Büyüme hormonu enjeksiyonu işlemlerinin maliyetinin yüksek olması sebebi ile bazı kişiler hormon alımını bırakabilmektedir. Dışarıdan sürekli alınan hormonun bir anda kesilmesi vücudun eski halinden çok daha kötü bir hale gelmesine neden olmakta ve büyüme hormonu zararları arasında en çok tehlikeli olanıdır.
]]>
Testis Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/testis-buyumesi.html Thu, 06 Dec 2018 13:40:30 +0000 Testis büyümesi, ya da testis şişmesi adıyla bilinen hastalığa tıp dilinde hidrosel denilmektedir. Hidrosel, testis büyümesi ve testis şişmesi aynı anlama gelen kavramlardır. Halk dilinde testislerin testislerin su toplaması ya Testis büyümesi, ya da testis şişmesi adıyla bilinen hastalığa tıp dilinde hidrosel denilmektedir. Hidrosel, testis büyümesi ve testis şişmesi aynı anlama gelen kavramlardır. Halk dilinde testislerin testislerin su toplaması ya da torbaların şişmesi de denilmektedir. Tam olarak çok ciddi bir hastalık denilemez. Ciddi hastalıktan daha çok estetik bir hastalık denilebilmektedir. Bu hastalık sadece erkeklerde görüldüğü için bazı yapılan hareketlerde ve durumlarda sadece rahatsız edici özelliği görülmektedir. Bu durumlara ve hareketlere bacak bacak üstüne atarken, pantolon giyerken, otururken gibi zamanlar örnek gösterilebilir. Hidrosel hastalığına sahip bir babadan dünyaya gelen çocukların genellikle %10 kadar miktarı hidrosel hastalığına sahip bir şekilde dünyaya gelir. Fakat bu dünyaya gelen bebeklerin hemen hemen hepsinde, yaşamının ilk yılları içinde hiçbir tedavi ve müdahaleye gerek kalmaksızın kendi başına iyileşmektedir. Normal şartlarda hem testisin doğal yapısı içinde kendi içinde bir zar bulunur, hem de torbaların arasında bir zar vardır. Bu iki zarın ara kısmında bir miktar sıvı vardır. Bu sıvının görevi, testisin gelebilecek olan bazı darbelere karşı korunmasıdır. Farklı nedenlerden ötürü bu zarlar arasında bulunan sıvının ya artması ya da bu sıvının geri emiliminin azalması nedeniyle torbalarda şişme meydana gelecektir.

Testis Büyümesi Belirtileri ve Nedenleri: Torbaların su toplaması ve en önemlisi ağrısız şişmelerdir. Şişme miktarı ne kadar büyük olursa olsun üstüne vurulduğunda, basıldığında veya kişinin kendini muayene ettiğinde torbaları sıktığında herhangi bir ağrı duymaz. Sadece kişi sıkışma yüzünden huzursuzluk hisseder fakat normalde hiçbir ağrı veya sızı hissetmez. Hidroselde dikkat edilecek asıl husus, %10 vakalarda testis tümörlerinin, testis kanserinin yan belirtisi olarak da hidrosel ortaya çıkabilir. Yaklaşık olarak 35 yaşın aşağısındaki erkeklerin kısa dönemli şişmelerinin altında %10'luk bir oranda testis tümörünün ortaya çıkabileceği kesinlikle unutulmaması gereken bir bulgudur. Bu yüzden, kişide çok kısa bir zaman diliminde su toplaması söz konusu ise ve kişi torbasının üstüne hiçbir türlü darbeyi hatırlamıyorsa acilen en kısa zamanda doktora başvurması gerekir. Hidrosel, denildiği gibi testis tümörü gibi ciddi bir hastalığında yan etkisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunların dışında skrotum adı verilen bölgenin iç kısmındaki iltihap ya da torbalara gelen herhangi bir darbeden dolayı da testisler su toplayıp şişebilir.

Testis BüyümesiTestis Büyümesi Tedavisi: Hidrosel yani testis büyümesi hastalığının tek tedavi yöntemi cerrahi tedavisidir. Hastalar bazen ameliyatı kabul etmeyebilirler. Bu kabul etmeme dönemlerinde geçici bir tedavi olan iğneyle aspirasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde iğneyle yavaşça büyüme olan bölgeye girip bir ultrason rehberliği ile içerideki dolmuş sıvı yavaş yavaş boşaltılmaktadır. Bu sıvı boşaltıldıktan sonra nedbe oluşturucu maddeler (örneğin tentürdiyot) torbaların içine geri verilmektedir. Böylelikle geçici de olsa bir zaman kazanılmış olunmaktadır. Bu yöntem tam bir tedavi özelliği taşımayıp günümüzde çok sık gerçekleştirilen bir yöntem de değildir. Gerçek tedavisini gerçekleştirmek için zarların yapısının değiştirilmesi ve özel bazı teknikler ile hastanın tedavi edilmesi gereklidir. Fakat kişinin tedavi olup olmaması kendi iradesine bağlıdır. Kişinin mandalina boyutunda torbaları varsa ve rahatsızsa tedaviyi gerçekleştirebilir ama portakal boyutunda torbaları var ve rahatsız değilse tedaviyi gerçekleştirmeyebilir. Kişi rahatsızlık duyana dek tedavi gerçekleştirilmez. Bu tedavi olayı kişinin iradesine kalmış bir durumdur. Çünkü bu hastalık, tümör ya da kanserle bir ilgisi olmadığında iyi huylu bir hastalıktır. Testis büyümesi ameliyatı açık ve gayet basit türden bir ameliyat çeşididir. Yaklaşık olarak bu ameliyat 1 saat sürmektedir. Ameliyatın basit ve kolay olmas]]> Canlılarda Büyüme https://www.buyume.gen.tr/canlilarda-buyume.html Fri, 07 Dec 2018 09:13:22 +0000 Canlılarda Büyüme, Büyüme olayı özellikle de Canlılarda Büyüme için bir canlı varlığın ya da canlı varlığın bölümlerinin, organ yapılarında nitelik bakımından herhangi bir değişim ve farklılık gözlem Canlılarda Büyüme, Büyüme olayı özellikle de Canlılarda Büyüme için bir canlı varlığın ya da canlı varlığın bölümlerinin, organ yapılarında nitelik bakımından herhangi bir değişim ve farklılık gözlemlenmeden yalnızca büyüklüğünün artması durumudur. Bu olaya büyüme adı verilmektedir.

Canlılarda Büyüme İle Gelişme Arasındaki Temel Fark

Canlılarda Büyüme ile benzer özellikte olan canlılarda gelişme birbirleri ile sürekli olarak karıştırılan iki temel kavramdır. Bu ikisi arasındaki ayrımı iyi bilip değerlendirmek gerekir. Gelişme olayında genellikle bir irileşmenin görülmesiyle beraber nitel olarak meydana gelen değişimlerde söz konusu olmaktadır. Temel fark buradan kaynaklanmaktadır. Yani gelişmenin yaşanması ile beraberinde büyüme söz konusu iken büyümenin olması ile beraber gelişme de gerçekleştiğini söylemek söz konusu olmayabilir. Yani her gelişme büyüme ifade ederken her büyüme gelişme olarak nitelendirilemez. Zira nitelik bakımından farklılıklar söz konusudur.

Tek Hücreli Ve Çok Hücreli Canlılarda Büyüme

Tek hücreli canlı varlıklarda meydana gelen büyüme aynı zamanda tek hücre yapısının ve bileşenlerinin büyümesi anlamına gelmektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi halinde hücre bileşenleri sayısında birtakım artışlar görülebilir ya da görülmeyebilir. Çok hücreli canlı yapılarında ise büyüme hücrelerde sayı bakımından meydana gelen artışlar ya da aynı canlı türünden boyut bakımından artış olması durumudur.

Bir hücreli ya da çok hücreli bir canlı türünün birbirinden farklı olan kısımları büyüme eylemine elverişli bir halde olsa bilene, bu büyüme olayı her zaman için aynı anda ya da sürekli bir şekilde gerçekleşmesi mümkün değildir. Büyümede ortaya çıkan süreksizlik durumu, farklı alanlarda meydana gelen büyüme durumunu ortaya çıkması ile kendini gösterir.

Canlılarda Büyüme

Canlılarda Büyüme Türleri Ve Örnekleri

Büyüme olayı bir yada daha çok bakımdan ve açından gerçekleştiği bilinmektedir. Örneğin yüzey büyümesi ya da çap ve kalınlık bakımından yaşanan büyümeler. Bunun yanı sıra hepimizin Canlılarda Büyüme denildiği zaman ilk olarak aklına gelen boyuna büyüme durumu söz konusu olabilir. Ayrıca eşçaplı gerçekleşen büyüme türü de olması mümkündür.

Metamer hale gelmiş canlılar, kendisinden önce var olan metamer yapıdaki canlılara benzeyen yeni bir metarer canlı yapısı meydana getirmesi mümkündür. Bunlar arasında bitki düğümleri ile düğüm aralarını ve yaprakları örnek verebiliriz. Aynı şekilde halkalı halde bulunan halkalı solucanlar da halkaları bu duruma güzel bir örnektir.

Büyüme olayın organizmalar ya da hücrelerin bütün her yerinde ve her bölgesinde meydana gelebileceği gibi yalnızca bazı noktalarda da meydana gelmesi mümkündür. Birtakım lifli halde bulunan hücrelerin uç kısımları, sap kısımları ve köklerinin üstünde yer alan sürgen dokular bu tür büyüme türüne örnek verilebilir. Hayvanlarda ise Malighi adı verilen tabakalar ya da birleşme sonucu oluşan kıkırdak yapıları bu büyüme türüne en güzel örnektir.

Başka büyüme türü ise yeni meydana gelecek olan ögelerin mevcut halde bulunan eski öğelerin üstünde gelişmesi sonucu meydana gelen büyümelerdir. Yeni ögeler yani hücreler Malpight adı verilen tabaka tarafından derinin üstünde yer alan hücrelerin yerine görev yapmaya başlar. Benzer olay ağaçların kambiyumu tarafından elde edilen soymuk ve odun hücrelerinde görülür. Bunun yanı sıra bu bahsetmiş olduğumuz büyüme türü mevcut bölümlerin farklılık göstermesi ise birlikte meydana gelmektedir.

Büyüme Sırasında Oluşan Uyumsuzluklar

Canlılarda Büyüme eylemi sırasında kimi durumlarda bir takım uyumsuzlukların görülmesi de söz konusudur. Bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etken ise cinsel tekamüle erişme esnasında ikincil cinsiyet türlerinde ve cinsiyet bezlerinde meydana gelen sorunlardan]]> Büyüme Ağrıları https://www.buyume.gen.tr/buyume-agrilari.html Sat, 08 Dec 2018 03:28:48 +0000 Büyüme Ağrıları, birçok anne babayı telaşlandırmaktadır. Anne babalar büyüme ağrısı için çoğu defa doktora gitmekte ve ne yapacakları konusunda telaşa kapılmaktadır. Çocukluk döneminde gece yaşanan bacak ağrıların Büyüme Ağrıları, birçok anne babayı telaşlandırmaktadır. Anne babalar büyüme ağrısı için çoğu defa doktora gitmekte ve ne yapacakları konusunda telaşa kapılmaktadır. Çocukluk döneminde gece yaşanan bacak ağrılarının nedeni çoğunlukla büyüme ağrılarıdır. Büyüme ağrıları çoğunlukla gece saatlerinde yaşanmaktadır. Gece saatlerinde yaşanan büyüme ağrıları genellikle kendiliğinden geçmektedir. Uzun süren büyüme ağrısı masaj yapılabilir.  Büyüme ağrısı vücudun her bölgesinde olmaz. Büyüme ağrıları genellikle bacaklarda, uyluk bölgesinde, diz arkasında ve baldırlarda görülür. Büyüme ağrıları genellikle eklem ağrıları ile karıştırılmaktadır. Büyüme ağrıları eklem bölgesinde görülmez. Ayrıca büyüme ağrıları şişme, kızarıklık ya da hareket kısıtlığına neden olmaz. Eklem ağrısı yada bacak ya da diz arkasında şişme veya kızarıklık gibi belirtiler yaşanırsa mutlaka doktora gidilmelidir. 


Büyüme Ağrıları Nasıl Oluşur
Birçok anne baba büyüme ağrısını tam olarak bilmediği için telaşa kapılmakta ve endişelenmektedir. Büyüme ağrısı 3-12 yaş arası çocuklarda görülmesi normaldir.  Büyüme ağrıları 3-12 yaş arası çocuklarda  genellikle bacak, diz arkası ya da baldır da geceleri görülür. Bu ağrılar çocukların ağlayarak uyanmalarına neden olabilir. Şiddetli süren büyüme ağrıları bazı çocuklar da birkaç dakika sürerken bazı çocuklar da bir saat kadar sürebilmektedir. Büyüme ağrıları kasta meydana gelen nedensiz ağrılardır. Büyüme ağrıları eklemde ya da kemikte oluşmaz. Bu konuda anne babaların çok dikkatli olması gerekir. 

Büyüme Ağrıları Nasıl Anlaşılır
Büyüme ağrıları genellikle eklem ve kemik ağrıları ile karıştırılmaktadır. Büyüme ağrılarında sadece ağrı olur. Herhangi bir şişme ya da kızarıklık olmaz. Bunların yanı sıra büyüme ağrıları çocuğun günlük hareketlerini kısıtlayacak herhangi bir durum yaratmaz. Ağrılarla birlikte bu tip belirtiler görülürse mutlaka doktora başvurulmalı ve kan testi yapılmalıdır. 

Büyüme AğrılarıBüyüme Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir
Büyüme ağrıları için kesin bir tıbbi yöntem bulunmamaktadır. Büyüme ağrısı için yapılacak en iyi yöntem ağrı sırasında masaj yapılmasıdır. Masaj ağrıyı hafifletir ve çocuğu rahatlatacaktır.  Büyüme ağrısı için yapılan masajlar için kas gevşetici kremler kullanılabilir. Masaj ile ağrısı hafiflemeyen büyüme ağrıları için gerekirse ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca büyüme ağrıları için kas germe egzersizi yapılabilir. Yapılan bu işlemlere rağmen büyüme ağrısı geçmiyor ya da hafiflemiyor ise ağrıyan bölgeyi sıcak tutarak masaj yapılabilir. 
]]>
Yumurtalık Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/yumurtalik-buyumesi.html Sat, 08 Dec 2018 03:48:59 +0000 Yumurtalık Büyümesi, genellikle bir veya yumurtalığın ikisinde meydana gelen kist oluşumu ile birlikte yumurtalıklarda büyüme problemi görülmektedir. Zamanında müdahale edilemeyen büyüme büyük sorunlara neden olur.  Yumurtalık Büyümesi, genellikle bir veya yumurtalığın ikisinde meydana gelen kist oluşumu ile birlikte yumurtalıklarda büyüme problemi görülmektedir. Zamanında müdahale edilemeyen büyüme büyük sorunlara neden olur. 

Yumurtalık büyümesi nedenleri

Genellikle iyi ve kötü huylu kistler nedeniyle yumurtalık büyümesi görülmektedir. Diğer nedenleri ise endometriozis, yumurtalık kanseri olarak bilinmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak büyüme bir yada iki yumurtalıkta da görülebilir. Bunun yanında karın ağrısı, ateş ve halsizlik belirtileri de gösterebilir. Bazı kişilerde baskı artacağı için hastanın tuvalete çıkmasına da engel olur.

Yumurtalık BüyümesiYumurtalık büyümesi belirtileri
 • Ateşli, halsizlik, kusma ve baş ağrısı
 • Yumurtalıkta hissedilir bir büyüklükte şişme, büyüme
 • Hastanın idrarını baskıdan dolayı tam olarak yapamaması
 • Eğer büyüme problemi kadınlarda görülüyor ise genellikle bu problem adet döngülerinin sebebi ile oluşmuştur.
 • Erkeklerde ise bu problem yumurtalığa alınan darbeler nedeniyle oluşmaktadır.
 • Büyüme nedeni ile oluşan kasık ağrıları
Yumurtalık büyümesi tedavisi

Erkeklerde meydana gelen yumurtalık büyümesini hasta kendisi fark edebilir ve ön muayene yapabilir. Erkeklerde en büyük problem yumurtalık büyümesi ile birlikte bükülmelerin oluşmasıdır. Genellikle cerrahi yöntemler ile kistler alınmaktadır. Hastalıkta en önemli tedavi yöntemi erken teşhistir.
]]>
Boyunda Lenf Bezi Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/boyunda-lenf-bezi-buyumesi.html Sat, 08 Dec 2018 22:24:37 +0000 Boyunda lenf bezi büyümesi: boyun bölgesinde ve çene altı lenf düğümlerinde büyüme demektir. Boyundaki lenf bezleri vücudun hemen hemen her bölgesine yayılmış olan lenfatik sistem adlı bağışıklık sisteminin bir parçasıd Boyunda lenf bezi büyümesi: boyun bölgesinde ve çene altı lenf düğümlerinde büyüme demektir. Boyundaki lenf bezleri vücudun hemen hemen her bölgesine yayılmış olan lenfatik sistem adlı bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf bezi yüzeysel yada derin vücudun her tarafına dağılmıştır. Boyundaki lenf bezleri yüzeysel olarak yayılmış vaziyettedir. Lenf bezleri vücutta yabancı maddeleri süzen zararlı maddeleri yok eden bağışıklık sistemimizi güçlendiren antikorlar üretir. Boyunda lenf bezi büyümesi sık karşılaşılan bir durumdur. Boyunda lenf bezi büyümesi genellikle çocuklarda gözlemlenir. Boyundaki lenf bezleri bölgedeki mikropları enfeksiyonları kanser hücrelerini ve vücutta hasar oluşturabilecek zararlı maddeleri yok etmek için lenfatik sistemi devreye girmektedir. Lenf sistemi bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Boyunda lenf bezlerinin büyümesi genellikle enfeksiyondan kaynaklanır. Boyunda lenf bezi büyümelerine lenfadenit yada lenfadenopati de denir. 

Boyunda lenf bezi büyümesi herhangi bir viral enfeksiyon sonucunda oluşmuş ise büyümüş lenf bölgesi çoğu zaman kendiliğinden iyileşme gösterir.  Fakat boyun lenfleri büyüme gösterdikten sonra iyileşme belirtisi göstermiyorsa ve gittikçe daha fazla alana yayılıyorsa lenf deki büyüme ağrısız ve acısız olarak büyüyorsa kanser belirtisi olabilir. Kanser çeşitlerinin büyük bir kısmı lenf yollarıyla vücuda yayılmaya çalışırlar ve uzun süre boyundaki bezelere takılırlar. Vücudun herhangi bir yerinde büyüme gösteren lenf bezinin çapı oldukça önemlidir. 1 cm çapından daha büyük lenf bezleri nerede olursa olsun gözlem altında tutulmalıdır. Boyunda lenf büyümesi yaygın bir alana dağıldıysa ve çapı 1,5 cm den daha büyük olduysa mutlaka doktor kontrolü gerekmektedir. Ayrıca boyundaki lenf bezlerinin büyümesi 2 haftadan fazla bir süreye yayıldıysa tehlike arz eden bir durum olabilir. Boyun lenf bezlerinin büyümesi bazı durumlarda acil durum olarak ihmal edilmeden ciddiye alınması gereken durumlar olduğu anlamına gelebilir.

Boyunda Lenf Bezi BüyümesiBoyunda lenf bezi büyümesi nedenlerinden bazıları:
 • Soğuk algınlığı
 • Kızamıkçık
 • Kabakulak
 • Kulak enfeksiyonu
 • Mononükleoz
 • Boğaz enfeksiyonlar
 • Boyun bölgesinde herhangi bir kazadan kaynaklı bir hasar olması
 • Boyunda enfeksiyona sebep olacak açık bir yara bulunması
 • Non hodkin lenfoma
 • Hodkin  hastalığı
Boyundaki lenf bezi büyümesi aşağıdaki durumlarla gelişebilir:
 • Bilinmeyen iştah kaybı
 • Vücutta 38 dereceyi aşan ateş
 • Boğaz ağrısı
 • Diş eti kanamaları
 • Kişide oluşan kulak ağrısı
 • Eklem ağrıları
 • Kırmızı ve kızarık bir hal almış lenf üğümleri
 • Genellikle gece uyurken oluşan salya akması
 • Yutma sırasında zorluk
 • Solunum problemleri
 • Kanlı veya kahverengine benzer tükürük
 • Kahve telvesine benzer bir kusma
]]>
Zehirli Guatr Göz Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/zehirli-guatr-goz-buyumesi.html Sun, 09 Dec 2018 05:39:25 +0000 Zehirli guatr göz büyümesi, yapan bir rahatsızlıktır. Toplumda pörtlek göz olarak tanımlanan sorunun yaşanmasına neden olur. Zehirli guatr hastalığına tiroit bezindeki büyüme nedeniyle kandaki tiroit hormonlarının artması so Zehirli guatr göz büyümesi, yapan bir rahatsızlıktır. Toplumda pörtlek göz olarak tanımlanan sorunun yaşanmasına neden olur. Zehirli guatr hastalığına tiroit bezindeki büyüme nedeniyle kandaki tiroit hormonlarının artması sonucunda ortaya çıkan graves hastalığı göz büyümesine neden olabilir. Ortaya çıkan graves hastalığı tiroit bezini etkilediği gibi, gözleri ve çevresindeki dokuları da olumsuz şekilde etkiler. Tiroit bezindeki fazla çalışma sonucunda kandaki hormon seviyeleri yükselir. Bunun sonucunda göz çevresindeki yağ dokusu artar, gözlerin dışındaki kaslar büyür ve gözler öne doğru büyür. Dışarıdan bakıldığında pörtlek göz denilen sorun meydana gelir. Zehirli guatr göz büyümesi oluştuğunda, bu hem kozmetik sorun haline, hem de fonksiyonel sorun haline gelir. Kişinin yaşam kalitesini düşürür.

Zehirli guatr göz büyümesi belirtileri

Göz kapağı tutulumu: Kişilerin etkileyen en yaygın belirti göz kapağı tutulumudur. Üst göz kapağının yukarı çekilmesi kandaki tiroit hormonlarının yükselmesiyle, göz kapaklarının yukarı kalkmasını sağlayan kasların daha fazla çalışmasından kaynaklanabilir. Bunlar göz kapağını yukarı kaldırana kasın iltihaplanmasıyla sonuçlanır. Ortaya çıkan tablo zehirli guatr göz büyümesi etkisidir.

Gözlerin öne çıkması: Göz küresinin içinde olduğu kemik boşluğunun yani göz çukurunun genişlemesiyle bu sorun yaşanır. Gerçekte göz çukuru genişlemeden, yağ dokusu artar ve göz kasları büyür. Bunun sonucunda göz çukuru genişlemiş gibi görünür. Fakat göz çukuru genişleyemediğinden, göz küresi öne itilir ve göz büyümesi olur.

Yumuşak doku tutulması: Gözlerin etrafındaki yumuşak dokudaki inflamasyon göz çevresinde ağrıya, doygunluk hissine, kapakta torbalanmaya, kızarıklığa, şişliğe neden olabilir. Zehirli guatr göz büyümesi aktif olduğunda, yumuşak doku tutulumu ortaya çıkar. Bu gözlerin dışa büyümesine neden olur.

Göz dışı adale tutulumunun olması: Bu rahatsızlık göz küresinin hareketini sağlayan kasları da etkileyebilir. Kaslardaki iltihaplanma genişlemeye, hareketlerin bozulmasına neden olabilir. Hastalarda şaşılık, çift görme gibi etkiler oluşurken, orbita içinde hacim artmasıyla birlikte proptozis artmasına neden olur. Bu etkiler zehirli guatr göz büyümesine yol açabilir.

Gözde saydam tabaka etkilenebilir: Saydam tabaka denilen kornea göz kapakları ve gözyaşı ile ıslak tutularak korunur. Ancak hastalarda göz kapakları fazla açıldığından ve propitozis nedeniyle saydam tabakada kuruluk oluşur. Bu hastalar açısından oldukça rahatsızlık verici bir sorun olabilir. Daha ileri dönemde kalıcı körlüğe bile yol açabilir.

Zehirli Guatr Göz BüyümesiGörme siniri etkilenirse: Beyinle iletişimi görme siniri sağlar. Göz küresinin arkasından çıkarak, göz çukurundan geçer ve beyne ulaşır. Gözün dışındaki kaslarda belirgin derecede genişleme olursa, görme siniri de kasların içinde sıkışık kalabilir. Bu sinirin beslenmesini dolayısıyla kanlanmasını etkiler. Daha sonraki aşamalarda kalıcı hasarlara neden olabilir. Zehirli guatr göz büyümesi etkisi açısından en acil sorunlardan biri de budur. Dikkatsizlik hastayı ölüme bile götürebilir. Bu nedenle zehirli guatr göz büyümesi olan hastaların tetkikleri yapılmalı ve gereken tedavilere başlanmalıdır.
]]>
Gebelikte Rahim Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/gebelikte-rahim-buyumesi.html Sun, 09 Dec 2018 12:36:23 +0000 Gebelikte rahim büyümesi, Aylar geçtikçe cenin yavaş yavaş büyüyen rahim boşluğunun orta kısmında gelişmeye başlar. Hamile kadının gebelik ilerledikçe karnının büyümesi  kadın için sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Ham Gebelikte rahim büyümesi, Aylar geçtikçe cenin yavaş yavaş büyüyen rahim boşluğunun orta kısmında gelişmeye başlar. Hamile kadının gebelik ilerledikçe karnının büyümesi  kadın için sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Hamilelik ilerledikçe tatlı bir heyecan başlar ve diğer anne adaylarıyla kıyaslamalar başlar. Gebelikte rahim büyümesi kişiden kişiye ve çok faktöre göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi genel vücut yapısıdır. Gebelik öncesi zayıf olan bayanların karın bölgesi ve cilt yağı tabakası ince olduğundan karın daha erken dönemde  belirginleşmektedir.

Gebelikte rahim büyümesi hangi zaman aralığında göz ile görülür

Hamileliğin başında başlamasına rağmen dıştan görünmesi 4/5 'inci ayın sonlarında olmaktadır.  Gebeliğin 2. ayında rahim ortalama bir portakal büyüklüğündedir. Hamileliğin 3. ayında gebelikte rahim büyümesi kasık kemiği üzerinden hissedilir. Gebelikte rahim büyümesi 4. aya ulaştığında kasık ve göbek kemiği mesafesinin ortasında bulunur. 5. Ayda göbek mesafesine kadar ulaşmaktadır.6/7. Aylarda gebelikte rahim büyümesi artık göbekten 4/5 cm geçmiş olur ve karın boşluğunu doldurmaya başlar. 8. Ayda göğüs kemiğinin ucu ile göbek arasınındaki mesafenin ortasına ulaşmış olur. Gebelikte rahim büyümesi doğuma yaklaşık olarak 1 ay veya 15 gün kala bütün karın boşluğunu doldurur ve gebeliğin en yüksek noktasına erişir. Bu yaşanan büyüme esnasında korkulacak bir durum yoktur. Genellikle rahim genişlemesi tehlikesiz bir şekilde ilerler. Bunun nedeni ise karın duvarlarının esnek olup rahatlıkla genişleyecek bir yapıda olmasıdır. Gebelik öncesinde aynı boy ve kiloda olan bayanlar karşılaştırıldığında bile gebelikte rahim büyümesi farklılıklar gösterir. Çok ince ve küçük kadının iri bebek doğuracağı gibi büyük karınlı iri bir göbekten de küçük bir bebek dünyaya gelebilmektedir. Çoğul gebeliklerde de gebelikte rahim büyümesi olayı en yükseklere ulaşır. Bebek sayısı ne kadar çok ise karında o kadar büyümektedir.

Gebelikte Rahim BüyümesiGebelikte rahim büyümesi ile oluşan çatlaklar, Büyüyen karnın anne adayı üzerinde bırakacağı en önemli olumsuzluk muhakkak ki sıkça rastlanılan çatlaklardır. Hızlı bir şekilde büyüyen rahim deride gerilmeye ve sonrasında o gerilmeler çatlaklara dönüşebilmektedir. Bu oluşabilecek çatlaklara sebebiyet veren faktör ise kişinin genetik yapısıdır. Çatlak oluşumunu önlemek için bol sıvı tüketmek  ve derinin elastikiyetini artırmak gerekmektedir. Gebelikte rahim büyümesinde göz ile görünen bir diğer değişiklik ise göbek üzerinde orta hat boyunca uzanan koyu renkli Liea Nigra adı verilen çizgidir. Bu çizgi esmer tenli bayanlarda daha belirgin gözükür. Bu çizginin belirginleşmesine neyin sebep olduğu şimdilik bilinmemektedir. Doğum sonrasında zaman içerisinde kendiliğinden geçmektedir.
]]>
Çocuklarda Karaciğer Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/cocuklarda-karaciger-buyumesi.html Mon, 10 Dec 2018 02:30:54 +0000 Çocuklarda karaciğer büyümesi, yetişkinlere göre biraz daha az karşılaşılan bir durumdur. Normal koşullarda bile vücudun en büyük organlarından biri olan karaciğer, farklı nedenlere bağlı olarak büyür ve bu nedenle birçok Çocuklarda karaciğer büyümesi, yetişkinlere göre biraz daha az karşılaşılan bir durumdur. Normal koşullarda bile vücudun en büyük organlarından biri olan karaciğer, farklı nedenlere bağlı olarak büyür ve bu nedenle birçok görevini yapamaz. Tıbbi olarak hem yetişkinlerde hem de çocuklarda karaciğer büyümesi, hepatomegali olarak bilinmektedir. Genellikle vücutta bulunan bazı sağlık problemlerinden kaynaklanan bu büyüme, belli bir boyuta ulaştığı zaman insanlarda çok ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle çocuğunuzda herhangi bir karaciğer büyümesi problemi varsa, karaciğer daha fazla büyümeden bu duruma müdahale edilmelidir. Çocuklarda karaciğer, aslında normal koşullarda da hızlı bir büyüme içerisindedir. Fakat bu büyüme genellikle vücuda orantılı bir şekilde gerçekleşir. Hasta olan çocuklarda karaciğer vücutla orantısız bir şekilde büyür ve problemlere neden olur. Yetişkin insanlarda karaciğer büyümesinin en büyük nedeni aşırı bir şekilde alkol bağımlılığının olmasıdır. Fakat çocuklarda böyle bir durumun söz konusu olmaması nedeniyle karaciğer büyümesi farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi çocuklarda karaciğer, direk olarak vücuttaki kolesterol ve yağlı bileşiklerin sentezini sağlayarak insanlardaki karbonhidrat metabolizmasını kontrol eder. Bu şekilde önemli görevleri üstlenen karaciğerin çok kısa bir süre bile görevini yapamaması ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır.  

Çocuklarda karaciğer büyümesi birçok zaman tek başına bir hastalık olarak düşünülmemelidir. Çünkü karaciğer büyümesi birçok zaman diğer sağlık sorunlarıyla birlikte bir belirti halinde kendisini göstermektedir. Tedavi edilmemesi durumunda büyüyerek yeni sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çocuklarda karaciğer  büyümesi, karaciğer büyümesi belli bir seviyeye gelene kadar herhangi bir belirti göstermez. Bu seviye aşıldıktan sonra karaciğer büyümesi ciddi belirtiler vererek kendisini ortaya çıkarır. Bu yüzden günümüzde birçok çocuk karaciğer büyümesi rahatsızlığının farkına varmadan yaşamaktadır. 

Çocuklarda Karaciğer BüyümesiBelli bir süre sonra ortaya çıkabilecek belirtiler:
 • Sürekli olarak meydana gelen şişlik hissi, çocuklar büyümüş olan karaciğerin belirtilerindendir. Eğer bu şişlik hissi gün içerisinde etkisini hiç ortadan kaldırmıyorsa karaciğer büyümesi durumu daha da ileri olduğu anlaşılabilir. -
 • Bunların yanı sıra çocuklarda meydana gelen karın bölgesinde rahatsızlık durumu çocuklarda karaciğer büyümesi belirtilerindendir.
 • Bazı çocuklarda da karın bölgesinde ağrılar meydana gelebilmektedir. Bu ağrılar zamanla artış gösterdiği gibi zamanla azalabilir. Özellikle çocuğunuz tıka basa yemek yedikten sonra daha da ağrı artacaktır. 
Çocuklarda karaciğer büyümesi neden olur
 • Siroz, hepatit, öd kesesi rahatsızlığı ve karaciğerde meydana gelen karaciğer rahatsızlıkları direk olarak çocuklarda karaciğer büyümesi problemine neden olmaktadır. Özellikle çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olması, direk olarak hepatit virüslerinden etkilenmelerine neden olmaktadır. Eğer sizde çocuğunuzda böyle bir hastalık şüphesi duyuyorsanız bu duruma bağlı olarak çocuğunuzda karaciğer büyümesi oluşmuş olabilir.
 • Kalp yetmezliği, bazen çocuklarda doğuştan meydana gelen kalp rahatsızlıkları karaciğer büyümesine neden olabilir. Bu durum özellikle çocukların bebeklikten çıktıkları dönemlerde ortaya çıkar.
 • Lösemi, lenfoma ve karaciğer kanserleri çocuklarda karaciğer büyümesi nedenlerinden biridir. Bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer büyümesi, farklı belirtiler göstererek kendisini ortaya çıkaracaktır.
 • Sıtma hastalığı, karaciğer büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Eğer aile içerisinde sıtma hastalığı görülüyorsa bu durum genetik olarak karaciğer büyümesine neden olabilir. 
 • Bunların yanı sıra tüberkü]]> Mide Büyümesi https://www.buyume.gen.tr/mide-buyumesi.html Mon, 10 Dec 2018 15:19:02 +0000 Mide büyümesi, midenin büyümesi süregen olarak devam edebilir. Süregen mide büyümesi iki şekilde olur atonik ve mekanik olarak. Atonik büyüme mide atonisinin sonucu oluşur. Mide çeperinin gücünü azaltan bütün hastalıklar bu Mide büyümesi, midenin büyümesi süregen olarak devam edebilir. Süregen mide büyümesi iki şekilde olur atonik ve mekanik olarak. Atonik büyüme mide atonisinin sonucu oluşur. Mide çeperinin gücünü azaltan bütün hastalıklar bu büyümeye sebep olur. Bu durumda mide esnekliğini kaybeder ve içerisindeki besinlerin ağırlığı ile hemen büyür. Midenin atonik büyümesinin belirtileri, yemekten sonra midede ağırlık olur, bulantı ve kusma olur. Mekanik mide büyümesinde ise kanser ya da ülser kökenli olarak mide ağzının daralması durumunda oluşur.

  Daralmış mide ağzının gıdaların mideden on iki parmak bağırsağına geçmesini önler bu nedenle gıdalar burada kalır ve mideyi yorarak midenin büyümesine sebep olur. Yemekten sonra karında ağırlık hissi oluşmasına neden olur. Mide de şiddetli ağrılar yanmalar ve kusmalara sebep olur. Tedavisi sırasında ya mideyi yukarı da tutup aşağıya sarkmasını önlemek gerekir. Bunun için hasta olan kişi karnını sürekli olarak bir kuşakla sarar ve yemekten sonra bir iki saat uzanır. Ya da mide çeperi kaslarının hareket etkinliği güçlendirir. Bu da hasta diyet yaparak sağlanır. Bunun yanı sıra hastaya yağlandırıcı ve gerginleştirici ilaçlar verilir. Fizik tedaviden yararlanılır.  

  Mide BüyümesiGastrektazi, midenin anormal şekilde gaz ve sıvıyla dolarak aşırı gerilmesi ve genişlemesidir. 

  Yaşamı tehdit eden, seyrek görülen bir komplikasyondur. Bu hastalığı oluşturabilen etmenler astım hastalığı, cerrahi girişimleri, mide çıkışının tıkanması ve dalak yokluğudur. Bu durumda acil cerrahi müdahale ve yapay solunum aygıtına bağlanma durumunda da gastrektazi tehlikesi vardır. Genişleyen mide aşağıya doğru sarkarak mide çıkışı kıvrılarak kapanır. Mide içinde basınç artışı mide mukozasının toplardamarını tıklayınca mukoza şişer ve kanar. Bu olay devam ederse beslenemeyen mukozada doku ölümü ve delinme meydana gelebilir. Gastrektazide hastanın karnı gergindir ve hıçkırıklar olur. Erken tanı koyulduğunda mide büyümesi için, hastaya burundan mide sondası takılarak mide basıncı düşürülür. Geç dönemde ise midenin çıkarılması gerekebilir.
  ]]>